Wedstrijdontwerp Dok Zuid - De Weide AG VESPA | ADR Architects

Een nieuwe toekomst voor de Gedempte Zuiderdokken

Voortaan is er een aparte website over het stadsproject Gedempte Zuiderdokken.

Surf naar www.gedemptezuiderdokken.be  voor meer informatie over het ontwerp Dok Zuid, de nieuwe ondergrondse parkings en het participatietraject.

 

 

Ontwerp Van der Sweepstraat – Namenstraat – Verviersstraat

In september start de aanleg van parking Steendok, één van de twee ondergrondse parkings onder de Gedempte Zuiderdokken.

Namenstraat en Verviersstraat

De Namenstraat en de Verviersstraat zullen in mei 2018 worden heraangelegd voor een goede toegankelijkheid van Parking Steendok.

In beide straten zal een snelheidsregime van 30 kilometer per uur gelden.  

De Namenstraat, waarlangs parking Steendok bereikbaar zal zijn, wordt enkele richting naar de Zuiderdokken toe. Fietsers kunnen wel in beide richtingen rijden. Er worden langsparkeervakken en een achttal nieuwe bomen voorzien. 

De Verviersstraat, waar de uitrit van de parking ligt, wordt enkele richting naar de kaaien toe. De parkingtoegang ligt aan de noordkant van de straat, om de private parkings vlot bereikbaar te houden. Ook hier kunnen de fietsers in beide richtingen op de rijbaan fietsen. Voor het Fotomuseum wordt tussen twee bomen een laad- en loszone voorzien. 

De Waalsekaai wordt plaatselijk mee aangepast, in het stukje tussen de Namenstraat en de Van der Sweepstraat. De rijrichting wordt daar enkele richting: van de Van der Sweepstraat naar de Namenstraat.

Bereikbaarheid van de parkings via de aanpalende straten Stad Antwerpen
Bereikbaarheid van de parkings via de aanpalende straten

Van der Sweepstraat

Het nieuwe ontwerp van de Zuiderdokken neemt de dokranden als afbakening van het plein. Er wordt ook gekozen voor verkeersluwe pleinen. Hierdoor verschuift de bushalte naar de Van der Sweepstraat en wordt het doorgaande verkeer verschoven van de Namenstraat naar de Van der Sweepstraat.

De straat wordt hiervoor heringericht.  Naast een nieuwe rijbaan in asfalt voor autoverkeer in beide richtingen, komt er aan beide kanten een vrijliggend fietspad in rode asfalt. In het midden van de straat komt een nieuwe halte voor bus 30/34. Het kruispunt van de Van der Sweepstraat met de Scheldekaaien wordt ingericht met verkeerslichten. De werken starten in januari 2018.

 

Infomoment

Wenst u een toelichting van de plannen? Kom dan naar het infomoment.

Wanneer? Dinsdag 21 maart

Hoe laat? Tussen 18 uur en 20.30 uur. U komt wanneer het u past.

Waar? Pixel Café, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen

Infomoment schetsontwerp 'Dok Zuid'

Op zaterdag 26 november waren er twee inspraakmomenten over het schetsontwerp "Dok Zuid".

Hier kunt u de presentatie van dit moment bekijken.

Mobiliteit
Op woensdag 9 november was er ook een informatievergadering over de mobiliteit op en rond de Gedempte Zuiderdokken en de parkeergarages.

Hier kunt u de presentatie van die avond inkijken.

Hier vindt u het verslag van alle vragen die tijdens de avond werden gesteld met de antwoorden.

Tentoonstelling wedstrijdontwerp Dok Zuid

Het ontwerp 'Dok Zuid' van het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes kan u vanaf dinsdag 31 mei tot en met zondag 12 juni bekijken in een infotententoonstelling in het M HKAFE (Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen).

Aan de hand van enkele panelen worden de plannen van ‘Dok Zuid’, de afgelopen participatiemomenten en het mobiliteitsverhaal tentoongesteld.

U kan hieronder de panelen van de tentoonstelling bekijken.

Wilt u reageren op het ontwerpvoorstel ‘Dok Zuid’ dan kan u een mail sturen naar stedelijkwijkoverleg@stad.antwerpen.be.


