Contacteer stad Antwerpen

Een nieuwe Cederlaan

Het districtsbestuur van Wilrijk investeert samen met water-link in een nieuwe riolering, een nieuwe hoofdwaterleiding en een straat met meer groen en minder verharding. 

Werken Cederlaan

De aannemer is op 9 januari 2023 gestart met de werken in de Cederlaan.
(laatste update 17/10/2023)

Het ontwerp

Groen

 • Momenteel staan er 9 bomen in de Cederlaan. De vernieuwde Cederlaan zal in totaal 41 bomen tellen waarvan twee nieuwe toekomstbomen. Een toekomstboom is een boom die de garantie krijgt op een lange toekomst. We investeren in de ondergrond en beschermen hierdoor de boom zodat hij goed kan groeien. Eén van de toekomstbomen is een Ceder.
 • De bestaande groenzone op de hoek met de Ahornenlaan wordt groter en toegankelijker gemaakt. Hiervoor worden een aantal struiken en 3 kleinere bomen gerooid.
 • Het voetpad langs de onpare zijde van Ahornenlaan is versmald van 3 meter naar 2 meter ten voordele van de bestaande bomen en toekomstige groenzone.

Update: op vraag van enkele bewoners uit de Vijverlaan wordt er bovendien nog een extra ontharding voorzien op het kruispunt Cederlaan en Vijverlaan. Hier planten we een nieuwe boom aan.

Water

 • In de uitbreiding van de groenzone wordt een droge gracht aangebracht,  45cm diep, zodat tijdelijk bij hevige regenval water kan gebufferd worden en vervolgens terug kan infiltreren in de ondergrond.
 • De groenstroken in de straat worden licht verzonken aangelegd om het water van het voetpad op te vangen en te laten infiltreren in de ondergrond.
 • Vandaag is er ca. 600 m² onverhard (dwz geen beton). Na de werken zal ca. 1700 m² onverhard zijn. We vervangen dus ruim 1100 m² beton door extra groen.

Door deze maatregelen verminderen we het risico op wateroverlast, omdat er meer regenwater kan infiltreren in de ondergrond en de riolering dus minder belast wordt.

Mobiliteit

 • Langs de onpare zijde van het verkeersplateau, aansluitend op de Ahornenlaan, is er gekeken naar de vlotte doorstroming van het voetgangersverkeer. Ook aan de rotonde letten we hier op. Met enkele aanpassingen aan het voetpad houden we rekening met de logische looplijnen van voetgangers.
 • Er komen in totaal 9 fietsbeugels. Indien er nog extra nood is aan fietsbeugels dan horen we dit graag en bekijken waar we nog extra fietsbeugels kunnen plaatsen.
 • 6 extra parkeerplaatsen tegenover de huidige toestand.

 

Ontwerp Cederlaan
Ontwerp Cederlaan
Update: op vraag van enkele bewoners uit de Vijverlaan wordt er bovendien nog een extra ontharding voorzien op het kruispunt Cederlaan en Vijverlaan. Hier planten we een nieuwe boom aan.
Bijkomende ontharding hoek Vijverlaan en Cederlaan

Laadpalen voor elektrische voertuigen

Er werd ook gezocht naar een geschikte locatie voor één of meerdere laadpalen voor elektrische wagens in de buurt. Momenteel wordt onderzocht of er 2 palen kunnen voorzien worden aan de dwarsparkeerplaatsen op het pleintje langs de Vijverlaan. 

Timing en Fasering 

Voorbereiding (uitgevoerd)

Vóór de eigenlijke rioleringswerken zal de aannemer een tijdelijke verbinding maken tussen de riolering van de Cederlaan en de riolering van de Vijverlaan. Hierdoor wordt het rioolwater van de Cederlaan rondgeleid, en kan de aannemer makkelijker werken in de Cederlaan zelf.

