Contacteer stad Antwerpen

Archeologienota

Antwerpen is een stad met een rijke geschiedenis die af en toe terug naar boven komt bij opgravingen. Om duidelijkheid te creëren over wanneer een archeoloog betrokken moet worden, is de regelgeving archeologie in 2017 gewijzigd. Ze stelt nu duidelijk wanneer u verplicht bent om een archeologienota toe te voegen aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning. En welke stappen u dient te ondernemen?

Vanaf 1 juni 2016 gaat de archeologienota van start

De regelgeving archeologie is begin juli 2017 gewijzigd en op 1 april 2019 werd de procedure voor de acheologienota hervormd:

  1. er zijn nu meer aanvragen waarin toch geen archeologienota verplicht is
  2. indien een archeologienota waarvan akte werd genomen verplicht is, moet de gemelde archeologienota in het aanvraagdossier aanwezig zijn. De archeologienota waarvan akte werd genomen moet minstens 5 weken voor de deadline van het dossier wordt ingediend.

 
Wat is een archeologienota?

Een archeologienota is een evaluatie van de archeologische waarde in een projectgebied. Dit is enerzijds gebaseerd op bureauonderzoek en anderzijds op  proefonderzoek op het terrein indien nodig. Een archeologienota is een programma van maatregelen, dat volgens wetgeving dient te worden uitgevoerd.

Wie maakt de archeologienota op?

De nota wordt opgemaakt door een erkende archeoloog. Op www.vona.be vindt u een lijst van archeologische bureaus, die vertrouwd zijn met de opmaak van een archeologienota.

De archeologienota moet ter aktename worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed, dat 15 dagen tijd heeft om te beslissen.

Wanneer heeft u een archeologienota nodig?

De Vlaamse Overheid stelde een beslissingsboom  op om te weten of een archeologienota nodig is of niet. Dit is onder meer afhankelijk van:

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een vastgestelde archeologische zone 
  • de ligging binnen of buiten een vastgestelde beschermde archeologische site

Bijlagen