De werken aan het kruispunt Fruithoflaan - Jos Ratinckxstraat

Fruithoflaan krijgt fietspad

De stad Antwerpen legt een fietspad aan op de Fruithoflaan in Berchem om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Dit project maakt deel uit van de districtenfietsroute. Daarnaast wordt ook de straat zelf aangepakt. Met name de kruispunten en oversteken worden grondig gerenoveerd. Op donderdag 10 januari 2019 gingen de werken van start.

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

 

Fietspad deel van groter netwerk

Het fietspad in de Fruithoflaan is niet enkel deel van de districtenfietsroute, maar sluit ook aan op enkele lokale fietspaden.

Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan

Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers aan de lichten veilig oversteken.

Roderveldlaan/fiets-o-strade

Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.

De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.

Groene middenberm herontdekt

Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.
 

Definitief ontwerp

Onderaan deze pagina kan u het definitief ontwerp downloaden. Ten opzichte van het eerste ontwerp werden er nog verschillende wijzigingen doorgevoerd:

 • Aan het kruispunt van de Fruithoflaan naar de Grotesteenweg komt een extra rijstrook. Het autoverkeer krijgt drie rijstroken: één rechtdoor, één afslagstrook naar links en één naar rechts.
 • Het centrale fietspad is meer in detail uitgewerkt. Aan de kruispunten, ter hoogte van de zijstraten en aan de parkeerpockets in de middenberm worden conflictvrije aansluitingen op het fietspad gemaakt.
 • De bomen blijven maximaal behouden. Waar nodig wordt een speciale constructie gemaakt zodat het fietspad de boomwortels niet beschadigt. De voorbije maanden werden her en der op de middenberm al proefsleuven gegraven om de ligging van de wortels in kaart te brengen. Op de middenberm en aan de Roderveldlaan worden telkens drie bomen gerooid. De exacte plekken vindt u terug op het plan met de bestaande toestand.
 • Het kruispunt ter hoogte van de Oogststraat blijft geregeld door verkeerslichten. Het kruispunt zal nog compacter worden, waarbij rekening wordt gehouden met de draaicirkels van het verkeer.
 • De bushaltes van De Lijn worden integraal toegankelijk en zijn mee opgenomen in dit definitief ontwerp.
 • De wijken rondom de Fruithoflaan zijn zone 30. Het autoverkeer wordt hiervan bewust gemaakt door een verhoging aan elk kruispunt (behalve het kruispunt van de Oogststraat/Berchemboslaan dat met verkeerslichten geregeld is). Deze verhoging werkt als een snelheidsremmer voor afslaand verkeer vanaf de Fruithoflaan en verbetert de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers.

Tijdens de vergunnigsprocedure werden nog enkele minimale aanpassingen gedaan. De belangrijkste wijziging is op de aansluiting van de Fruithoflaan naar de Roderveldlaan. Daar wordt voor de brandweer een minimumbreedte van 6 meter voorzien.

Timing

Startdatum werken: januari 2019
Einde totale werken: september 2019

nieuw fietspad Fruithoflaan
Het eerste deel van het nieuwe fietspad

Bereikbaarheid en omleidingen 

Ondertussen is de Fruithoflaan volledig terug open voor alle verkeer.

Handelaars

Bent u handelaar? Door een hinderattest aan te vragen kan u mogelijk beroep doen op steunmaatregelen. Op www.ondernemeninantwerpen.be onder ‘mobiliteit en wegenwerken’ vindt u alle informatie.

Tijdens de werken hangen we bij de handelaars en in de flatgebouwen een infoposter uit met het verloop van de werken. Wilt u zo'n infoposter ophangen en rechtstreeks op de hoogte gehouden worden als de werken in de buurt van uw handelszaak gaan starten? Bezorg ons dan uw gegevens via onderstaande link.

Meer info

 • U vindt alle info over de werken steeds terug op deze webpagina.
 • Tijdens de werken leest u ook op infoposters bij verschillende handelaars en in de appartementsgebouwen in de Fruithoflaan het laatste nieuws over de werken. De buurt ontvangt dus niet voor iedere nieuwe fase van de werken een brief. U leest deze info op de infoposters.
 • Voor last-minute praktisch nieuws: geef u op voor sms-communicatie
 • Met vragen over het openbaar vervoer tijdens de werken kan u terecht bij De Lijn: www.delijn.be/nl/contact/klantendienst of 070 220 200 (0,30 euro/minuut).
 • Directe omwonenden en handelaars werden uitgenodigd voor een infomoment.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met:

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem 
Tel: 03 338 40 18
E-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door