Infosessie wedstrijdontwerp Dok Zuid: zaterdag 28 mei 2016

Het Belgisch-Zwitsers ontwerpteam Tractebel, ADR architectes sarl en Georges Descombes won de ontwerpwedstrijd voor de Gedempte Zuiderdokken met het ontwerp ‘Dok Zuid’. Op zaterdag 28 mei stelde het ontwerpteam hun ontwerp voor in het Zuiderpershuis (Timmerwerfstraat 40, 2000 Antwerpen).  Naast een infosessie konden burgers ook deelnemen aan tafelgesprekken met de ontwerpers zelf.


U kan online de presentatie van de plenaire toelichting bekijken via powerpoint Dok Zuid.

U kan online het verslag van de tafelgesprekken bekijken via link verslag.

U kan online de bundel bekijken met voorbeelden die gebruikt werd tijdens de tafelgesprekken via link bundel.
 


Winnaar ontwerp Gedempte Zuiderdokken bekend

Via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester ging de stad op zoek naar een ontwerper voor de heraanleg van het plein op de Gedempte Zuiderdokken als publieke ruimte. Een jury van vakmensen koos voor het ontwerp Dok Zuid, van het ontwerpteam ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE). Het ontwerp bestaat uit een grote groene openbare ruimte van ca 9 ha.                                                                                                                                                                     

Het ontwerp Dok Zuid voorziet:

 • drie ‘Tafels’ op de locatie van de voormalige dokken met in het centrale deel: de Weide met een open karakter en waterpartijen, in het noordelijke deel : de Tuin met een variatie aan groenvormen en zuidelijk: de Scène als plek voor evenementen;

 • de ‘Kroon’ vormt de groene omkadering van Dok Zuid: een wandel- en verblijfsruimte, met plaats voor terrassen, onder een groen bomendak;

 • drie dwarse assen die de wijk verbinden met de Schelde: de Museum-as (MHKA – KMSKA) en de Zuid-as (Waterpoort- Fotomuseum) worden pleinen. De Schelde-as verbindt de Scheldekaaien met Dok Zuid via groen wadi’s.

Bekijk hier het winnend ontwerp van ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE) 
 

Participatie
Het stadsproject Gedempte Zuiderdokken maakt deel uit van een breed participatietraject waarbij op geregelde tijdstippen gepeild wordt naar de mening van bewoners. Zo organiseerde de stad in de zomer van 2015 een onlinebevraging waarbij iedereen ideeën over een mogelijke invulling voor de toekomst kon meegeven. Meer dan 3000 mensen vulden de enquête in.

In september en oktober 2015 werden ook kinderen, jongeren en de handelaars en horeca bevraagd. Alle resultaten zijn teruggekoppeld in een informatievergadering en zijn meegegeven aan de geselecteerde ontwerpteams.

Op 20 januari 2016 vond opnieuw een inspraakmoment plaats waar alle vijf de ontwerpteams aan de hand van anonieme panelen hun ontwerp konden voorstellen. Meer dan 500 geïnteresseerden kwamen langs in het Zuiderpershuis en meer dan 1.700 mensen gaven online hun mening. De resultaten van deze bevraging zijn door de intendante van de Gedempte Zuiderdokken, Aglaée Degros, meegegeven aan de jury.

Fasering
In een volgende fase volgen opnieuw participatiemomenten waarop bewoners en bezoekers van de stad hun mening kwijt kunnen over de concrete uitwerking van het ontwerp. In het najaar van 2016 wordt een schetsontwerp voorgesteld aan de Antwerpenaar. In 2017 volgt een voorontwerp en uiteindelijk ook een definitief ontwerp. De eigenlijke realisatie van het nieuwe plein kan pas starten na de bouw van de eerste ondergrondse parking in 2018.

Indien u graag op de hoogte blijft, kan u zich inschrijven op de nieuwsbrief onzekaaien.be.

Inspraakmoment 20 januari 2016

Op woensdag 20 januari kon u uw mening geven over de 5 ontwerpvoorstellen voor de heraanleg van het openbaar domein van de Gedempte Zuiderdokken

De bevraging was een groot succes, waarvoor dank. Alle resultaten van de bevraging zijn nadien verwerkt en meegegeven aan de jury op donderdagnamiddag 21 januari.

