Simulatie van het toekomstige landschap TV Makh

Herinrichting Turnhoutsepoort

“Tram 10 ondergronds, de kruispunten compact, een shortcut voor de fietssnelweg en een upgrade van het groen. De Turnhoutsepoort heet u welkom!”

De Turnhoutsepoort is het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof.  Vanaf 6 maart 2017 wordt de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd en duikt tram 10 onder de grond. Hierdoor komt er heel wat nieuwe open ruimte vrij.  Voor de bestaande en toekomstige ruimtes tussen het spoor en de Ring heeft de stad een landschapsontwerp opgemaakt.  Ook de poorten onder het spoor door zijn opgenomen in het ontwerp. Zo worden deze belangrijke toegangen omgevormd tot echte stadsentrees.

Het Landschapsontwerp

Het huidige landschap aan de Turnhoutsepoort bestaat vandaag voornamelijk  uit weinig kwalitatieve groene ruimten, met slechte ecologische verbindingen tussen de verschillende groene ruimten, de stad en het Rivierenhof.

Het landschapsontwerp is opgemaakt binnen de richtlijnen van het beeldkwaliteitplan Groene Singel met als doel om een samenhangend landschap in de Ringzone te creëren. Het behoudt zo veel mogelijk de huidige grasvelden, zorgt voor een natuurlijke groen buffer tussen de stad en de Ring en onderzoekt hoe de groene gebieden beter en ecologischer met elkaar verbonden kunnen worden. Een goed voorbeeld is de toekomstige fietsverbinding onder de oprit van de E313.

Ook de buitenaanleg van de nieuwe woontoren op de zuidelijke kop van Hof ter Lo en speelaanleidingen aan de Donkerpoort is mee opgenomen in het landschapsontwerp.

TV Makh
Simulatie Noordersingel na heraanleg, zicht op nieuwe woonontwikkeling Immpact

Heraanleg Noordersingel

In maart 2017 start de heraanleg van de Noordersingel tussen Stenenbrug en Turnhoutsebaan. Begin februari starten de eerste voorbereidende nutswerken al op dit stukje van de Noordersingel.

De Noordersingel en de drie grote kruispunten in deze zone worden volledig heringericht. De werken zullen de verkeersveiligheid verbeteren, het verkeer vlotter organiseren en de kruispunten overzichtelijker maken.

Veiligere kruispunten

De kruispunten op dit deel van de singel zijn vandaag ruim en complex ingericht. Dat zorgt voor onduidelijkheid en onveiligheid. De kruispunten compacter en overzichtelijker maken zal de veiligheid voor alle weggebruikers, en fietsers in het bijzonder, sterk verbeteren.

Comfort voor fietsers

Vandaag lopen fietspaden, wegen en tramsporen nog door elkaar op de verschillende kruispunten. Door de aanleg van nieuwe, brede fietspaden verhogen we het fietscomfort. We verhogen de veiligheid voor fietsers door de fietspaden te scheiden van de rijweg. Zo zal onder meer het Singelfietspad onder de oprit van de E34 doorgetrokken worden om fietsers niet te laten kruisen met het drukke autoverkeer.

Betere doorstroming

De kruispunten Stenenbrug, Turnhoutsepoort en Noordersingel zijn vandaag onoverzichtelijk en moeilijk te lezen. Dat vertraagt de doorstroming. Met de heraanleg zorgen we voor vlotter verkeer.

Meer info

Wil u graag op de hoogte blijven?  Schrijf u hier in op de digitale nieuwsbrief.

Alle info over de heraanleg van de Noordersingel vindt u op www.wegenenverkeer.be

Aanpassingen Turnhoutsebaan en Statielei

Na de heraanleg kunnen auto’s langs de Turnhoutsepoort de stad uit- én inrijden. De poort aan de Statielei wordt volledig aangelegd enkel voor fietsers en voetgangers. Dit vraagt binnen de Singel om enkele wijzigingen aan de Turnhoutsebaan en de Statielei.

De tram- en busbaan op de Turnhoutsebaan wordt plaatselijk omgevormd tot een groene middenberm met bomen, gecombineerd met een tramkeerlus in één richting.  Deze middenberm maakt oversteken veel makkelijker en veiliger.

