Contacteer stad Antwerpen

Familiekunde Vlaanderen - Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis

Het centrum maakt deel uit van Familiekunde Vlaanderen. Het staat ter beschikking van de groeiende groep ‘familiehistorici’ die Vlaanderen rijk is, en van heemkundigen en andere historisch geïnteresseerden.

NDSF: een kwartierstaat, een voorstelling van de (voor)ouders of de kwartieren
NDSF: bidprentje met foto uit de 19de eeuw.
Bidprentje met foto uit de 19de eeuw.

In het Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis kan je te weten komen of iemand je familie al historisch heeft ‘onderzocht’ en kunt je er voorbereiden op archiefonderzoek. Er is een genealogische bibliotheek met een grote collectie heemkundige en historische tijdschriften. Je vindt er ook gigantische verzamelingen bidprentjes en overlijdensberichten.

Marker

Dit artikel is gedeeld door