Contacteer stad Antwerpen

Moskeevereniging en Islamitisch-Cultureel Centrum: de eerste moskee in Antwerpen

De meeste nieuwe gastarbeiders die naar Antwerpen kwamen vanaf de jaren 1960 waren moslims. Zij beleden hun geloof eerst in woonhuizen of plaatsen die daar niet voor bestemd waren. Eind jaren 1960 ontstonden er plannen voor een eerste nieuwbouwmoskee. Pastoor Verachtert, dienstdoend pastoor in Hoboken Moretusburg, zorgde ervoor dat Marokkaanse arbeiders uit de buurt naast de kerk een stuk grond kregen om er een eenvoudige moskee op te bouwen. 

Detail van de opdrachtvergunning, 1965
Pastoor Verachtert voor het Islamitisch centrum
Pastoor Verachtert voor het Islamitisch centrum

In Juli 1972 gaat het ‘Mohammedaans Gebedshuis’ open: het is de eerste moskee in Antwerpen. Vandaag draagt het de naam ‘Moskeevereniging en Islamitisch-Cultureel Centrum’.

De aard van een religieuze erfgoedcollectie wordt sterk bepaald door de geloofsovertuiging waaraan het gebedshuis gewijd is. Zo zijn islamitische moskeeën (maar dit geldt ook voor protestantse kerken en joodse synagogen) veel soberder ingericht en zijn er geen afbeeldingen van God, profeten of heiligen.

Marker