Speelterrein Leiebos

Heraanleg speelterrein Leiebos

Het district Merksem legt het speelterrein aan het Leiebos opnieuw aan. In februari 2019 start de aannemer met de werken. In het late voorjaar kan er gespeeld worden in een avontuurlijk, natuurlijk speelterrein en op een nieuw petanqueterrein.

Uitvoering

Als de weersomstandigheden het toelaten start de aannemer eind januari of begin februari met de heraanleg van het speelterrein aan het Leiebos. Het wordt een natuurlijk speelterrein met toestellen voor verschillende leeftijden. Eerst worden de huidige toestellen verwijderd. Daarna wordt het speelterrein ingericht en de nieuwe toestellen geplaatst. Aansluitend komt er nieuw gras. Omdat het gras moet groeien, blijft het speelterrein dan nog afgesloten. In het late voorjaar kan er opnieuw gespeeld en geravot worden.

Op het speelterrein worden verschillende zones voorzien. Er komt een vernieuwde inkomzone met fietsenstallingen, verlichting, zitbanken en petanque. Het petanqueterrein krijgt twee banen naast elkaar. Voor de kleinere kinderen is er een zandspeelplek met daarbij een picknicktafel. Daarnaast bevindt zich een schommelzone en een glijbaan met een evenwichtsparcours. Een open trapveld met keientribune geeft ruimte om vrij te spelen. Voor de grotere kinderen is er een avontuurlijke speelplek met een klimtoren, een klauterparcours en een dubbele kabelbaan voorzien. Een speelpad met wilgentunnels leidt naar een wadi met een evenwichtsparcours. In de wadi is er een wisselende waterstand afhankelijk van de regenval.

Januari 2019 - uitvoeringsplanIllustraties en ontwerp © Donkergroen
Januari 2019 - uitvoeringsplan

Definitief ontwerp

Na de bevraging en suggesties van bewoners en gebruikers van het speelterrein werd een definitief ontwerp voor het speelterrein opgemaakt. Het concept werd door de omwonenden en gebruikers van het speelterrein positief beoordeeld. Er werden voldoende zitbanken en afvalbakjes gevraagd. Deze zijn over de verschillende zones verspreid. 

Het speelterrein wordt aangelegd volgens het principe Design & Build. Het ontwerp en de realisatie van het terrein worden door één opdrachtnemer ontworpen en uitgevoerd binnen bepaalde voorwaarden.

Inkomzone met paden en petanque
In de inkomzone verdwijnen de oude paden en de oude fietsenstalling met verharding. Een nieuwe, bredere en open inkom nodigt uit om te spelen. Het voetpad wordt eveneens vernieuwd en samen met de inkomzone aangelegd in betonstraattegels. Er komen nieuwe fietsbeugels, een afvalbakje en zitbanken. Het zijpad wordt aangelegd in porfier. Daarnaast komt er een volwaardig petanqueterrein met één of twee speelvelden. Dit werd gevraagd door de buurtbewoners. Eén extra verlichtingspaal aan de inkomzone zorgt voor extra verlichting. Dit werd gevraagd door de gebruikers van het terrein. 

Speelplek 0-4 jaar
Voor de kleinere kinderen zorgt een natuurlijke speelplek met onder andere de mogelijkheid tot schommelen, glijden, klimmen, een huisje en een zandbak met natuurlijke rand voor het nodige spelplezier. Aan deze speelplek zullen minstens 2 zitbanken geplaatst worden. 

Avontuurlijke speelplek 4-12 jaar
De bestaande heuvels blijven behouden maar krijgen een andere vorm. Het wordt een avontuurlijke speelplek met onder andere een dubbele kabelbaan, heuvels, boomstammen, een toren en de mogelijkheid om te glijden, klimmen, schommelen, slingeren en chillen. Er is ook ruimte om te voetballen op een trapveld. Dit ligt op vraag van de buurtbewoners verder weg van de omliggende tuinen. Er komt minimum 1 zitbank langs de rand. Door een opening in de beplanting is er vanaf deze speelplek een doorgang naar het open gazon. 

Open gazon
Dit is een plek om vrij te spelen tussen de twee speelzones met een aantal speelaanleidingen. In deze zone wordt een wadi aangelegd. In de wadi is er een wisselende waterstand afhankelijk van de regenval. Er wordt een zitbank en een afvalbak geplaatst. 

Centrale ontmoetingsplek
Op deze plek komt een grote picknicktafel die bij het speelterrein past. Het vormt de verbinding tussen de 2 speelzones en is zichtbaar vanop de straat. Er is een afvalbak voorzien.

Nieuwe beplanting
Er komt beplanting op de plek van de oude fietsenstalling en op de plek onder de bomen waar momenteel de oude speeltoestellen nog staan. Waar nodig wordt nieuwe randbeplanting voorzien.

