Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag tijdelijk parkeerverbod met parkeerborden

Verhuizen, een grote levering, een container of hoogtewerker die voor je deur moet geplaatst worden… Er zijn veel redenen om een parkeerplaats even vrij te houden met een tijdelijk parkeerverbod. Hiervoor is een toelating nodig, ook als er geen hinder is voor doorgaand verkeer.

Stadsmedewerker zet parkeerverbodsbord op straat

Wat heb je nodig om een parkeerverbod online aan te vragen?

 • Je hebt een A-profiel nodig.
 • ​Je hebt een betalingsapp, kaartlezer of bankkaart nodig voor de online betaling.
 • Je opent de toepassing best op een laptop/vaste computer via de webbrowser Google Chrome.

Vraag hier een parkeerverbod aan

Aanvragen

Op het digitale platform parkeerverbod.info kan je:

 • Raadplegen hoe lang en waar een parkeerverbod precies geldt

 • Raadplegen of het effectief om een vergund parkeerverbod gaat

 • Onwettige parkeerverbodsborden melden

Wat valt niet onder de aanvraag tijdelijk parkeerverbod met parkeerborden?

Een eventuele vergunning geeft toelating tot het tijdelijk laden en lossen. Parkeren is steeds verboden en zal worden geverbaliseerd.

Als je werken uitvoert en hierbij het openbaar domein zoals straat of voetpad inneemt, ben je verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Afhankelijk van het soort werk dat je uitvoert, heb je een aangepaste toelating nodig. 

Tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie

Je moet aan verschillende voorwaarden voldoen voor de aanvraag tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie. Indien je ook parkeerplaatsen op de rijweg inneemt, moet je naast deze aanvraag ook een tijdelijk parkeerverbod aanvragen.

Werk met werfsignalisatie 

Voor grote werken, die niet voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie, moet je een toelating voor werk met werfsignalisatie aanvragen bij Ondernemen in Antwerpen. Volgende werken zijn voorbeelden van werken met werfsignalisatie:
 

 • Een werftoilet, werfzone of werfkeet (= tijdelijk kantoor)
 • Containers die het zicht belemmeren (zeecontainer) door hun hoogte (max. 1m60)
 • Containers waarbij men werkt met een stortkoker over het voet- / fietspad
 • Een kraan + 25 ton (inclusief de lasten) of kranen die zich niet binnen de parkeerstrook kunnen opstellen (stempels incl.)
 • Hijsen van lasten over een gebouw
 • Parkeerverbod dat gekoppeld is aan een dossier grote werven, dit dient opgenomen te worden binnen het dossier grote werven
   

Hoe vraag je een tijdelijk parkeerverbod aan?

 • Je vraagt een parkeerverbod online aan met je A-profiel. 

 • De stad plaatst de verkeersborden 2 dagen voor de start van het parkeerverbod en noteert daarbij de nummerplaten van de geparkeerde wagens. Je mag zelf geen borden plaatsen voor een parkeerverbod.

Hoe vraag je een verlenging aan van een tijdelijk parkeerverbod? 

Een verlenging van het parkeerverbod vraag je aan via dezelfde link

 • Klik op 'Mijn aanvragen'.
 • Kies de aanvraag die je wil verlengen.
 • Klik op de knop 'Aanvraag verlengen'. Je wordt doorverwezen naar de volgende pagina.
 • Kies de nieuwe einddatum.
 • Bij een betalende aanvraag wordt je doorverwezen naar de betalingspagina.

Wanneer moet je de aanvraag indienen? 

Je kan kiezen voor een spoedprocedure of een standaardprocedure, zowel bij de eerste aanvraag als bij de verlenging. 

 • Soms heeft de stad bijkomende informatie nodig om de aanvraag te verwerken. Wacht niet langer dan 3 kalenderdagen om die te bezorgen. Anders kunnen we de tijdige behandeling van de aanvraag niet garanderen en kan het dossier afgekeurd worden.

 • Als het parkeerverbod gecombineerd is met een aanvraag voor tijdelijk inname van het voetpad/fietspad met beperkte signalisatie, is de spoedprocedure niet mogelijk.

 • Als je online betaalt, gaat de procedure het snelst.

Let op, tijdens brug- en feestdagen is de dienst tijdelijke signalisatie gesloten. De doorlooptijden van de aanvraag kunnen hierdoor afwijken.  

Wanneer moet je ten laatste de aanvraag voor een parkeerverbod indienen?

Let op, het aantal werkdagen is inclusief de dag van de aanvraag en exclusief de dag van het parkeerverbod. 

Nieuwe aanvraag: standaardNieuwe aanvraag: spoedVerlenging: standaardVerlenging: spoed
Online betaling5 werkdagen voor de start van het parkeer- verbod2 werkdagen voor de start van het parkeerverbod en voor 9 uur ‘s ochtends2 werkdagen voor het einde van het lopende parkeerverbod1 werkdag (minimum 24 uur) voor het einde van het lopende parkeerverbod
Betaling met overschrijving (voer uw betaling tijdig uit!)10 werkdagen voor de start van het parkeer-verbodNiet mogelijkNiet mogelijkNiet mogelijk

Wanneer wordt de aanvraag goedgekeurd?

