Contacteer stad Antwerpen

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Dit centrum in deSingel heeft de opdracht Het Vlaamse muzikale erfgoed uit de periode 1830-1950 onder de aandacht te brengen. Vooral het Antwerpse muzikale leven uit de 19de en vroege 20ste eeuw was ongewoon rijk, met figuren als Peter Benoit en instellingen als het eerste Vlaamse conservatorium.

Rubenscantate
Studiecentrum voor Vlaamse Muziek: Tunnelgroet, lied in volkstrant,  geschreven in 1933 ter gelegenheid van de inhuldiging van de tunnel onder de Schelde
Tunnelgroet, lied in volkstrant, geschreven in 1933 ter gelegenheid van de inhuldiging van de tunnel onder de Schelde

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek heeft geen fysieke collectie, wel een bibliotheek. Het werkt met een website en een nieuwsbrief. Het SVM ontwikkelt ook de Vlaamse Muziekcatalogus (VMI), een databank waarin gegevens uit de conservatoriumbibliotheken worden samengebracht, met Vlaamse composities als focus.

Marker

Dit artikel is gedeeld door