Tegen half februari, wordt het winnend ontwerpteam bekend gemaakt en worden de resultaten van de bevraging teruggekoppeld. Ook na de bekendmaking van het winnend ontwerpteam volgen nog participatiemomenten waarbij uw mening wordt gevraagd. 

Wie graag de vijf ontwerpvoorstellen nog eens bekijkt, kan terecht op

 • Bekijk hier ontwerp A van BRUT en COBE (BE + DK)
 • Bekijk hier ontwerp B van ADR Architects, Georges Descombes en Technum (CH + BE) 
 • Bekijk hier ontwerp C van AECOM Ltd Scotland, Graeme Massie Architects en Sutherland Hussey Harris (UK), AVANTGARDEN (BE)
 • Bekijk hier ontwerp D van Inside Outside, BEL Architecten, Landschaap en Witteveen+Bos (NL + BE)
 • Bekijk hier ontwerp E van Agence TER en WIT architecten (FR + BE)

 

De 'Scène' als plek voor evenementen
De 'Scène' als plek voor evenementen
AG VESPA | ADR Architects 1|4
De 'Weide' met open karakter en waterpartijen
De 'Weide' met open karakter en waterpartijen
AG VESPA | ADR Architects 1|4
De 'Kroon' als groene omkadering van Dok Zuid
De 'Kroon' als groene omkadering van Dok Zuid
AG VESPA | ADR Architects 1|4
Winnend ontwerp 'Dok Zuid'
Winnend ontwerp 'Dok Zuid'
AG VESPA | ADR Architects 1|4

Zomer 2015

De stad Antwerpen organiseerde in de zomer van 2015 twee digitale bevragingen over de toekomst van de nieuwe Gedempte Zuiderdokken. De digitale bevragingen peilden naar de wensen voor het gebruik en de inrichting van het plein.

De resultaten zijn meegegeven aan de vijf ontwerpteams, die zijn aangesteld om een voorstel voor deze unieke plek uit te werken.

De stad organiseerde op zaterdag 10 oktober 2015 een toelichting over de resultaten van de bijna 2500 volledig ingevulde bevragingen. Ook het verdere verloop van het ontwerpproces kwam aan bod. U kunt de presentatie van de toelichting hieronder bekijken.

Toelichting resultaten online bevraging toekomst Gedempte Zuiderdokken

Resultaten online bevragingen en tafelgesprekken 2015

U vindt hier een gedetailleerde uiteenzetting van de online bevragingen, de presentatie en de tafelgesprekken.

Om een idee te geven wat mogelijkheden zijn vindt u hieronder enkele inspirerende beelden uit binnen- en buitenland.

Millennium Park
Millennium Park - Chicago
1|18
Millennium Park
Millennium Park - Chicago
Dhilung Kirat 1|18
Nathan Phillips square
Nathan Phillips square - Toronto
1|18
Nathan Phillips square - Toronto
Nathan Phillips square - Toronto
1|18
Bibliotheque national de France
Bibliotheque national de France - Parijs
1|18
Bryant Park
Bryant Park - New York
Jean-Christophe Benoist 1|18
Garden of cosmic speculation
Garden of cosmic speculation - Schotland
1|18
Meadow Park
Meadow Park - Berlijn
1|18
Tilla Durieux Park
Tilla Durieux Park - Berlijn
1|18
Tilla Durieux Park
Tilla Durieux Park - Berlijn
1|18
Miroir d'eau
Miroir d'eau - Bordeaux
1|18
Miroir d'eau
Miroir d'eau - Bordeaux
1|18
Museumpark
Museumpark - Rotterdam
1|18
Theaterplein
Theaterplein - Antwerpen
1|18
Parc de Joan Miró
Parc de Joan Miró - Barcelona
1|18
Place de la République
Place de la République - Parijs
1|18
Schouwburgplein
Schouwburgplein - Rotterdam
1|18
Stadshal
Stadshal - Gent
1|18

Het parkeren gaat ondergronds

Aangezien de auto’s ondergronds verdwijnen,  kan een ontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein van de Gedempte Zuiderdokken worden opgemaakt. Er wordt  een ontwerper aangesteld via de wedstrijdprocedure van de Vlaams Bouwmeester.