Wij proberen de aanvraag steeds zo snel mogelijk te verwerken. De aanvragen worden chronologisch behandeld op datum van plaatsing. Door deze manier van werken, kunnen alle aanvragen op tijd worden verwerkt.

Wanneer je naar parkeerverbod.antwerpen.be surft en daar verder gaat naar ‘mijn aanvragen’ kan je de status van het dossier opvolgen.

Hoeveel kost een parkeerverbod?

Om ervoor te zorgen dat enkel parkeerplaatsen worden ingenomen als dat echt nodig is, vraagt de stad Antwerpen een vergoeding. Je ziet de kostprijs meteen als je de aanvraag indient. Deze kostprijs omvat ook de plaatsing, ophaling en huur van de parkeerverbodsborden.

 • Voor de aanvraag van een nieuw parkeerverbod is de prijs minimum 58 euro
 • Voor de aanvraag van een nieuw parkeerverbod via spoedprocedure is de prijs minimum 118 euro

Samenstelling prijs parkeerverbod

Vaste administratieve kost
StandaardprocedureSpoedprocedure
Aanvraag30 euro90 euro
Verlenging-59 euro
Variabele kost per parkeerplaats (= 6 meter) per dag
Aanvraag3,5 euro/parkeerplaats/dag, met een minimumbedrag van 28 euro
Verlenging3,5 euro/parkeerplaats/dag vanaf het moment dat je het minimumbedrag van 28 euro hebt bereikt. Om dat na te gaan, worden het aantal parkeerplaatsen/dag van de oorspronkelijke aanvraag en de verlenging bij elkaar opgeteld.

Het retributiereglement bepaalt alle tarieven en terugbetalingen in detail.

Indien je een factuur wenst van je parkeerverbod kan je dit aanvragen via mail naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. Vermeld bij de aanvraag zeker het referentienummer van je dossier (= jaartal - xxxxxx, bijvoorbeeld: 2021-123456).

Vrijstelling

Scholen, erkende jeugdverenigingen en socioculturele verenigingen gevestigd in de stad Antwerpen kunnen 1 keer per jaar gratis een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op het adres van hun vestiging. Neem vóór je de aanvraag indient contact op met de dienst tijdelijke signalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be voor meer informatie over deze procedure. 

Kan ik mijn aanvraag wijzigen of annuleren?

 • Vanaf 5 werkdagen voor de start van het parkeerverbod kan je een ingediend dossier niet meer wijzigen

 • Een annulatie vraag je minstens 3 werkdagen voor de startdatum van het parkeerverbod aan met een email naar tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be. De variabele kost van het dossier wordt dan terugbetaald. Als je het dossier later annuleert, krijg je geen terugbetaling.

 • Je kan een parkeerverbod niet gedeeltelijk annuleren. 

 • Een lopend parkeerverbod kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden vroegtijdig worden stopgezet en terugbetaald.

Wat als ik straatmeubilair moet verwijderen voor mijn verhuis of werken? 

Als er voor de werken straatmeubilair tijdelijk moet verwijderd worden (bv. Paaltjes, fietsbeugels, etc), moet je dit in de aanvraag vermelden in het veld ‘opmerkingen’. Je schrijft in dit veld een opsomming van al het te verwijderen straatmeubilair.

Aan het verwijderen van straatmeubilair is een extra kost verbonden. Deze kostprijs zit dus niet mee verrekend in de prijs van het parkeerverbod. Meer informatie en prijzen vind je terug in het retributiereglement.

Je zal na uw aanvraag via mail een offerte ontvangen voor het verwijderen van het straatmeubilair. Je moet voor deze offerte akkoord geven. Na het verwijderen en terugplaatsen van het straatmeubilair wordt de definitieve factuur opgestuurd.

Let op, indien meer straatmeubilair verwijderd moest worden dan aangegeven op de aanvraag, zal de prijs van de factuur hoger zijn dan de offerte. Geef dus zeker al het te verwijderen straatmeubilair door voor een correcte prijsindicatie.

Uitzonderlijke situaties

Hou rekening met de volgende bijzondere situaties:

Het tijdelijke parkeerverbod veroorzaakt hinder voor het openbaar vervoer van De Lijn

Als de werken een impact hebben op het openbaar vervoer, moet je ook het akkoord van De Lijn toevoegen bij uw aanvraag. Deze toelating kan je aanvragen via De Lijn Antwerpen, Dienst Exploitatie, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen, omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be.

Je voert werken uit in de Diamantwijk 

Bekijk voor werken in de Diamantwijk (Hovenierstraat, Schupstraat of Rijfstraat) goed de bijzondere voorschriften en procedures voor je aan de werken begint. 

Tijdelijk parkeerverbod op een parkeerplaats voor personen met een handicap

Als je langer dan 3 dagen een parkeerplaats voor personen met een handicap inneemt, moet je zelf een tijdelijke vervangende parkeerplaats voorzien zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke parkeerplaats. Neem hiervoor contact op met de dienst tijdelijke signalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be.

Contactgegevens dienst Tijdelijke Signalisatie - Parkeerborden​

Stedelijk contactcenter:

03 221 13 33

Maandag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur.

Dinsdag en donderdag: 12.30 tot 16.30 uur.

Email:  tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be

Lees meer