Mensen amuseren zich tijdens een straatfeest. Tom Cornille

Stadsmakers: voor Antwerpenaars met initiatief

Heeft uw vereniging of bewonersgroep ideeën om het leven in de stad te verbeteren? Of hebt u plannen om uw buren bij elkaar brengen? Stel uw activiteit of project voor aan Stadsmakers. U kan dan een subsidie krijgen.

Voordelen van Stadsmakers

Stadsmakers geeft u enorm veel mogelijkheden
Het maakt niet uit wat u wil doen en hoe groots u het aanpakt. Stadsmakers geeft subsidies aan kleine en grote initiatieven. Daarnaast kan u werken rond verschillende thema's.

Eén contactpunt voor al uw vragen over subsidies
Vroeger moest u verschillende reglementen bekijken, aan uiteenlopende voorwaarden voldoen en veel diensten contacteren. U moet dit niet meer doen. U kan terecht bij Stadsmakers.

Peters en meters om uw projecten nog beter te maken
Als u een subsidie voor een project krijgt, krijgt u ook een peter of meter. Deze persoon volgt de uitvoering van het project mee op. Hij of zij geeft tips en probeert om al uw vragen te beantwoorden.

Subsidies voor activiteiten en projecten die het leven in de buurt verbeteren

Stadsmakers bundelt subsidies voor verenigingen en bewonersgroepen. U kan drie types subsidies aanvragen:

Activiteitssubsidies
Vraag activiteitssubsidies aan als u een van volgende initiatieven wil organiseren:

Projectsubsidies
Vraag projectsubsidies aan als u een van volgende initiatieven wil organiseren:

  • Een groot project met personeels- of werkingsmiddelen.
  • Een lokaal, leegstand pand of braakliggend terrein omvormen tot een plek voor de buurt.

Extra acties
Vraag extra acties aan als u:

  • uw buren beter wil leren kennen,
  • uw straat en buurt proper wil maken,
  • uw buurt een boost wil geven.

Reglement Stadsmakers

Beoordelingscriteria

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door