Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag parkeervergunning voor autodelers

Autodelen is erg voordelig voor wie weinig met de auto rijdt. Het is bovendien handig, milieuvriendelijk en vermindert de parkeerdruk in de stad. Antwerpen stimuleert en ondersteunt autodelers waar mogelijk door parkeervergunningen en parkeerplaatsen aan te bieden aan zowel particuliere autodelers als erkende aanbieders van autodelen.

Autodelen

Parkeervergunning voor particuliere autodelers aanvragen

via het e-loket

Aanvragen

Wie kan een parkeervergunning voor particuliere autodelers aanvragen?

Bij particulier autodelen gebruiken verschillende personen een particuliere of bedrijfsauto van de aanvrager.

Voor de aanvraag van een parkeervergunning voor particuliere autodelers wordt gekeken naar het aantal leden, en of de groep al dan niet is aangesloten bij een erkende particuliere autodeelorganisatie. 

1. Bewoners die een wagen delen met 2 of 3 of grotere groepen die niet zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie 

 • krijgen een parkeervergunning voor gemeenschappelijk autogebruik die geldig is in maximaal 2 bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en
 • mogen geen autodeelplaatsen gebruiken.

2. Gesloten autodeelgroepen met minimaal vier leden die zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie:

 • krijgen een parkeervergunning voor particuliere autodelers die geldig is in alle bewonerszones waar de leden gedomicilieerd zijn en
 • mogen de autodeelplaatsen binnen deze zone(s) gebruiken.

3. Open autodeelgroepen met minimaal 50 leden die zijn aangesloten bij een erkende autodeelorganisatie:

 • krijgen een parkeervergunning voor particuliere autodelers die geldig is in alle bewonerszones in de stad Antwerpen en
 • mogen alle autodeelplaatsen gebruiken. 

Deze parkeervergunning voor autodelen wordt door de erkende open autodeelorganisatie aangevraagd bij de stad Antwerpen en niet door de leden afzonderlijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor een parkeervergunning gemeenschappelijk gebruik: jouw autodeelgroep bestaat (per nummerplaat) uit minstens 2 leden die op verschillende adressen gedomicilieerd zijn.

 • Voor een parkeervergunning particulier autodelen: jouw autodeelgroep bestaat (per nummerplaat) uit minstens 4 leden die op verschillende adressen gedomicilieerd zijn en jullie zijn lid van een erkende autodeelorganisatie. Momenteel worden Cozywheels en Dégage als erkende particuliere autodeelorganisaties aanzien.

 • Je moet als aanvrager zelf eigenaar zijn van het betrokken voertuig of het gebruiksrecht ervan hebben (in geval van een bedrijfs- of salariswagen).

 • De deelauto is bij DIV geregistreerd op naam en adres van een van de leden.

 • Alle leden van je autodeelgroep moeten permanent gebruiksrecht van de wagen hebben. Occasionele bestuurder wordt niet aanvaard.

 • Alle leden hebben een geldig rijbewijs.

 • Een parkeervergunning voor autodelers is telkens twee jaar geldig.

Per adres kunnen maximaal 2 parkeervergunningen (voor bewoners, voor autodelers en subsidie voor parking bewoners) worden uitgereikt. Lees hier het reglement op de gemeentelijke parkeervergunning

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

 • Van elk lid van je autodeelgroep, dus ook van jezelf:

  • het rijksregisternummer

  • persoons- en adresgegevens

  • scan, foto van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart.

  • scan of foto van de voor- en achterzijde van het rijbewijs

 • Een scan of foto van de voor- en achterzijde van het volledig inschrijvings- of kentekenbewijs van de wagen waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd.

 • Een scan of foto van de verzekeringspolis van de wagen waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd waarin vermeld staat dat alle leden bestuurder van de wagen zijn of van een autodeelverzekering waarin alle leden opgenomen zijn.

 • Voor bedrijfs- of salariswagens: 

  • Expliciet akkoord van de werkgever en verzekeringsmaatschappij dat de auto voor privaat gebruik gedeeld mag worden, via het ingevuld modelformulier

  • Je bent zaakvoerder: statuten van de vennootschap of de publicatie in het Belgisch Staatsblad én het door jezelf en de verzekeraar ingevuld en ondertekend modelformulier.

Hoe vraag je de parkeervergunning aan of hoe verlengen?

 • Je vraagt de vergunning online aan via het e-loket. Voor een verlenging moet je opnieuw een aanvraag indienen.

 • De aanvraag werkt het best met een vaste computer of laptop en met de browser Google Chrome. Op een tablet of smartphone wordt het formulier immers niet altijd correct weergegeven.

 • Lukt dit niet of heb je vragen, dan kan je een e-mail sturen naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be

Hoe wijzig je de nummerplaat van je parkeervergunning?

Indien de nummerplaat wijzigt, moet je opnieuw een aanvraag indienen. Je vraagt de vergunning online aan via het e-loket. Ook voor een verlenging moet je opnieuw een aanvraag indienen.

Wat doen bij een verhuis?

Wanneer één van de leden verhuist, moet opnieuw een parkeervergunning worden aangevraagd

Georganiseerd autodelen

Op de website van Slim naar Antwerpen vind je meer informatie over alle particuliere én commerciële mogelijkheden van autodelen.

Bewonerszones in Antwerpen

Bekijk alle bewonerszones

Marker

Lees meer