Contacteer stad Antwerpen

Mantelzorgpremie voor Wilrijkse senioren

Het district Wilrijk biedt een financiële steun aan personen die een zorgbehoevende senior in hun omgeving bijstaan.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle extra zorg die mensen in de directe omgeving geven aan iemand die hulpbehoevend is. Een mantelzorger verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg aan een hulpbehoevende. De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' van het district voor de mantelzorger die instaat voor een kwaliteitsvolle en menswaardige zorg aan een zorgbehoevende van minimum 55 jaar. 

Wat houdt de premie in?
De premie bedraagt 200 euro per jaar. Aanvragen kunnen het hele kalenderjaar, maar moeten vóór 1 september ingediend worden.

Komt u in aanmerking?

Dit zijn de voornaamste voorwaarden:

- Elke persoon moet op de aanvraagdatum effectief ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingeregister van het district Wilrijk;

- De zorgbehoevende moet minstens 55 jaar zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu verblijven;

- De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door één van deze medische bewijsstukken:

  • een bewijs van minimaal score A op de Katz-schaal
  • een officieel medisch attest van tenminste 66% invaliditeit of een vermindering van zelfredzaamheid met minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder
  • een BEL-profiel3 van tenminste 27 punten
  • een bewijs van dementering

U vindt een gedetailleerd overzicht van alle voorwaarden in het reglement.

Hoe vraagt u de mantelzorgpremie aan?

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de nodige verantwoordingsstukken bij het districtshuis (Bist 1) of via e-mail aan senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be.

Meer info

Seniorenconsulent Wilrijk
Bist 1, 2610 Wilrijk
senioren.wilrijk@stad.antwerpen.be
tel. 03 338 53 77