Parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart) aanvragen of verlengen

Woon je in een deel van de stad waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone? Dan kan je een parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart) aanvragen. Daarmee parkeer je gratis en zonder tijdslimiet in jouw bewonerszone.

Vrouw zit in een auto

Parkeervergunning aanvragen online (snelste manier)

Vraag je parkeervergunning online aan. Aanmelden kan via Itsme of eID.

Aanvragen

Parkeervergunning aanvragen via het zelfbedieningsloket (zuil) of via het invulformulier dat je per post opstuurt

Sinds 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om een afspraak te maken bij een stadsloket voor parkeervergunningen. Als het niet online lukt, raadpleeg dan de informatie hieronder over de verschillende alternatieven.  

 • Je bent eigenaar en de auto staat op jouw naam ingeschreven bij de DIV?

  Het volstaat om aan de zuil je nummerplaat en contactgegevens in te geven. Er zijn geen bijkomstige documenten nodig. Indien je wenst, kan je ook gebruik maken van het invulformulier op de website, dat je vervolgens per post opstuurt naar Mobiliteit en Parkeren, Team parkeervergunningen en -retributies, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. In dit geval dien je wel documenten mee te sturen. Hieronder kan je meer lezen over welke documenten je moet bijsluiten.
   
 • De auto staat niet op jouw naam? (bedrijfswagen, wagen ingeschreven op je zaak, wagen met medebestuurder (niet occasioneel), huurwagen of leasewagen)

  De zuil print een invulformulier dat je thuis verder moet aanvullen. Kijk na welke documenten je nog moet toevoegen volgens het formulier en stuur vervolgens per post een kopie van de documenten en het ingevulde formulier naar Mobiliteit en Parkeren, Team parkeervergunningen en -retributies, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Het invulformulier kan je ook hier terugvinden om zelf uit te printen, dat bespaart je de verplaatsing naar een zelfbedieningsloket.

  Hier vind je meer info en een overzicht van de locaties van de zuilen.

  Let op! Aan een zelfbedieningsloket meld je je aan door je identiteitskaart in de zuil te steken en je pincode in te geven. 


Welke documenten heb je nodig wanneer je zelf eigenaar bent van de auto?

 • Bij een online aanvraag via Mijn Parkeren heb je geen documenten nodig wanneer het voertuig op je persoonlijke naam staat ingeschreven bij de DIV.
   
 • Bij een aanvraag via het zelfbedieningsloket (zuil) moet je geen extra documenten meebrengen, enkel je elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart om te kunnen inloggen aan de zuil (hou je pin-code in het achterhoofd).
   
 • Maak je gebruik van het invulformulier dat je per post opstuurt? Bezorg dan een kopie van volgende documenten:
  • kentekenbewijs alle zijden
  • identiteitskaart voor- en achterzijde
  • het ingevulde formulier 
    

Welke documenten heb je nodig wanneer je zelf géén eigenaar bent?

Staat het voertuig niet op jouw naam ingeschreven bij de DIV? Je rijdt bijvoorbeeld met een bedrijfswagen, voertuig ingeschreven op je zaak, leasewagen, huurwagen.

 • Bij een online aanvraag via Mijn Parkerenhou je volgende documenten bij de hand:
 • Bij een aanvraag aan een zelfbedieningsloket (zuil) breng je enkel je identiteits- of elektronische vreemdelingenkaart (denk aan je pincode) mee. Je vult het invulformulier dat de zuil uitprint in en voegt een kopie van volgende documenten toe om alles per post op te sturen:
 • Bij een aanvraag waarbij je het invulformulier via de website afdrukt:

Wie kan een parkeervergunning aanvragen?

De stad Antwerpen geeft voorrang aan bewoners bij de verdeling van het beperkte aantal parkeerplaatsen op straat. 

 • Je woonadres (domicilieadres) bepaalt de zone van de parkeervergunning. Je kan de zone niet zelf kiezen.

