Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Aanbod binnenschoolse opvang

Heel wat basisscholen in Antwerpen organiseren opvang voor en na de schooluren, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en soms ook op schoolvrije dagen. Die opvang is in de meeste gevallen uitsluitend bedoeld voor de kinderen die er naar schoolgaan. 

Voor u uw kind inschrijft in een school, controleert u het best of het aanbod voldoet aan uw noden. Op scholenzoeker vindt u alle Antwerpse scholen en hun aanbod aan binnen- of buitenschoolse opvang. Meer specifieke informatie over de opvangprijzen en eventuele activiteiten vindt u op de website van de school zelf.

De stad ondersteunt binnenschoolse opvang

In het voorjaar van 2014 deed de stad Antwerpen een onderzoek naar de opvang in de scholen. Uit dat onderzoek bleek dat scholen vaak extra ondersteuning nodig hebben om de opvang kostendekkend te kunnen organiseren en om voldoende basiskwaliteit te kunnen garanderen.

Voor- en naschoolse opvang is officieel niet de verantwoordelijkheid van een school, scholen zijn niet verplicht dit te organiseren. Scholen krijgen hiervoor dus géén extra mensen en/of middelen van de Vlaamse overheid. Eveneens bestaan er geen richtlijnen of een regelgevend kader voor de opvang die scholen organiseren. De stad Antwerpen wil, als regisseur van de buitenschoolse kinderopvang, de scholen die deze maatschappelijke verwachting opnemen ondersteunen:

  • Scholen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een subsidie krijgen voor de binnenschoolse opvang. Meer informatie en de belangrijkste voorwaarden;

  • Het opvangpersoneel van de school kan gratis vorming volgen rond relevante thema’s (EHBO, levensreddend handelen, actieve kinderopvang, spelimpulsen, omgaan met moeilijk gedrag etc.);
  • De gemeenschappelijke uitdagingen voor de binnenschoolse opvang worden besproken in een klankbordgroep voor- en naschoolse opvang (met vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en met oudervertegenwoordigers);
  • Minimaal 1 keer per jaar wordt een vrijwilligersbeurs voor de binnenschoolse opvang georganiseerd.

Vrijwilligerswerk in de binnenschoolse opvang?

Heel wat basisscholen zijn op zoek naar vrijwilligers, ook voor begeleiding van de binnenschoolse opvang. Op de vacaturedatabank van Vrijwilligerswerk Antwerpen kunt u deze vacatures vinden bij sector ‘onderwijs’.

Meer info?

Heeft u vragen over de binnenschoolse opvang van een specifieke school, dan kunt u het best terecht bij de school zelf.

Voor algemene vragen of opmerkingen en vragen over de voorwaarden van het subsidiereglement kunt u terecht bij:

Regie Buitenschoolse Kinderopvang
03 338 33 40
regie.buitenschoolsekinderopvang@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door