Bericht bij e-mails van de stad Antwerpen

Vergissen is menselijk. Dus als deze e-mail, samen met eventuele bijlagen, niet voor u bestemd is, vragen we u vriendelijk om dat te melden aan de afzender. Deze e-mail en de bijlagen zijn namelijk officiële documenten van de stad Antwerpen. Ze kunnen vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als stad nemen we privacy heel serieus en willen we als een goede huisvader waken over de vertrouwelijkheid van documenten. Als u dit bericht per vergissing hebt ontvangen of ergens hebt gevonden, wees dan zo eerlijk om het meteen te verwijderen en het niet verder te verspreiden of te kopiëren.

This e-mail, including any attachments, is an official City of Antwerp document. It may contain confidential or personal information. If you received this e-mail by mistake, we kindly request that you inform the sender of the error, delete the e-mail and refrain from dispersing its contents.

 

Dit artikel is gedeeld door