LEZ AntwerpenHet Geel Punt

Lage-emissiezone (LEZ) Antwerpen: sinds 1 februari 2017

Op 1 februari 2017 voerde de stad Antwerpen in de kernstad en op linkeroever een lage-emissiezone (LEZ) in. In dit gebied worden de meest vervuilende voertuigen geweerd om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren.

Wat is een lage-emissiezone?

In een lage-emissiezone mogen enkel voertuigen rijden die aan bepaalde milieucriteria voldoen. Het zijn voornamelijk oudere dieselvoertuigen die meer vervuilend zijn. Door deze wagens niet in de stad toe te laten, wordt een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. 

In welk gebied?

De lage-emissiezone omvat het gebied tussen de Ring en de Schelde op de rechteroever en het gebied tussen de Schelde, E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos op de linkeroever. De Singel maakt deel uit van de lage-emissiezone. Als bijlage vindt u de afbakening van de zone. De zone wordt aangeduid met een apart verkeersbord.

Leaflet | Esri, NAVTEQ, DeLorme, Stad Antwerpen
het verkeersbord dat het begin van de zone aanduidt
Het verkeersbord dat het begin van de zone aanduidt
1|2
het verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt
het verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt
1|2

Voor welke voertuigen ?

De lage-emissiezone geldt voor alle binnen- én buitenlandse voertuigen van de categorie M, N en T die op diesel, benzine, aardgas (CNG) of LPG rijden.

Het gaat dan onder andere om:

 • auto’s (categorie M1)
 • bussen (categorie M2 en M3)
 • bestelwagens (categorie N1)
 • vrachtwagens (categorie N2 en N3)
 • landbouwvoertuigen (categorie T)

De lage-emissiezone geldt niet voor alle andere categorieën, waaronder:

 • bromfietsen en motorfietsen

De toegangsvoorwaarden van de lage-emissiezone zijn altijd van toepassing: 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7.

U vindt de categorie van uw voertuig terug op uw inschrijvingsbewijs.

Voorbeeld van inschrijvingsbewijs voertuigenVlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur & Energie

 

Welke toegangsvoorwaarden?

De euronorm van uw voertuig bepaalt of het voertuig in de lage-emissiezone mag rijden. De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker de wagen. De euronorm vindt u op uw inschrijvingsbewijs onder 'milieuklasse'.

Tot 2020 zullen enkel deze voertuigen vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone kunnen rijden:

Van de categorieën M en N:

 • dieselvoertuigen
  • die minimaal aan de euro 4-norm voldoen
  • die aan de euro 3-norm voldoen én een roetfilter hebben (opgelet: u moet deze voertuigen eerst registreren
 • voertuigen die rijden op benzine, aardgas (CNG) of LPG die minimaal aan de euro 1-norm voldoen.

Landbouwvoertuigen (categorie T) die minimaal aan de emissienorm van fase IIIa voldoen.


Dieselwagens stoten meer fijn stof en roet uit. Daarom zijn de voorwaarden voor dieselvoertuigen strenger.

Voertuigen die niet aan deze algemene milieuvoorwaarden voldoen, zijn in een aantal gevallen toch toegelaten tot de lage-emissiezone:

 • het voertuig valt onder één van de uitzonderingen (vrijstellingen) bv. de vrijstelling voor personen met een handicap. 
 • het voertuig komt in aanmerking voor een tijdelijke toelating tegen betaling bv. dieselvoertuigen met euronorm 3.
 • het voertuig is ouder dan 40 jaar en kan de zone binnenrijden tegen verlaagd tarief.

Rijdt een voertuig dat niet voldoet aan de algemene toegangsvoorwaarden, toch de lage-emissiezone in? Dan volgt een administratieve geldboete. De tarieven vindt u hier terug.

Sommige voertuigen, bijvoorbeeld buitenlandse voertuigen, moeten eenmalig geregistreerd worden bij de stad vooraleer ze de zone binnen mogen rijden. op www.slimnaarantwerpen.be/LEZ leest u meer over tijdelijke toelatingen en registratie.

Vanaf wanneer

De lage-emissiezone werd op 1 februari 2017 ingevoerd. 

Voldoet uw voertuig ?

U kan zelf via een vragenlijst nakijken of uw wagen de lage-emissiezone mag binnen rijden.  

Waarom deze maatregel?

De Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit worden strenger in 2015 en in 2020. Ook de luchtkwaliteit in Antwerpen moet hieraan voldoen. De invoering van een lage-emissiezone in 2016 en de verstrenging van de toegangsvoorwaarden in 2020 zullen leiden tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van het kankerverwekkende elementair koolstof en van fijn stof, dieselroet en stikstofdioxide. De invoering van de lage-emissiezone draagt dus bij aan de gezondheid van de bewoners. 

Antwerpen pionier in Vlaanderen

Antwerpen is de eerste Vlaamse stad die een lage-emissiezone invoert. Samen met de federale en de Vlaamse overheid werkt de stad de regelgeving verder uit.

 

Meer informatie over de lage-emissiezone:

www.slimnaarantwerpen.be/LEZ

 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door