Contacteer stad Antwerpen

Veiligheid op festivals en evenementen met verhoogd risico

Om de veiligheid van bezoekers te garanderen, moet je bij grootschalige evenementen veiligheidsmedewerkers inzetten voor publieksbegeleiding. Alle wetten en regels rond private veiligheid op een rijtje.

Welke taken voeren de veiligheidsmedewerkers uit? 

  • Toegangscontrole zodat bezoekers geen publiek gevaarlijke voorwerpen binnenbrengen.
  • Kanalisaties en controles van het publiek met het oog op massabeheersing (en om confrontaties te voorkomen).
  • Controles van het publiek om personen te beschermen, diefstal of vandalisme te voorkomen.
  • Doorgangen of nooduitgangen vrijhouden en voorkomen dat het publiek in verboden zones binnen kan (bv. backstagebewaking).

Wie mag deze taken uitvoeren? 

Private beveiligingsdiensten 

Alle taken met het oog op veiligheid moeten uitgevoerd worden door erkende personen (dit zijn private beveiligingsdiensten of vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 10 april 1990 art 2 §1.1). Dit gaat dan vooral over het vrijwaren van nooduitgangen, toegangen, backstage en persoonscontrole. 

Niet-systematische fouilles, zoals het doorzoeken van rugzakken en tassen, zijn in principe niet toegestaan. Indien hier binnen uw organisatie nood aan is, kan dit per evenement uitzonderlijk worden toegestaan, na screening van de bewakingsagenten en het type evenement. Via het digitaal evenementenloket kan u deze aanvraag doen. 

In uitzonderlijke gevallen (zoals bijvoorbeeld terreurdreiging niveau 3) kunnen systematische fouilles ook toegelaten of zelfs opgelegd worden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn mensen die uit vrije wil en onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie spenderen. Het is toegestaan om deze mensen in te zetten voor onthaaltaken, kortweg taken die niets met veiligheid te maken hebben. Vrijwilligers mogen mensen doorverwijzen naar het toilet, EHBO en toegangswegen. Ook de controle van toegangsbewijzen kan door vrijwilligers uitgevoerd worden.  

Vrijwilligers van verenigingen kunnen ook veiligheidstaken uitvoeren op voorwaarde dat ze:

  • een aantoonbare band hebben met de vereniging (bv. lid zijn van de vereniging)
  • dit onbezoldigd doen
  • het om een sporadische activiteit gaat (4 tot 5 keer per jaar)

Alle informatie over de rechten, plichten, kosten en vergoedingen op www.vlaanderenvrijwilligt.be

 

Tijdelijke privatisering van het openbaar domein

Als vrijwilligers of private beveiligingsdiensten publieks- of verkeersbegeleidingstaken uitvoeren, dan zal de stad Antwerpen in de evenemententoelating opnemen dat er een tijdelijke privatisering van het openbaar domein wordt toegestaan.

Een aparte paragraaf bepaalt over welk deel het precies gaat en verduidelijkt dat dit geenszins een vorm van eigendomsoverdracht of volwaardige concessie is. Politieoptreden blijft dus steeds mogelijk.

Je mag geen andere toegangen afsluiten dan vermeld op de evenemententoelating.

Een voorbeeld
De evenementenzone van het 'EK fandorp' moet worden afgezet met herashekken en moet telkens 2 uur vóór tot en met 1 uur na de geplande evenementen van private bewaking voorzien te worden met het oog op controle op het verzekeren van de veiligheid. 

De bewakingsfirma moet beschikken over de nodige licenties en moet het begin en einde van de zone aanduiden volgens de wijze bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken.

De evenementenzone tussen de hekken (plan als bijlage) op de openbare weg wordt geprivatiseerd om private bewakingsactiviteiten tijdens volgende evenementen mogelijk te maken: 

(opsomming evenementen, data en tijdstip private bewaking, hetzij duidelijke periodes binnen de duur van de evenemententoelating) 

 

Signalisatie op het evenemententerrein dat tijdelijk wordt geprivatiseerd 

Voorzie signalisatieborden aan het begin en einde van de zone die geprivatiseerd wordt. 
Het bord moet volgende afmetingen hebben: 0,6 m op 0,4 m en ziet er als volgt uit: