Een man kookt tijdens een buurtfeest.Sigrid Spinnox

Activiteitssubsidies: procedure

1. Activiteitssubsidie aanvragen

U vraagt een activiteitssubsidie aan via de databank voor verenigingen. Aanvragen voor activiteiten vanaf 2019 vindt u onder 'districten'.

2. Controle op volledigheid 

Stadsmakers kijkt na of uw subsidieaanvraag volledig is.

Is de aanvraag niet volledig?
Stadsmakers vertelt u wat er ontbreekt. U krijgt dan informatie over wat u in orde moet brengen.

Is de aanvraag niet geschikt voor een subsidie?
Stadsmakers vertelt u waarom uw aanvraag niet geschikt is.

3. Beoordeling van uw subsidieaanvraag

Stadsmakers kijkt na of uw aanvraag voldoet aan het reglement. De subsidiereglementen van de districten vindt u via www.antwerpen.be/subsidies.

4. Uitbetaling van de subsidie

Subsidie voor een kleine activiteit of straatfeest

  • U krijgt maximaal 100 euro.
  • U krijgt de subsidie nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • U krijgt de subsidie nadat het district twee documenten ontving: een inhoudelijk verslag en een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Subsidie voor een grote activiteit zonder partner

  • U krijgt maximaal 500 euro.
  • U krijgt de subsidie nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • U krijgt de subsidie nadat het district twee documenten ontving: een inhoudelijk verslag en een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Subsidie voor een grote activiteit met partners

  • Krijgt u tussen 0 en 500 euro subsidie? Dan krijgt u de subsidie nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.
  • Krijgt u tussen 500 en 1000 euro subsidie? Dan krijgt u de subsidie nadat de activiteit werd goedgekeurd.
  • U krijgt de subsidie nadat het district twee documenten ontving: een inhoudelijk verslag en een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Meer info

Stadsmakers
tel. 0800 25 8 25
stadsmakers@stad.antwerpen.be
www.stadsmakers.be 

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door