Straatnamen

Alle straten en pleinen hebben een eigen naam, die in principe uniek is binnen de gemeente waar zij gelegen zijn. Het kiezen van die naam verloopt als volgt:

  1. Het district waar de straat of het plein gelegen is doet als eerste een naamvoorstel. Het kan daarvoor advies vragen aan onder meer de plaatselijke cultuurraad en heemkundige kring.
  2. Het voorstel van het district wordt daarna voorgelegd aan het stadsarchief, samen met de eventuele adviezen. Het archief gaat de historische achtergrond van de naam na en sluit mogelijke conflicten met bestaande straatnamen uit.
  3. Na positief advies van het stadsarchief wordt de nieuwe straatnaam voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.
  4. Wanneer deze beide hun goedkeuring geven, wordt een openbaar onderzoek gevoerd dat 30 dagen duurt. Op die manier krijgen alle inwoners de kans om een bezwaarschrift in te dienen.
  5. Als er geen bezwaren zijn, keurt het college de straatnaam definitief goed.
     

De reservelijst

Soms wordt een nieuwe naam voorgesteld zonder dat op dat moment een straat benoemd moet worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van het overlijden van een prominent persoon. De gemeenteraad kan dan beslissen om dat voorstel op te nemen in de reservestraatnamenlijst voor later gebruik.
 

De straatnamencommissie

Deze stadsdienst coördineert elke benoeming of naamswijziging van openbare wegen en pleinen binnen de stad, in overleg met de hogergenoemde instanties. Dat verloopt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen uit het Vlaamse ‘Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen’ van 28 januari 1977.

De straatnamencommissie beheert ook de officiële straatnamenlijst van de stad Antwerpen.

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door