Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sport en Beweeg Mee: algemene voorwaarden

Neem voordat u zich inschrijft, even deze algemene informatie door.

Inschrijven

 • Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Telefonisch of via e-mail inschrijven is niet mogelijk.
 • Als je inschrijft voor een cursus op een bepaalde dag, kan je je inschrijving later niet meer wijzigen!
 • Hoe sneller je inschrijft, hoe beter. Voor de meeste cursussen is het aantal plaatsen beperkt.
 • De lessen die door deskundige en bevoegde monitoren gegeven worden, starten enkel als er voldoende inschrijvingen zijn.
 • Als je een les mist door omstandigheden van niet-medische aard, dan heb je geen recht op terugbetaling en kan je de les ook niet op een ander moment inhalen.
 • Je kan voor zoveel lessenreeksen inschrijven als je wil. Enkel voor de fitnessbeurtenkaarten geldt dat je één beurtenkaart per persoon per periode per fitnesscentrum kan kopen.

 

Betalen

 • Elke inschrijving voor een lessenreeks van Sport en Beweeg Mee is pas definitief na betaling van het deelnamegeld. Voor de cursussen van het najaar, kan je enkel kiezen voor online betaling. Je dient je betaling binnen de 30 minuten af te ronden. Gebeurt dit niet binnen deze 30 minuten, dan wordt de inschrijving geschrapt.  
 • Deze inschrijving kan na de schrapping niet opnieuw worden geactiveerd. Je dient in dat geval opnieuw in te schrijven.


Algemene regels voor sporthallen en zwembaden

 • In het zwembad moet je lange haren bijeenbinden en aansluitende zwemkledij dragen (badpak of zwembroek). Losse zwemshorts zijn niet toegestaan in de stedelijke zwembaden. In alle stedelijke zwembaden is zwemkledij te koop die voldoet aan alle voorwaarden voor Antwerpse zwembaden.
 • In de sporthal sport je met propere zaalsportschoenen die geen strepen achterlaten en niet buiten gedragen zijn.
 • Voor alle aquasport-lessen wordt de A-kaart vanaf nu gebruikt als toegangskaart in de zwembaden. Bij de inschrijving voor het aquasport-aanbod wordt daarom ook je A-kaartnummer gevraagd. Zo kunnen het juiste aantal toegangsbeurten op de kaart gezet worden. Heb je nog geen A-kaart? Dan kan je deze eenvoudig laten aanmaken. Waar en hoe je dat doet, lees je op de A-kaartpagina.


Sms-dienst

 • We brengen onze deelnemers zoveel mogelijk via sms op de hoogte van onverwachte wijzigingen in het programma. Deelnemers die bij inschrijving hun gsm-nummer opgeven zijn automatisch ingeschreven voor de sms-dienst. In het geval van geannuleerde lessen en gewijzigde uren of locaties bezorgen we deze deelnemers in het mate van het mogelijke een sms met alle informatie.
 • Deelnemers zonder gsm worden via e-mail of telefonisch (vaste lijn) op de hoogte gebracht. 


Annulering en annulatievoorwaarden

 • Elke annulering moet per mail verstuurd worden aan Sporting A op het mailadres sportenbeweegmee@antwerpen.be. De datum van verzending geldt als annuleringsdatum.
 • Elke inschrijving is pas definitief na betaling van het deelnamegeld.

Annuleringskost:

 • Gezien de korte periode tussen de inschrijvingen en de start van de lessenreeksen dit najaar, is er bij annulatie geen terugbetaling mogelijk.
 • Stopzetting of annulering van een cursus wegens medische redenen: de resterende lessen worden na een schriftelijke aanvraag en een doktersattest terugbetaald. Je bezorgt het doktersattest binnen de 7 werkdagen na het voorval aan Sporting A.
 • Fitnessbeurtenkaarten zijn strikt persoonlijk voor Sport en Beweeg Mee-deelnemers en beperkt geldig. Verder is er geen mogelijkheid tot verlenging of zijn deze noch geheel of gedeeltelijk terugbetaalbaar.
 • Als de cursus door omstandigheden (bv. tijdelijke sluiting infrastructuur) elders plaatsvindt, of lessen worden uitgesteld (en later ingehaald), wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
 • Worden geannuleerde lessen niet ingehaald, dan worden deze terugbetaald.
 • Wanneer een cursus afgelast wordt, worden alle ingeschrevenen onmiddellijk verwittigd en wordt het gestorte cursusgeld volledig terugbetaald.


Verzekering

 • Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen. De monitoren beschikken over de nodige aangifteformulieren. Bij een ongeval moet het volledig ingevulde formulier (door uzelf, verklaring monitor, dokter of ziekenhuis) zo snel mogelijk worden bezorgd aan de Sporting A, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Schade veroorzaakt aan kleding, uurwerken en andere persoonlijke bezittingen of schade ten gevolge van verlies of diefstal zijn niet gedekt door de verzekering. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro als ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel. 


Afgelasten van de cursus door te weinig inschrijvingen

Wanneer een cursus afgelast wordt, worden alle ingeschrevenen onmiddellijk verwittigd en wordt het gestorte cursusgeld volledig terugbetaald.

Tussenkomst ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen verlenen een tussenkomst in het inschrijvingsgeld. Dit bedrag kan verschillen per instelling. Contacteer hiervoor uw ziekenfonds. Aan het einde van de cursus ontvangt u via e-mail het juiste ziekenfondsformulier. Deelnemers zonder e-mailadres ontvangen een papieren versie. Op dat formulier hoeft u enkel nog een kleefbriefje te kleven voor u het binnenbrengt bij uw ziekenfonds. Zij betalen u dan de tegemoetkoming uit.

Foto's

Tijdens de cursussen van Sport en Beweeg Mee worden regelmatig foto’s genomen van de activiteiten. Deze foto’s dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere communicatiemiddelen van de stad Antwerpen. Wil u niet dat foto’s van u voor dit doel gebruikt worden? Laat dit dan weten via een e-mail naar sportenbeweegmee@antwerpen.be.

Meer info

Sporting A
tel. 03 338 97 23
sportenbeweegmee@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door
Sporting A
Sporting A
913000+