Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag minderhindervergunning

Is jouw garage of (bedrijfs)parking tijdelijk niet bereikbaar door werken? En heb je geen recht op een parkeervergunning voor bewoners waarmee je op straat kan parkeren? Vraag dan een minderhindervergunning aan bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Dat is een parkeervergunning waarmee je tijdens grote werken onbeperkt en gratis op straat kan parkeren in de buurt van jouw garage of parkeerplaats.

Wegenwerken

Minderhindervergunning aanvragen

Aanvragen

De werken die in aanmerking komen voor een minderhindervergunning, liggen vast. De actuele lijst vind je onderaan deze pagina.

Hoe vraag je de vergunning aan?

  • Je vraagt de vergunning aan via het e-loket 
  • De aanvraag werkt het best met een vaste computer of laptop en met de browser Google Chrome. Op een tablet of smartphone wordt het formulier immers niet altijd correct weergegeven.

Voorwaarden:

  • de aanvrager beschikt over een garage of een parkeerplaats in eigendom of heeft deze ter beschikking via een huurovereenkomst van minimaal 1 maand of via een bestendig gebruiksrecht van minimaal 1 maand
  • de garage of de parkeerplaats is tijdelijk onbereikbaar omwille van werkzaamheden, zoals gedefinieerd in artikel 3 van onderstaand reglement
  • het voertuig voldoet aan de bepalingen van het KB Inschrijving. Dit wordt aangetoond door middel van overlegging van een inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de aanvraag betrekking heeft
  • het voertuig is ingeschreven op naam en adres van de aanvrager. Indien dit niet het geval is, dient de aanvrager aan te tonen dat hij over een permanent gebruiksrecht op het voertuig beschikt door middel van de documenten bepaald in bijlage 1 (zie onderaan)
  • De toegekende zone kan niet op aanvraag gewijzigd worden naar een andere zone
  • De aanvrager is pas vrijgesteld van het beperkt parkeren (schijf- of betalend parkeren) vanaf het moment dat de vergunning is toegekend
  • Een gedetailleerd overzicht kan je terugvinden in de bijlage van het reglement voor de minderhindervergunning onderaan deze pagina

Hoe verleng je een bestaande vergunning?

Indien de werken uitlopen en je al een minderhindervergunning hebt, kan je de vergunning laten verlengen via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. Vermeld hierbij je nummerplaat. 

Hoe wijzig je de nummerplaat van een bestaande vergunning?

Ja kan de nummerplaat van een bestaande minderhindervergunning wijzigen via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. Vermeld hierbij je vorige nummerplaat en bezorg een kopie van het nieuw inschrijvingsbewijs (deel 1) en eventueel bijkomende documenten zoals omschreven in bijlage 1 van het reglement. Dit kan je onderaan de pagina terugvinden.

Werken waarvoor je momenteel een minderhindervergunning kan aanvragen, zijn:

StraatBewonerszonePeriode
Catershoflaan (tussen Kroonplein en Meereigen)Zone Bredabaan Noord27 mei 2024 tot eind oktober 2024
Kanunnik Peetersstraat Fase 5: Deel van de Kanunnik Peetersstraat tussen Frans Beckersstraat en RozehoevepadZone Nieuw Kwartier Oost8 januari 2024 tot en met half juni 2024
Kanunnik Peetersstraat Fase 5: Deel van het kruispunt Kanunnik Peetersstraat, Jan Moorkensstraat/RozehoevepadZone Nieuw Kwartier OostHalf juni 2024 tot aan het bouwverlof midden juli 2024
Kanunnik Peetersstraat Fase 6: Wapenhaghestraat en het kruispunt met Marcel AuburtinlaanZone Nieuw Kwartier OostHalf april 2024 tot en met half juli 2024
Jacob JacobsstraatZone Centraal StationNovember 2023 tot de zomer van 2024
SchuttershofstraatZone Theaterbuurt-MeirBegin april 2024 tot eind oktober 2024
RustoordstraatZone Bredabaan Noord12 februari tot eind juni 2024
OogststraatZone Nieuw Kwartier Zuid2e helft van maart tot november 2024
Lange BrilstraatZone Universiteitsbuurt1 april tot 30 juni 2024
RaapstraatZone Universiteitsbuurt1 juni tot 31 augustus 2024
StadswaagZone Universiteitsbuurt1 juli tot 31 december 2024
Eksterlaar, tussen de Mortselsesteenweg en de August van Putlei en het kruispunt Eksterlaar en Contant JorislaanZone Boekenberg - Boterlaar-Silsburg20 november 2023 tot midden juni 2024
Lange Lobroekstraat huisnummers 1 tem 51 en Mouterijsteeg huisnummers 1 tem 9Zone Dam4 juni 2024 tot 3 september 2024
Lange Lobroekstraat huisnummers 11 tem 51, 73 tem 125, 130 tem 14, Korte Lobroekstraat huisnummers 1 en 2/4 en Mouterijsteeg huisnummers 1 tem 9Zone Dam4 september 2024 tot 23 oktober 2024
Cogels OsyleiZone Zurenborg6 mei 2024 tot zomer van 2025
Eugeen FahylaanZone Venneborg - Ertbrugge8 april 2024 tot en met 19 juni 2024
VrijdagmarktZone Historisch CentrumOktober 2024 tot en met april 2025
Trammezandlei tussen Herimanstraat en Ridder van ParijsstraatZone Bredabaan Zuid3 juni 2024 tot midden november 2024
Gitschotellei tussen Dianalaan en SpillemansstraatZone Te Boelaerpark20 mei 2024 tot en met 15 juli 2024
Gitschotellei tussen Spillemansstraat en Karel de PreterleiZone Te Boelaerpark5 augustus 2024 tot en met 30 september 2024
Sint-Katelijnevest tot Lange Nieuwstraat 29 en BorzestraatZone Universiteitsbuurt6 mei 2024 tot en met 21 juni 2024
Lange Nieuwstraat huisnummers 31 tem 59 inclusief kruispunt Sint-JacobsstraatZone Universiteitsbuurt of Zone Theaterbuurt Meir26 juni 2024 tot en met 12 juli 2024
Lange Nieuwstraat huisnummers 31 tem 57 inclusief Lange KlarenstraatZone Universiteitsbuurt of Zone Theaterbuurt Meir5 augustus 2024 tot en met 30 augustus 2024
Lange Nieuwstraat huisnummers 59 tem 101Zone Universiteitsbuurt of Zone Theaterbuurt Meir31 augustus 2024 tot en met 18 oktober 2024
Cellebroedersstraat huisnummers 2 tem 6Zone Theaterbuurt - Meir31 augustus 2024 tot en met 18 oktober 2024
Lange Nieuwstraat huisnummers 101 tem 121Zone Universiteitsbuurt of Zone Theaterbuurt Meir19 oktober 2024 tot en met 31 oktober 2024
Lange Nieuwstraat huisnummers 123 tem 153Zone Universiteitsbuurt of Zone Theaterbuurt Meir1 november 2024 tot en met 20 december 2024
Jezusstraat huisnummers 40 tem 46Zone Theaterbuurt - Meir1 november 2024 tot en met 20 december 2024
Lakborslei Fase 1 - RodekruispleinZone Deurne Dorpjanuari 2025 tot maart 2025
Lakborslei Fase 2A - tussen Turnhoutsebaan, Ten Eekhovelei en Te CouwelaarleiZone Deurne Dorp27 mei 2024 tot januari 2025
Lakborslei Fase 2B - Kruispunt Lakborslei en Ten EekhoveleiZone Ten EekhoveOktober 2024 tot januari 2025
Lakborslei Fase 3 West - tussen Ten Eekhovelei en GryspeerdstraatZone Ten EekhoveNovember 2024 tot juni 2025
Lakborslei Fase 3 Oost - tussen Ten Eekhovelei en GryspeerdstraatZone Conforta - BosuilNovember 2024 tot juni 2025
Lakborslei Fase 4 West - tramsporen tussen Gryspeerdstraat en BerlaimontstraatZone Ten EekhoveJanuari 2025 tot augustus 2025
Lakborslei Fase 4 Oost - tramsporen tussen Gryspeerdstraat en BerlaimontstraatZone Conforta - BosuilJanuari 2025 tot augustus 2025
Lakborslei Fase 5 West - tussen Tram en De Franqueslei + waterpleinZone Ten EekhoveApril 2025 tot oktober 2025
Lakborslei Fase 5 Oost - tussen Tram en De Franqueslei + waterpleinZone Conforta - BosuilApril 2025 tot oktober 2025
Lakborslei Fase 6 West - Tussen De Franqueslei en de ConfortaleiZone Ten Eekhovejuli 2025 tot februari 2026
Lakborslei Fase 6 Oost - Tussen De Franqueslei en de ConfortaleiZone Conforta - Bosuiljuli 2025 tot februari 2026
Van EyckleiZone Klein Antwerpen15 april 2024 tot 12 juli 2024
Jan Samynlaan Fase 1 aanleg ter hoogte van de basisschool Frans VersmissenlaanZone Venneborg - Ertbrugge1 juli 2024 tot en met 12 juli 2024
Jan Samynlaan Fase 2Zone Venneborg - Ertbrugge12 juli 2024 tot en met 5 augustus 2024
Jan Samynlaan Fase 3Zone Venneborg - Ertbrugge5 augustus 2024 tot en met 20 september 2024
Lange Altaarstraat Fase 1 tussen Door Verstraeteplaats en DolfijnstraatZone Zurenborg10 juni 2024 tot 20 juni 2024
Lange Altaarstraat Fase 2 tussen Dolfijnstraat en DraakplaatsZone Zurenborg2 juli 2024 tot 12 juli 2024
Lange Beeldekensstraat Fase 2 tussen Pesthofstraat en Lange Zavelstraat, exclusief kruispunt Lange Beeldekensstraat en Lange ZavelstraatZone Antwerpen Noord24 juni 2024 tot eind 2024