Belasting op lijk- en asbezorging/opgravingen en overbrengingen 2014-2019

Deze belasting heeft betrekking op lijk- en asbezorgingen alsook opgravingen en overbrengingen van personen die op het ogenblik van hun overlijden niet ingeschreven waren in de bevolkings- of vreemdelingenregisters van de stad Antwerpen.

Meer info

Stads- en buurtonderhoud, groen en begraafplaatsen
tel. 
03 740 36 40 of 03 740 36 45

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door