 • Per woning krijg je maximaal 2 parkeervergunningen.

 • Heb je een parkeerkaart voor personen met een handicap? Dan kan je gratis parkeren in zones met betalend parkeren of een blauwe zone. Je moet geen parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

 • Voor autodelers is er een speciale parkeervergunning met interessante voorwaarden.

 • Je kan een parkeervergunning aanvragen voor een lichte vrachtwagen, maar daarmee mag je niet parkeren in bepaalde winkelstraten.

 • Voor een kampeerwagen, voertuigen met een commerciële nummerplaat of voertuigen met een handelaarsplaat (bijvoorbeeld een Z-plaat) of taxinummerplaat kan je geen parkeervergunning aanvragen.

Bekijk alle bewonerszones

Ga naar het stadsplan

Marker

Inzien parkeervergunning

Wil je graag weten welke actieve parkeervergunningen je hebt en wanneer deze vervallen? Deze info kan je gemakkelijk raadplegen via Mijn Parkeren onder ‘Mijn vergunningen’. 

Verlengen (opnieuw aanvragen) parkeervergunning 

De parkeervergunning is beperkt in de tijd.

De parkeervergunning wordt automatisch voor 4 jaar verlengd als: 

 • Het voertuig is ingeschreven op jouw naam (als natuurlijk persoon) Opgelet: dit is niet van toepassing indien het voertuig is ingeschreven op naam van een onderneming (ook niet wanneer de naam van de onderneming, dewelke vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs van het voertuig overeenkomt met de naam van de natuurlijke persoon) of gekoppeld is aan een ondernemingsnummer.

 • Je een geldige parkeervergunning op je domicilieadres hebt.

 • De wagen niet op je naam is ingeschreven (bv. leasewagen, bedrijfswagen,...) en je hebt minder dan 60 dagen voor de einddatum van de vergunning documenten bezorgd voor het wijzigen van de nummerplaat.

In alle andere gevallen kan je jouw parkeervergunning zelf verlengen via Mijn Parkeren waar je opnieuw een aanvraag moet indienen of via een zelfbedieningsloket (zuil). 

Is je vorige vergunning nog actief maar gaat die bijna vervallen?

Dan moet je eerst je actieve parkeervergunning beëindigen via Mijn Parkeren. Klik onder 'actieve vergunningen' op je vergunning, en vervolgens op de knop 'beëindigen'. Ga nadien terug naar de startpagina en vraag een nieuwe vergunning aan via 'vergunning aanvragen'. Of je kan wachten tot de effectieve einddatum verstreken is van je vergunning om dan een nieuwe aanvraag online in te dienen.

Lukt dit online niet? Dan kan je de aanvraagprocedure volgen van een ‘aanvraag van een parkeervergunning voor bewoners’ via een zelfbedieningsloket (zie toelichting bovenaan deze pagina) of print hier het invulformulier.

Stopzetten parkeervergunning

Je kan een parkeervergunning stopzetten via Mijn Parkerenvia de zuil (zie instructies bovenaan) of print hier het invulformulier

Nummerplaat wijzigen

Je kan je nieuwe nummerplaat online wijzigen

Als je parkeervergunning gewijzigd is, ontvang je een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een zelfbedieningsloket (zuil), krijg je de bevestiging via e-mail of post (afhankelijk van wat je opgaf via het invulformulier) 

Opgelet, de aanvraag geldt niet als voorlopig parkeerbewijs. Een aanvraag duurt maximum 10 werkdagen. Terwijl je op de nieuwe parkeervergunning wacht, moet je parkeergeld betalen of je blauwe schijf leggen. 

Parkeervergunning bij een verhuis

Je kan maar voor 1 bewonerszone een parkeervergunning hebben. Wanneer je verhuist, kan je dus niet tegelijkertijd een parkeervergunning voor het oude en het nieuwe adres hebben.

