Een probleem met de stedelijke kinderopvang?

Bent u niet tevreden over de stedelijke kinderopvang? Is er iets gebeurd in de opvanglocatie van uw kind? Bespreek dit eerst met de kinderbegeleider(s) of de verantwoordelijke. Als er geen oplossing werd gevonden, kan u een klacht indienen.

Hoe dient u een klacht in?

Wij onderzoeken uw klacht en geven u binnen de 14 dagen een antwoord.

Hulp nodig?

Ga naar uw kinderopvanglocatie. Een medewerker helpt u.

Andere opties

Als u nog niet tevreden bent met de oplossing kunt u ook een klacht indienen bij de ombudsvrouw van de stad Antwerpen of bij Kind en Gezin.

Contactgegevens ombudsvrouw
Karla Blomme
Ombudsvrouw stad Antwerpen
De Coninckplein 25 (ingang Muizenstraat)
2060 Antwerpen

0800 94 843 (gratis nummer)

ombudsvrouw@antwerpen.be

Contactgegevens Kind en Gezin
Kind en Gezin, Klachtendienst
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
tel. 02 533 14 14, klachtendienst@kindengezin.be

Dit artikel is gedeeld door