Definitief ontwerp
Definitief ontwerp - verschillende zones

Resultaten bevraging mei - juni 2016

In totaal hebben 215 personen, kinderen, jongeren en volwassenen de bevraging ingevuld. De resultaten vindt u hier.

Zij willen op het toekomstig terrein graag een huisje, een kabelbaan, mogelijkheid om te schommelen, glijden, klimmen, springen, slingeren, chillen en natuurlijk spelen. De sportieve gebruikers wensen een open ruimte en voetbalmogelijkheden. Tegelijk moet het Leiebos groen blijven met banken en picknicktafels. 

Waar heeft u nood aan? 

Op basis van de gegevens uit de eerste bevraging hebben de ontwerpers een concept opgemaakt. Het concept bestaat uit een nieuwe inkomzone, een zone voor de allerkleinsten, een avontuurlijke zone voor de grotere kinderen, een open gazon met wadi en nieuwe beplanting. 

In maart - april 2017 hadden de bewoners kans om hun mening te geven over de verschillende zones in het concept. Zij konden dit digitaal doen of op een infomoment ter plaatse. 168 personen vulden de digitale bevraging in. De resultaten vindt u hier.

Hieronder een overzicht van de verschillende zones met een samenvatting van de verschillende bedenkingen van de bevraagden: 

Inkomzone
Een nieuwe, brede en open inkom nodigt bezoekers uit. De oude fietsenstalling en verharding worden verwijderd. Hier komt nieuwe beplanting. Aan de inkom komen nieuwe fietsbeugels en voldoende afvalbakjes. Er wordt nieuwe beplanting aangelegd. Naast een nieuw pad, vertrekkende van de inkomzone langs de speelzone van de kleintjes, kan ook petanque gespeeld worden.

De meerderheid van de bevraagden (72%) vindt dit idee goed. Tijdens het participatiemoment ter plaatse waren een aantal buurtbewoners vragende partij voor een volwaardig petanqueveld. Er zijn verschillende groepjes buren die hiervan gebruik willen maken. 

Zone voor de kleintjes 0-4 jaar
De kleine kinderen spelen in een natuurlijke speelplek met onder andere een huisje, boomstammen en mogelijkheid om te schommelen, glijden en klimmen. Langs deze zone staan zitbanken.

De meerderheid van de bevraagden (71%) vindt dit idee goed.

Centrale ontmoetingsplek
Deze plek ligt centraal op het terrein en is zichtbaar vanop de straat. Het is de verbinding tussen de speelzone voor de kleintjes en de zone voor de grotere kinderen. Hier komt een bespeelbaar element waar ook picknick op mogelijk is.

Iets meer dan de helft van de bevraagden (58%) vindt dit idee goed. Een aantal van de bevraagden vraagt extra zitbanken en vuinisbakken. 

Zone voor de groteren 4-12 jaar
De groteren krijgen een avontuurlijke speelplek met onder andere een dubbele kabelbaan, een toren, boomstammen, mogelijkheid om te glijden, klimmen, schommelen, slingeren, chillen en ruimte om te voetballen. De bestaande heuvels blijven behouden maar zullen een andere vorm krijgen.

De meerderheid van de bevraagden (77%) vindt dit idee goed. 

Open gazon
Hier kan een wadi ingericht worden om het overtollige regenwater in op te vangen. Hier kan vrij gespeeld worden. 

Meer dan de helft van de bevraagden (63%) vindt dit idee goed.

Samenvatting

Er werden veel concrete tips gegeven voor de inrichting van het speelterrein. Tijdens het participatiemoment ter plaatse waren meerdere bewoners positief over de groene ruimte en bomen die blijven. Daarnaast werd een volwaardige petanquebaan gevraagd.  De meerderheid van de bevraagden vinden de inkomzone (72% van de bevraagden), zone voor de kleintjes (71% van de bevraagden) en de groteren (77% van de bevraagden) een goed idee. De centrale ontmoetingsplaats en de open grasvlakte scoorden eveneens positief, maar bij minder bevraagden. Met deze input gingen de ontwerpers aan de slag om een definitief ontwerp te maken.

Concept speelterrein Leiebos
Verschillende zones

Wil u op de hoogte blijven van dit project?

Als u graag op de hoogte wil blijven dan kan u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrieven over het project. Vergeet niet uw aanmelding te bevestigen door op de bevestigingsmail te klikken! Zo blijft u op de hoogte over onder andere de resultaten van de bevraging, aanvang van de werken,...

Uiteraard zal ook alle informatie terug te vinden zijn op deze pagina.

Meer info

Wijkoverleg Merksem
Burgemeester Jozef Nolfplein 1, 2170 Merksem
tel. 03 338 72 49
wijkoverleg.merksem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door