Dames bekijken projecten BurgerbegrotingFrederik Beyens

Ronde 3: Dien projecten in

Iedereen kan nu concrete ideeën indienen die passen binnen een thema en binnen het toegekende budget.

Zowel inwoners als organisaties binnen en buiten district Antwerpen kunnen projecten indienen. Goede ideeën kunnen immers van overal komen. Het project moet wel plaatsvinden in het district en een meerwaarde bieden voor de inwoners.

Je kan een project indienen dat je zelf of in groep wil uitvoeren, maar je kan ook het district Antwerpen vragen om een project uit te voeren. Bekijk het volledige reglement voor meer info.
 

Hoe werkt het?


Ga naar het online projectplatform, registreer je en dien jouw project in. De deadline voor het indienen van projecten is zondag 17 mei 2020. Alle projecten die in aanmerking komen, staan online en kunnen door iedereen gezien worden.

Opgelet: de Burgerbegroting van het district Antwerpen ondersteunt geen levensbeschouwelijke evenementen, commerciële activiteiten, projecten met politieke doeleinden of fondsenwerving. 
 

Resultaat

Na de deadline toetst onze administratieve dienst (in samenspraak met enkele experts) de projecten op haalbaarheid. In samenspraak met de indieners kan een project bijgestuurd worden (inhoudelijk, budget, thema, samenwerking, ...) of alsnog nog worden ingetrokken. Dat gebeurt op basis van ervaringen en de doelstelling van de Burgerbegroting. Deze 7 criteria dienen als basis:

  1. Kan het project uitgevoerd worden in 2020? 
  2. Valt het project binnen de districtsbevoegdheden?
  3. Kan het project worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget en is dat realistisch?
  4. Valt het project binnen 1 van de 12 gekozen thema’s?
  5. Vindt het project plaats in district Antwerpen (postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 of 2060)?
  6. Komt het project nog niet voor in de meerjarenplanning?
  7. Komt het project de inwoners van het district ten goede?

Begin september is de definitieve lijst van de projecten gekend. Elk project is dan duidelijk omschreven met een haalbaar doel en een transparant budget. Dat is de enige manier waarop het opgenomen kan worden in de stemming, zowel online als op het Burgerbegrotingfestival.

 

Volgende stap

In ronde 4 kiezen de inwoners welke projecten effectief uitgevoerd worden.

 

Dit artikel is gedeeld door