Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Fietsstraat, de rode loper voor de fietser

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn. Maar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en er gelden specifieke gedragsregels ten aanzien van fietsers. De inrichting van haar eerste fietsstraat, de Grotehondstraat in het district Antwerpen, gaf de stad Antwerpen de nodige ervaring voor het opstellen van algemene richtlijnen voor fietsstraten in de stad. Zo zijn de toekomstige fietsstraten in de stad duidelijk herkenbaar.

Bord fietsstraat

De nota ‘Fietsstraten Antwerpen’ legt een aantal generieke inrichtingsprincipes van toekomstige fietsstraten in Antwerpen vast. Op korte termijn wil de stad deze principes toepassen om een aantal ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk weg te werken.

Rode fietsstraat

De rijweg in een fietsstraat is steeds volledig rood. Omdat fietsers in de fietsstraat steeds voorrang hebben loopt de rode kleur door over mogelijke kruispunten in de straat.  In de zijstraten geven een verkeersbord en haaientanden op de rijweg de voorrang van de fietsstraat aan.
Op kruispunten waar fietsers van richting of van straat wijzigen heeft de fietser geen voorrang en loopt de rode kleur niet door.

Fietsers mogen niet ingehaald worden

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

Pictogrammen op de grond

Een fietsstraat is herkenbaar aan verkeersborden die het begin en het einde aanduiden. Pictogrammen op de grond verhogen de herkenbaarheid voor alle weggebruikers. Bij een afslag naar recht of links geeft een speciale fietsgeleiding op de rijweg de weg aan voor de fietser.

Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroute
Overzicht van de verschillende kruispunten op een fietsstratenroute

Nieuwe fietsstraten 

De stad Antwerpen legt sinds 2020 versneld nieuwe fietsstraten aan. De straten worden als fietstraat ingericht aan de hand van markeringen en verkeersborden. De kenmerkende rode asfalt wordt in een latere fase aangebracht. Door de versnelde uitrol is dat niet meteen mogelijk. 

Volgende straten worden versneld als fietsstraat ingericht:

 • fietsas Zurenborg/Kievit (uitgerold): Pretoriastraat (definitieve aanleg) - (Grotehondstraat) - Oostenstraat- Baron Joostensstraat - Van Immerseelstraat (definitieve aanleg);
 • fietsas parallel Leien (uitgerold): Balansstraat - Kielsevest tussen de Balansstraat en de Montignystraat;
 • missing links fietsostrade 13 Antwerpen/Boom (uitgerold): Commandant Van Laethemstraat - Fodderiestraat;
 • missing link Veer Hoboken (uitgerold): Zaatlaan - Karel Duboislaan - Hertoglei;
 • fietsstraat Molenlei (uitgerold);
 • missing link fietsostrade 107 Antwerpen/Ranst (uitgerold): Peter Benoitlaan - Nieuwe Donk - Vaartweg;
 • fietsas Hoboken/Wilrijk (uitgerold): Bosheidelaan - Den Brem - Salesianenlaan - Eikenlei - Meerlenhoflaan - Oudestraat (via fietspad) - Walstraat - Antverpiastraat - Vinkenveldplein- Vinkenveldstraat;
 • fietsas zuiden/oosten binnenstad (uitgerold): Troonplaats - Broederminstraat - Moonsstraat - Markgravelei - Doornelei - Sint-Hubertusstraat - Frederik De Merodestraat (tussen Sint-Hubertusstraat en Frederik de Merodeplein) - Frederik de Merodeplein - Belpairestraat - Eikelstraat - Waterfordstraat - Boomgaardstraat (tussen Van Luppenstraat en Cobdenstraat) - Cobdenstraat - Van Luppenstraat-Transvaalstraat - Tramplein - Lange Altaarstraat - Stierstraat-Raafstraat;
 • fietsas zuiden/oosten binnenstad (uitgerold): Transvaalstraat - Lange Altaarstraat - Walvisstraat - Raafstraat - Plantin en Moretuslei (tussen Raafstraat en Kroonstraat, verbinding over bestaande fietspad) - Kroonstraat - Helmstraat - Huybrechtsstraat;
 • fietsas zuiden/oosten binnenstad (wordt aan gewerkt): Wetstraat - Lange Beeldekensstraat (tussen Wetstraat en Lange Zavelstraat) - Lange Zavelstraat - Lange Scholiersstraat (tussen Lange Zavelstraat en Gasstraat);
 • fietsas noorden binnenstad (wordt aan gewerkt): Kroonstraat - Helmstraat - Huibrechtstraat - Wetstraat -Lange Zavelstraat - Lange Scholierstraat - Gasstraat - Sint-Jobstraat - Essenstraat - Dambruggestraat (verknoping met Park Spoor Noord en met fietsstraat Lange Dijkstraat).
Kaart met bestaande en toekomstige fietsstraten
Kaart met bestaande en toekomstige fietsstraten

Rode lopers: aansluitende fietsstraten doorheen de stad

Je kan als fietser kiezen uit verschillende snelle en veilige fietsroutes naar en rond de stad. Als laatste etappe is een goede verbinding nodig vanop de grote assen tot in het centrum van de stad. De stad heeft daarom ‘rode lopers’ uitgerold op een aantal belangrijke fietsverbindingen naar de stad, door verschillende fietsstraten op elkaar te laten aansluiten.

Een eerste fietsas is de Rode loper Spoor Noord. Vandaag komen de fietsostrades vanuit Essen, Herentals en langs de A12 samen aan de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan. Van daaruit kunnen fietsers via de Rode loper Spoor Noord dieper de stad in kunnen naar de Rooseveltplaats. 

Een tweede is de parallelle as ten noorden van de Turnhoutsebaan. Deze Rode loper brengt fietsers veilig en vlot vanop het Singelfietspad naar het centrum van de stad.

Ook de fietsas Zurenborg/Kievit, die via de Pretoriastraat, de Grotehondstraat, de Oostenstraat, de Baron Joostensstraat en de Van Immerseelstraat de verbinding maakt met het Centraal Station is een belangrijke aansluiting.

Alle info over deze fietsroute kan je hier raadplegen.

Districtenroute 

De Districtenroute ligt tussen de Ring en de Krijgsbaan (R11) en is zo’n 20 km lang. De route sluit de veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten op elkaar aan. Het zijn de snelste en meest logische route voor de fietser. Daardoor lopen ze meestal langs drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum lopen).Op deze routes zorgen we voor veilige en comfortabele fietspaden.

Alle info over deze fietsroute kan je hier raadplegen.

Aanduiding van de districtenroute op de kaart van de stad.
Overzicht van de districtenroute
Dit artikel is gedeeld door