Contacteer stad Antwerpen

Adviesraden

De stad en haar districten willen elke Antwerpenaar inspraak geven op een laagdrempelige, permanente en transparante manier. Om dat mogelijk te maken zijn er voor tal van thema’s en doelgroepen onafhankelijke adviesraden. 

Via adviesraden kunnen burgers advies geven aan het beleid. Dit kunnen ze op eigen initiatief of op vraag van de stad of de districten. 

Andere manieren van inspraak

De stad Antwerpen is groot en divers. Daarom zijn er naast adviesraden ook tal van andere inspraakmogelijkheden voor burgers. Op de participatietool OOR van de stad Antwerpen zie je inspraakprojecten. Je kan daar makkelijk aan deelnemen.

Benieuwd naar de inspraakmogelijkheden van de districten? Neem een kijkje op de pagina's van de districten. Je vindt ze als je klikt op de thema's hieronder. 

Adviesraden per thema