Ben je nog niet gedomicilieerd op je nieuwe adres? Dan kan je een parkeervergunning van 3 maanden aanvragen. 

 • Doe via het e-loket aangifte van adreswijzigingen.

 • Als je een bevestiging (zoals dit voorbeeld) hebt ontvangen (na maximum 10 werkdagen), dan kan je een tijdelijke parkeervergunning aanvragen via Mijn Parkeren. Lukt het niet online, gebruik dan het invulformulier dat je hier print of ga langs een zelfbedieningsloket, print daar het invulformulier af en bezorg het per post aan Mobiliteit en Parkeren, Team parkeervergunningen en -retributies, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

 • Doe je de aanvraag online, dan neem je de optie ‘vaste parkeervergunning aanvragen’. Na een achterliggende controle van je adres zal de vergunning vanzelf overgaan tot een variant die geldig is voor 3 maanden.

 • Na controle door de wijkagent wordt je nieuwe domicilieadres in het bevolkingsregister ingevoerd. 

 • Maximum 10 werkdagen nadat de wijkagent is langsgekomen, wordt je vergunning voor 3 maanden automatisch aangepast naar een vaste vergunning die geldig is voor 4 jaar.  

 • Is het nieuwe adres binnen de 3 maanden niet bevestigd door de wijkagent? Dan kan je de parkeervergunning van 3 maanden maximaal 1 keer opnieuw aanvragen via Mijn Parkeren, via het invulformulier of via een zelfbedieningsloket (zuil).

Als de online aanvraag niet lukt, is uw verhuis mogelijk nog niet geregistreerd bij de dienst Bevolking. Je kan dan een e-mail sturen naar mpa_parkeervergunning@antwerpen.be met als onderwerp 'verhuisd'. Voeg hierbij de nodige documenten van het voertuig toe, aslook een bewijs van de aanvraag van je verhuis. 

Bijzondere situaties

Voorwaardelijke vergunning bij opgesplitste of gedeelde woningen 

Via Mijn Parkeren kies je voor de optie ‘vaste parkeervergunning aanvragen’. Je ontvangt automatisch een voorwaardelijke vergunning van 2 jaar bij volgende situaties:

 • Je adres is nog niet opgenomen in het bevolkingsregister (bv. bij nieuwbouw).

 • De busnummers van een appartementsgebouw zijn nog niet toegekend.

 • Meerdere gezinnen wonen op hetzelfde adres.

Je voorwaardelijke vergunning wordt automatisch omgezet naar een vaste vergunning wanneer je adresgegevens zijn gewijzigd in het bevolkingsregister. Je ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. Als je de aanvraag deed via een stadsloket, krijg je die op papier.

Indien je voorwaardelijke vergunning verlopen is en je adresgegevens nog niet zijn gewijzigd in het bevolkingsregister, kan je een verlenging aanvragen via Mijn Parkeren of via het invulformulier of via een zelfbedieningsloket (zuil).

Nieuwe auto

 • Is de nieuwe auto op jouw naam ingeschreven en blijft de nummerplaat ongewijzigd? Dan hoef je niets te doen.

 • Is de nieuwe auto op je naam ingeschreven en krijg je een nieuwe nummerplaat? Vraag dan een wijziging aan van je parkeervergunning via Mijn Parkeren, het invulformulier of via een zelfbedieningsloket.* Volg daarvoor de instructies van 'niet-eigenaar' die je hierboven terugvindt.

  *​Heb je 2 actieve vergunningen? Geef aan welke van de 2 vergunningen geschrapt moet worden.
 • Wil je een parkeervergunning aanvragen voor een tweede wagen? Vraag dan voor deze auto een parkeervergunning voor bewoners aan via Mijn Parkeren, het invulformulier of via een zelfbedieningsloket (zie instructies bovenaan).

Vervangwagen 

Opgelet: een aanloopwagen wordt niet beschouwd als vervangwagen. 

