Scheldepolders

Scheldepolders

De Scheldepolders zijn het meest ongerepte poldergebied rond de Schelde in het noorden van Antwerpen.

Typische uitzichten beschermen

De polders liggen grotendeels boven de Nederlandse grens. Onder de grens raakt het landschap wat versnipperd. De Kabeljauwpolder en de groene zone rond Zandvliet en Berendrecht vormen samen de groene uitlopers van de polders.

Dit overstromingsgebied werd al vanaf de elfde eeuw door dijken van het Schelde- en Noordzeewater afgeschermd. Het Schelde-Rijnkanaal is een herkenningspunt in dit landschap. De route verbindt de havens van Antwerpen en Rotterdam rechtstreeks met elkaar. Langs de oevers is het prettig fietsen. 

De geschiedenis van de Scheldepolders is nog zichtbaar in dit landschap. Maar de typische zichten, met hun langgerekte akkers, windmolens, beken en knotwilgen, verdwijnen steeds meer. Verkavelingen nemen hun plaats in. Die evolutie moet worden tegengehouden en de verloren randen van het landschap moeten hersteld worden.

De bodem in Zandvliet en Berendrecht leent zich uitstekend om water vast te houden. In plaats van het water via de vele poldergrachten snel af te voeren naar de dokken, zorgen buffervijvers voor de opvang van regenwater om dit langzaam in de grond te laten sijpelen. Dat voorkomt wateroverlast en houdt de bodem vruchtbaar. 

1|5
1|5
1|5
1|5
1|5

Wandel door het landschap

Scheldepolders is één van de 14 landschappen van het Groenplan, waarvoor de stad wandelroutes uitstippelde. Elk landschap heeft:

  • een infototem met de wandelroute aan het startpunt van de wandeling;
  • een wandelbrochure die u hier kan downloaden;
  • een wandelroute in de mobiele app en op het digitale platform RouteYou, een netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met uw smartphone te doen, downloadt u de gratis app RouteYou, geeft u de contentcode ‘Groenplan’ in en downloadt u de 14 routes. Zo kan u ze allemaal wandelen wanneer u wil, ook wanneer u offline bent.

Elke wandeling biedt leerrijke weetjes over het landschap, toont er de mooiste groene plekken én voert de wandelaar ook langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren. 

Download de wandelbrochure

Dit artikel is gedeeld door