Bericht bij e-mails van de stad Antwerpen

Dit e-mailbericht, met inbegrip van de eventuele bijlagen, is een officieel document van de stad Antwerpen. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk om de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen zonder het eerst verder te verspreiden.

This e-mail, including any attachments, is an official City of Antwerp document. It may contain confidential or personal information. If you received this e-mail by mistake, we kindly request that you inform the sender of the error, delete the e-mail and refrain from dispersing its contents.

 

Dit artikel is gedeeld door