Duurt de herstelling minder dan 2 weken? Dan kan je geen parkeervergunning krijgen voor je vervangwagen. 

Je mag je vervangwagen op straat parkeren in je bewonerszone. Krijg je een parkeerretributie in deze periode? Dien dan online een bezwaar in met deze bijgevoegde documenten:

 • kopie van de parkeerretributie
 • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
 • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik

Opgelet, voor elke parkeerretributie moet je een apart bezwaar indienen.

Je kan ook bezwaar indienen via post naar Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Voeg hierbij volgende documenten toe:

 • kopie van de parkeerretributie
 • factuur van de garage waaruit blijkt dat je wagen op het moment van de parkeerretributie in herstelling was
 • huur- of gebruiksovereenkomst van de vervangwagen, met vermelding van de nummerplaat van de vervangwagen en begin- en einddatum van het gebruik
 • contactgegevens waarop we jou kunnen bereiken

Duurt de herstelling langer dan 2 weken? Vraag een tijdelijke parkeervergunning voor de vervangwagen aan via Mijn Parkeren, het invulformulier of via een zelfbedieningsloket (zie instructies bovenaan). Je hebt hiervoor het huur- of gebruikscontract van de vervangwagen nodig met:

 • geschatte einddatum van het contract

 • nummerplaat van de wagen die in herstelling is (en dus vervangen wordt)

Let op, vergeet niet om je nummerplaat terug te wijzigen wanneer je terug met je eigen auto rijdt. 

Auto met niet-Belgische nummerplaat

 • Je hebt al een Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

  Je kan voor een niet-Belgische nummerplaat een parkeervergunning voor 3 maanden krijgen. Dien je aanvraag in via mail naar mobiliteitenparkeren@antwerpen.be. Voeg bij je aanvraag volgende            documenten toe:

  • ​Kopie van het kentekenbewijs (alle zijden)

  • Kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde).

  • Indien van toepassing, één van volgende documenten:
    
   • Indien je met een bedrijfswagen rijdt, moet je ook een attest van de werkgever en een         arbeidsovereenkomst toevoegen;
     
   • Indien de wagen op naam van iemand anders staat: verzekeringspolis als medebestuurder + handgeschreven verklaring van eigenaar van het voertuig dat de aanvrager met het voertuig mag rijden;
     
   • Indien leasewagen: leasecontract;
     
   • Indien huurwagen: huurovereenkomst;
     
   • In geval van bedrijfswagen zaakvoerder: bedrijfsstatuten waarin aanvrager als zaakvoerder  vernoemd wordt.

Laat de wagen in België registreren bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), ook als de auto al ingeschreven is in het buitenland.

 • Je hebt nog geen Belgische identiteitskaart of vreemdelingenkaart

  • Originele identiteitskaart van het land waarvan je voor het laatst een geldige identiteitskaart had.
    
  • Indien nog niet in bezit van rijksregisternummer: documenten van de dienst migratie waarop wij jouw Belgisch rijksregisternummer kunnen aflezen, ofwel de bevestiging van de aanvraag ‘nieuw in België’.
    
  • Het kentekenbewijs van de wagen voor- en achterkant.
   • Indien van toepassing, een van volgende documenten:

    • Indien je met een bedrijfswagen rijdt, moet je ook een attest van de werkgever en een arbeidsovereenkomst toevoegen;
    • Indien de wagen op naam van iemand anders staat: verzekeringspolis als medebestuurder + handgeschreven verklaring van eigenaar van het voertuig dat de aanvrager met het voertuig mag rijden;
    • Indien leasewagen: leasecontract;
    • Indien huurwagen: huurovereenkomst

Je hebt een eenmanszaak

Als je een eenmanszaak hebt en de wagen staat op de naam van de zaak, moet je bij de aanvraag aanduiden dat de wagen niet is ingeschreven op je eigen naam.

Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!