Slotfeest van een project in de Chinese wijk.Sigrid Spinnox

Subsidie voor een project met personeels- en/of werkingsmiddelen

Wil uw vereniging een project opstarten om de leefbaarheid in de stad te verbeteren? Dan kan u tot 10.000 euro subsidie krijgen. 

Wat kan u doen met deze subsidie?

Een project organiseren om het leven in de stad te verbeteren
U kan een project uitwerken dat:

  • de leefbaarheid in de stad verbetert, 
  • de woonomgeving en het samenleven verbetert, 
  • of Antwerpenaars actief laat deelnemen aan de samenleving. 

Uw project duurt maximaal één jaar. Het moet een geheel zijn van activiteiten en doelstellingen. Dit betekent dat u:

  • het project goed moet voorbereiden en plannen,
  • er personeels- of werkingsmiddelen voor nodig hebt, 
  • een openbare activiteit organiseert waar u de resultaten van het project toont.

U wordt op maat begeleid

U krijgt een meter of peter van de stad. Deze persoon helpt u bij de uitvoering van het project. Hij of zij geeft tips en probeert om al uw vragen te beantwoorden. 

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Feitelijke verenigingen en vzw's kunnen de subsidie aanvragen. 

Hoeveel subsidie kan u krijgen?

U kan maximaal 10.000 euro krijgen.

Wanneer kan u deze subsidie aanvragen?

Er zijn twee projectrondes per jaar:

  • Ronde 1: 1 april is de uiterste inleverdatum voor de aanvragen.

  • Ronde 2: 1 oktober is de uiterste inleverdatum voor de aanvragen.

 

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de databank voor verenigingen. Vanaf 2019 is uw district bevoegd voor deze subsidie, u vindt het aanvraagformulier onder 'districten'. 

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.antwerpen.be/subsidies

Dit artikel is gedeeld door