Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag laad- en loszones

Heb je een handelszaak? Dan kan de stad in sommige gevallen een laad- en loszone inrichten. Die wordt dan op vastgestelde uren (venstertijden) vrijgehouden om te laden en lossen.

Verkeersbord laad- en loszone

Laad- en loszone aanvragen

Via dit formulier vraag je een laad- en loszone aan.

Aanvragen

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een laad- en loszone

 • Om de beperkte parkeerruimte zo goed mogelijk te benutten, bekijkt de stad enkel verzoeken die van minstens 2 verschillende handelszaken komen. Individuele vragen komen enkel in aanmerking als ze een win-winsituatie betekenen voor de buurt. Een goede argumentatie van de aanvraag is daarom enorm belangrijk.
 • Aanvragen die wel in aanmerking komen, worden door Mobiliteit en Parkeren afgetoetst aan de volgende criteria:
  • de verkeersveiligheid
  • de leefkwaliteit van de buurt
  • het aantal bedrijven dat gebruik kan maken van de laad- en loszone.
  • de (verkeers)technische mogelijkheden om de laad- en loszone in te richten

Hoe verloopt de procedure?

 • Je vraagt de laad- en loszone online aan.
 • Heb je nog geen A-profiel? Je kan makkelijk een A-profiel aanmaken op de website van stad Antwerpen.
 • De aanvraag werkt het best met een vaste computer of laptop en met de browser Google Chrome. Op een tablet of smartphone wordt het formulier immers niet altijd correct weergegeven.
 • Bij positief advies richt de stad de laad- en loszone in.
 • De hele procedure (van onderzoek ter plaatse tot en met de collegebeslissing) kan 4 tot 6 maanden duren.

Laden en lossen op vaste momenten

De laad- en loszones werken meestal met venstertijden voor het laden en lossen, dat zijn vastgelegde uren op een dag of bepaalde dagen. Alleen tijdens die uren is de zone voorbehouden voor laden en lossen. Zo is mogelijke overlast beperkt en kunnen bewoners de parkeerplaatsen buiten de venstertijden gebruiken.