Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sport en Beweeg Mee: algemene voorwaarden

Neem voordat u zich inschrijft, even deze algemene informatie door.

Inschrijven en betalen

 • Schrijf u in via ons elektronische inschrijvingsformulier.
 • Als u zich inschrijft voor een cursus op een bepaalde dag, kan u uw inschrijving later niet meer wijzigen!
 • Na verwerking van uw aanvraag tot inschrijving, ontvangt u een factuur. Op deze factuur staat een vervaldatum. U moet de factuur betalen voor deze vervaldatum. Uw inschrijving is pas voltooid na ontvangst van het deelnamegeld. Een inschrijving voor een activiteit die niet is betaald binnen de vooropgestelde termijn, kan door Sporting A worden geannuleerd, zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Indien u zelf wilt annuleren, stuurt u een mail naar sportenbeweegmee@stad.antwerpen.be.
 • Hoe sneller u zich inschrijft, hoe beter. Voor de meeste cursussen is het aantal plaatsen beperkt.
 • De lessen die door deskundige en bevoegde monitoren gegeven worden, starten enkel als er voldoende inschrijvingen zijn. Uw inschrijving is definitief na betaling. Schrijf u dus tijdig in!
 • Als u een les mist door omstandigheden van niet-medische aard, dan hebt u geen recht op terugbetaling en kan u de les ook niet op een ander moment inhalen.
 • U kan voor zoveel lessenreeksen inschrijven als uw wenst. Enkel voor de fitnessbeurtenkaarten geldt dat u één beurtenkaart per persoon per periode per fitnesscentrum kan kopen.


Algemene regels voor sporthallen en zwembaden

 • In het zwembad moet u lange haren bijeenbinden en aansluitende zwemkledij dragen (badpak of zwembroek). Losse zwemshorts zijn niet toegestaan in de stedelijke zwembaden. In alle stedelijke zwembaden is zwemkledij te koop die voldoet aan alle voorwaarden voor Antwerpse zwembaden.
 • In de sporthal sport u met propere zaalsportschoenen die geen strepen achterlaten en niet buiten gedragen zijn.


Sms-dienst

 • We brengen onze deelnemers zoveel mogelijk via sms op de hoogte van onverwachte wijzigingen in het programma. Deelnemers die bij inschrijving hun gsm-nummer opgeven zijn automatisch ingeschreven voor de sms-dienst. In het geval van geannuleerde lessen en gewijzigde uren of locaties bezorgen we deze deelnemers in het mate van het mogelijke een sms met alle informatie.
 • Deelnemers zonder gsm worden via e-mail of telefonisch (vaste lijn) op de hoogte gebracht. 


Annulaties – terugbetaling

 • Een cursus annuleren of stopzetten kan enkel om medische redenen. De overige lessen (verminderd met 12,5 euro administratiekosten) worden na een schriftelijke aanvraag en een doktersattest terugbetaald. U bezorgt het doktersattest binnen de 7 werkdagen na het voorval aan Sporting A. Fitnessbeurtenkaarten zijn strikt persoonlijk voor Sport en Beweeg Mee-deelnemers en beperkt geldig. Verder is er geen mogelijkheid tot verlenging of zijn deze noch geheel of gedeeltelijk terugbetaalbaar.
 • Indien u annuleert voor het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en voor u heeft betaald, is de annulering kosteloos. Indien u annuleert na het verstrijken van de vervaldatum en voordat u hebt betaald, is dit de eerste keer gratis. Bij een volgende laattijdige annulatie betaalt u een annuleringskost van 12,5 euro. Deze kost betaalt u voor u nog eens kan deelnemen aan een van onze activiteiten. U kan een activiteit annuleren door een mail te sturen naar sportenbeweegmee@stad.antwerpen.be.
 • Als de cursus door omstandigheden (bv. tijdelijke sluiting infrastructuur) elders plaatsvindt, of lessen worden uitgesteld (en later ingehaald), wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
 • Worden geannuleerde lessen niet ingehaald, dan worden deze terugbetaald op het rekeningnummer dat gebruikt is om de lessenreeks te betalen.
 • Wanneer een cursus afgelast wordt, worden alle ingeschrevenen onmiddellijk verwittigd en wordt het gestorte cursusgeld volledig terugbetaald.


Verzekering

 • Alle deelnemers zijn verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten. Een verzekering voor de verplaatsing van en naar de activiteit is inbegrepen. De monitoren beschikken over de nodige aangifteformulieren. Bij een ongeval moet het volledig ingevulde formulier (door uzelf, verklaring monitor, dokter of ziekenhuis) zo snel mogelijk worden bezorgd aan de Sporting A, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen.
 • Schade veroorzaakt aan kleding, uurwerken en andere persoonlijke bezittingen of schade ten gevolge van verlies of diefstal zijn niet gedekt door de verzekering. Schade aan brillen en lenzen wordt terugbetaald tot een maximum van 250 euro als ze gepaard gaat met een lichamelijk letsel. 


Afgelasten van de cursus door te weinig inschrijvingen

Wanneer een cursus afgelast wordt, worden alle ingeschrevenen onmiddellijk verwittigd en wordt het gestorte cursusgeld volledig terugbetaald.

Tussenkomst ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen verlenen een tussenkomst in het inschrijvingsgeld. Dit bedrag kan verschillen per instelling. Contacteer hiervoor uw ziekenfonds. Aan het einde van de cursus ontvangt u via e-mail het juiste ziekenfondsformulier. Deelnemers zonder e-mailadres ontvangen een papieren versie. Op dat formulier hoeft u enkel nog een kleefbriefje te kleven voor u het binnenbrengt bij uw ziekenfonds. Zij betalen u dan de tegemoetkoming uit.

Foto's

Tijdens de cursussen van Sport en Beweeg Mee worden regelmatig foto’s genomen van de activiteiten. Deze foto’s dienen voor de lay-out van affiches, folders of andere communicatiemiddelen van de stad Antwerpen. Wil u niet dat foto’s van u voor dit doel gebruikt worden? Laat dit dan weten via een e-mail naar sportenbeweegmee@stad.antwerpen.be.

Meer info

Sporting A
tel. 03 338 97 23
sportenbeweegmee@stad.antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door
Sporting A
Sporting A
726000+