In de middenberm zijn ook korte afslagstroken voorzien naar de Statielei en de Engelselei.   Vanop de Turnhoutsebaan kan men de Statielei in- én uit te rijden. De Statielei wordt van de Karel Geertsstraat tot de Turnhoutsebaan heringericht als een gewone wijkstraat, met auto- en fietsverkeer in beide richtingen, aan beide kanten een parkeerstrook met bomen en een laad- en loszone.

Staduitwaarts wordt het bestaande fietspad  verhoogd aangelegd, zodat fietsers vlot tot bij het Singelfietspad geraken.  Stadinwaarts rijden de fietsers op de Turnhoutsebaan mee op de rijweg. Fietsers kunnen in beide richtingen ook gebruik maken van de toekomstige fietsstratenroute parallel met de Turnhoutsebaan.  Deze fietsstratenroute vertrekt vanaf het Singelfietspad.

Plan aanpassingen eerste deel Turnhoutsebaan en Statielei stad Antwerpen
Aanpassingen aan de Turnhoutsebaan en Statielei

Krachtlijnen poorten

Naast het landschapsontwerp is ook een ontwerp uitgewerkt voor de renovatie en de opwaardering van de poorten onder het spoor. De Turnhoutsepoort en Statieleipoort zijn vandaag rommelige toegangen tot de stad met een overdaad aan reclameborden, graffiti, ... en bovendien moeilijk bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Door het weghalen van de rommel en het herstellen van de poorten krijgen deze terug hun oude grandeur en worden ze omgevormd tot echte stadsentrees. De Statieleipoort wordt heringericht als fiets- en voetgangerspoort. Zo ontstaat een comfortabele verbinding tussen de fietsroute naar de binnenstad en het Singel- en het Ringfietspad.

De Statieleipoort is als enige poort in de jaren 80 van de vorige eeuw volledig gerenoveerd. Met de herinrichting zal ze beter aansluiten bij het uitzicht van de andere doorgangen onder de spoorweg. Hiervoor wordt ook de voorgevel van de Turnhoutsepoort grondig gereinigd.

Het ontwerp voor beide poorten door RE-ST Architecten. RE-ST Architecten.
Het ontwerp voor beide poorten door RE-ST Architecten.

Poort Statielei wordt fietspoort

De Statieleipoort wordt volledig aangelegd als kruispunt voor de fietsers en voetgangers.  Vandaag is de poort nog op maat van het huidige verkeer. Met de herinrichting komt daar verandering in. Zo krijgt het fietspad een plaats in het midden van de doorgang. De doorgang is aan de kant van de Singel breder dan aan de kant van de stad om fietsers en voetgangers uit te nodigen richting stadscentrum. Aan beide kanten van het fietspaden komen aparte voetpaden.

Aan de binnenkant, de kant van de Statielei, krijgt de poort een nieuwe balustrade en wordt de betonnen bekleed met bakstenen.  Zo vormt de poort één geheel met de rest van de spoorwegberm.

De poort zal ook verlicht worden en werkt ze als signalisatie- en herkenningspunt voor de fietsers op het Singelfietspad. Zo komt er een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad, het Ringfietspad en de nieuwe fietsroute naar de binnenstad.

Om de wijk achter de Statiepoort vlot bereikbaar te maken vanop de Turnhoutsebaan wordt ook het kruispunt Turnhoutsebaan-Statielei heraangelegd.

Als alles volgens plan verloopt starten de werken begin 2018

Rode loper voor de fietser

De ambitie van de stad is om letterlijk een rode loper uit te rollen voor de fietser van de Singel tot op het fietspad in de Carnotstraat. Hiervoor worden een aantal straten parallel aan de Turnhoutsebaan omgevormd tot fietsstraten.
Via deze nieuwe fietsverbinding  zonder verkeerslichten, kan men rustig en vlot de binnenstad bereiken. Voor deze verbinding worden straten geselecteerd waar het comfort van de fietser primeert.

Traject fietsstraten van Singel tot Carnotstraat
Dit artikel is gedeeld door