Daarbij  wordt van een wit blad vertrokken. Eerst wordt naar de mening van de bevolking gepeild via de online bevraging. Na de bevraging legt het college een opdrachtformulering vast. Zowel de opdrachtformulering, als de integrale resultaten van de bevraging  worden meegegeven als briefing-document voor de ontwerpers.

De ontwerpen voor het openbaar domein en voor de ondergrondse parkings worden maximaal op elkaar afgestemd. Zo bepaalt het bestek voor de ondergrondse parkings  dat zij voldoende diep moeten komen, zodat ze geen hypotheek leggen op het ontwerp van het openbaar domein. De kandidaten voor de parking krijgen tevens richtlijnen mee op basis van het gekozen wedstrijdontwerp voor het openbaar domein. 

Het openbaar domein wordt hertekend

Het stadsbestuur besliste om het huidige parkeeraanbod op de Gedempte Zuiderdokken ondergronds te brengen. En om de bovengrond te transformeren tot een kwalitatieve publieke ruimte. 

Er is gekozen voor twee ondergrondse parkings, binnen de contouren van de voormalige dokken Kooldok en Steendok, respectievelijk het meest noordelijke en het meest zuidelijke van de drie oorspronkelijke dokken.

Voor beide parkings zal het Antwerps parkeerbedrijf GAPA een bestek uitschrijven voor de selectie van een private partner om de parking te ontwerpen, te bouwen, te financieren, te exploiteren en te onderhouden.

Verder procesverloop

Realisatiefase

juni –juli 2015

 • online bevraging van de bevolking over de toekomst van de Gedempte Zuiderdokken

juli 2015

 • publicatie van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester voor de aanstelling van een ontwerper voor het openbaar domein
 • publicatie van het bestek voor de aanstelling van een private partner voor de realisatie van de ondergrondse parkings

september 2015

 • selectie van 5 kandidaat ontwerpers voor het openbaar domein
 • selectie van een aantal kandidaten voor de realisatie van de ondergrondse parkings
 • goedkeuring van de opdrachtformulering voor het openbaar domein
 • terugkoppeling van de resultaten van de online bevraging en een infomoment
 • overhandiging van de opdrachtformulering en de resultaten van de bevraging aan de 5 kandidaat-ontwerpers

oktober tot december 2015

 • opmaak van 5 wedstrijdontwerpen door de kandidaat-ontwerpers

februari 2016

 • aanstelling van 1 ontwerper op basis van de wedstrijdontwerpen
 • overhandiging van het wedstijdontwerp voor het openbaar domein aan de kandidaten voor de realisatie van de ondergrondse parkings
 • start opmaak schetsontwerp van het openbaar domein

Nadien worden de ontwerpen voor het openbaar en de offertes voor de ondergrondse parking verder parallel aan elkaar uitgewerkt. 

Eind 2016, begin 2017 wordt, na een onderhandelingsfase, een private partner voor de realisatie van de ondergrondse parkings aangesteld.

De actuele planning gaat uit van een operationele ondergrondse parking in 2018. Het principe daarbij is dat er tijdens elke stap, zowel in werf als na realisatie, voldoende parkeerplaatsen blijven bestaan (gelijkwaardig aan het aanbod van vandaag). Dit betekent dat de bestaande parkings behouden blijven  tot  de start van de werf van de ondergrondse parkings, en dat tijdens de werf alternatieve of tijdelijke parkings  worden aangeboden.

De timing en de fasering voor de aanleg van het openbaar domein hangt deels af van de timing van de realisatie van de parkings en zal dus later bepaald worden. Ten vroegste in 2018 wordt gestart met de (definitieve) realisatie van het openbaar domein, na oplevering van de ondergrondse parking.

Resultaten eerdere participatie

Reeds in 2011 organiseerde de stad verschillende participatiemomenten met  bewoners en  plaatselijke horeca. De resultaten hiervan worden samengevoegd met de resultaten van de actuele online bevraging.

Contact

Voor meer info of vragen:

 • Over de heraanleg van het openbaar domein: 

AG VESPA
Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen

Tel: 03/259.28.10
Mail: info@vespa.antwerpen.be  
www.agvespa.be

 • Over het ondergronds brengen van de parkings: 

PARKEERBEDRIJF ANTWERPEN
Jordaenskaai 25 
2000 Antwerpen
 
Tel: 03/727.16.60
www.parkereninantwerpen.be