Groene bedding

Groene Bedding

De groene bedding is het groene lint dat naast de Antwerpse Ring loopt. 

Meer en beter groen voor een leefbare binnenstad

De Antwerpse Ring werd in de jaren 1960 gebouwd op de plek waar voorheen de Brialmontomwalling lag. Langs de Antwerpse Ring loopt een lint van groene, open ruimte. De ringbermen en een paar aansluitende parken vormen samen de grootste groenruimte in de stadskern. Door de mens wordt dit gebied maar beperkt gebruikt, maar voor dieren vormt het een belangrijk toevluchtsoord in de drukte van de stad. Via de groene bedding vinden veel diersoorten hun weg naar de grotere groenzones buiten het centrum.

De Wolvenberg is het enige natuurreservaat binnen de Ring. Hier liggen nog zichtbare overblijfselen van de Brialmontomwalling: de vijver is een restant van de vestinggracht en ook stukken van de oorspronkelijke muur zijn nog te zien. 

Het potentieel van de groene bedding wordt te weinig benut. Deze zone kan gebruikt worden als een groene rivier, een landschap waar het aangenaam ontspannen is voor de bewoners van de binnenstad. Daarvoor moet de bestaande ruimte worden uitgebreid en verbeterd. Spoor Oost is bijvoorbeeld een geschikte locatie voor uitbreiding van het groene lint.

De groene zone zal dan ook een rol spelen als natuurlijke airco voor de binnenstad op warme dagen. Om het verkoelende effect beter te benutten, is het essentieel dat de groene zone wordt doorgetrokken naar het Eilandje. Daar ligt op dit moment een hotspot die geen verkoelende luchtstromen krijgt.

Door het noordelijke deel van de groene bedding stroomde vroeger het Groot Schijn richting Schelde. Die is nu onder de grond verdwenen, waardoor regenwater geen weg meer vindt om af te vloeien. Door de waterloop – gedeeltelijk – terug bovengronds te brengen, kan het water weer een logische weg volgen. Een extra voordeel is dat waterdieren meer leefruimte krijgen.

1|6
1|6
1|6
1|6
1|6
1|6

Wandel door het landschap

Groene Bedding is één van de 14 landschappen van het Groenplan, waarvoor de stad wandelroutes uitstippelde. Elk landschap heeft:

  • een infototem met de wandelroute aan het startpunt van de wandeling;
  • een wandelbrochure die u hier kan downloaden;
  • een wandelroute in de mobiele app en op het digitale platform RouteYou, een netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met uw smartphone te doen, downloadt u de gratis app RouteYou, geeft u de contentcode ‘Groenplan’ in en downloadt u de 14 routes. Zo kan u ze allemaal wandelen wanneer u wil, ook wanneer u offline bent.

Elke wandeling biedt leerrijke weetjes over het landschap, toont er de mooiste groene plekken én voert de wandelaar ook langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren. 

Download de wandelbrochure

Dit artikel is gedeeld door