Fase 1: Rotonde en aansluiting aan de Laarstraat (uitgevoerd)
In de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering aan de rotonde van de Laarstraat, en sluit hij deze aan op de bestaande riolering op de rotonde. Hij legt hier ook al het eerste deel van de nieuwe hoofdwaterleiding aan.

• Verkeer volgt een omleiding: de Cederlaan is niet bereikbaar vanuit de Laarstraat/Berkenlaan.
• Na deze fase wordt de rotonde tijdelijk terug opengesteld voor het verkeer.

Timing werken: 27 januari 2023 - 8 februari 2023

Fase 2: Cederlaan riolering (uitgevoerd)
Tijdens de tweede en langste fase neemt de aannemer de Cederlaan grondig onder handen. Hij vernieuwt in deze fase de riool.

• De rioleringswerken worden in een zone van een vijftal meter uitgevoerd. Daarbij is telkens ongeveer 50 meter niet toegankelijk voor bewoners en plaatselijk verkeer. Wanneer de buis in de bouwput vernieuwd is, vult de aannemer de put terug op met aarde en overrijdbare steenslag, en schuift de werfzone op richting Vijverlaan.
• Doorgaand verkeer volgt een omleiding. Plaatselijk verkeer kan beperkt de Cederlaan in langs beide zijden, afhankelijk van waar de bouwput zich bevindt.

Timing werken: 9 februari 2023 tot begin april 2023 

Fase 3: Aansluiting Vijverlaan en aanleg hoofdwaterleiding in de Cederlaan (uitgevoerd)
Tijdens deze fase vernieuwt de aannemer de aansluiting van de riolering op het kruispunt met de Vijverlaan en legt hij de nieuwe hoofdwaterleiding aan. Hij maakt ook de koppeling tussen de nieuwe hoofdwaterleiding en de bestaande te behouden waterleiding op dit kruispunt. Meteen daarna maakt hij ook de dezelfde koppeling op de rotonde met de Laarstraat.

• Verkeer volgt een omleiding: de Cederlaan is niet bereikbaar vanuit de Vijverlaan/Groenenborgerlaan.


Fase 4: Cederlaan, opbraak oude hoofdwaterleiding, aanleg nieuwe rijweg (in uitvoering)
Doordat de nieuwe hoofdwaterleiding nu in dienst is, kan de oude hoofdwaterleiding in de Cederlaan opgebroken worden. Op hetzelfde moment zal de aannemer ook de nieuwe rijweg, parkeerstroken, voetpaden, en groenstroken aanleggen. De straat is dan klaar.

 • op maandag 4 september 2023 zal het kruispunt van de Cederlaan met de Vijverlaan afgewerkt zijn en worden opengesteld voor het verkeer.
 • op diezelfde dag zal het rondpunt aan de zijde van de Cederlaan worden opgebroken. Het verkeer kan dan nog maar aan één zijde van het rondpunt door. Deze situatie blijft tot en met 2 oktober 2023. De Cederlaan blijft afgesloten voor verkeer.
 • De nieuwe bomen worden na de werken geplant (plantseizoen najaar 2023).

Eind september wordt het asfalt op de rijweg geplaatst. Nadien zal de aannemer nog de groenzones afwerken en het straatmeubilair plaatsen.

Timing werken: eind mei 2023 tot 25 oktober 2023 

Alle data zijn onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden. 

Word Groenbouwer!

De Cederlaan krijgt dankzij de heraanleg een groener uitzicht, maar daar houdt het niet op. Met deze acties van Groenbouwers kan je als buurtbewoner nog extra groen en kleur in je straat brengen. Dat maakt de straat niet alleen mooier, maar het is ook goed voor de biodiversiteit en de waterdoorsijpeling in de bodem. Check het aanbod

 

Groenbouwers

Contact

Team Communicatie & Participatie
participatie.wilrijk@antwerpen.be 
tel. 03 338 53 91

 

Lees meer