Contacteer stad Antwerpen

Hollebeekvallei

De Hollebeek vormt de grens tussen de districten Wilrijk en Hoboken. Ze loopt afwisselend door sterk verstedelijkt gebied en mooie groengebieden zoals het Schoonselhof.

Hollebeekvallei

De Hollebeekvallei vormt een snoer van zeer waardevolle stukjes groen langs de Hollebeek. Bepaalde delen van de vallei zijn toegankelijk voor het publiek. Dankzij een wandelpad met houten bruggetjes is de beekvallei een aangename en toegankelijke plek om te wandelen of te joggen. Er werden extra poelen en nieuwe oevers aangelegd. Dat zorgt er voor dat  de beek meer water kan bergen. Door nieuwe aanplantingen in de vallei en een goed beheer van de hele zone verbetert de biodiversiteit en de natuurbeleving van de hele beek.

De Hollebeekvallei is in beheer van Natuurpunt vzw.

 

Info Hollebeekvallei Natuurpunt

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door