Adviesraden

De stad en haar districten wensen elke Antwerpenaar inspraak te geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Om dat mogelijk te maken werden voor tal van thema’s en doelgroepen onafhankelijke adviesraden opgericht. 

Per thema werd een adviesraad opgericht per district of voor de stad als geheel. Een voorbeeld: ieder van de negen Antwerpse districten heeft een eigen jeugdraad. Samen vormen deze de jeugdraad van de stad Antwerpen.

In een adviesraad kunnen burgers, verenigingen en professionelen zetelen. Er worden problemen aangekaart en voorstellen besproken. De raad bezorgt zijn conclusies vervolgens aan het stads- of districtsbestuur. Zo weet het bestuur wat er lokaal leeft en kan het zijn beleid daar optimaal op afstemmen. 

Hier vindt u een overzicht van de verschillende adviesraden, geordend volgens thema.

Meer info

U vindt meer achtergrondinformatie over de Antwerpse adviesraden in dit gemeenteraadsbesluit.
 

Dit artikel is gedeeld door
Politiek
Bestuur
42300+