De werken aan het kruispunt Fruithoflaan - Jos Ratinckxstraat

Fruithoflaan krijgt fietspad

De stad Antwerpen legt een fietspad aan op de Fruithoflaan in Berchem om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Dit project maakt deel uit van de districtenfietsroute. Daarnaast wordt ook de straat zelf aangepakt. Met name de kruispunten en oversteken worden grondig gerenoveerd. Op donderdag 10 januari 2019 gingen de werken van start.

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.

 

Fietspad deel van groter netwerk

Het fietspad in de Fruithoflaan is niet enkel deel van de districtenfietsroute, maar sluit ook aan op enkele lokale fietspaden.

Kruispunt Oogststraat/Berchemboslaan

Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers aan de lichten veilig oversteken.

Roderveldlaan/fiets-o-strade

Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.

De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.

Groene middenberm herontdekt

Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots.
 

Definitief ontwerp

Onderaan deze pagina kan u het definitief ontwerp downloaden. Ten opzichte van het eerste ontwerp werden er nog verschillende wijzigingen doorgevoerd:

 • Aan het kruispunt van de Fruithoflaan naar de Grotesteenweg komt een extra rijstrook. Het autoverkeer krijgt drie rijstroken: één rechtdoor, één afslagstrook naar links en één naar rechts.
 • Het centrale fietspad is meer in detail uitgewerkt. Aan de kruispunten, ter hoogte van de zijstraten en aan de parkeerpockets in de middenberm worden conflictvrije aansluitingen op het fietspad gemaakt.
 • De bomen blijven maximaal behouden. Waar nodig wordt een speciale constructie gemaakt zodat het fietspad de boomwortels niet beschadigt. De voorbije maanden werden her en der op de middenberm al proefsleuven gegraven om de ligging van de wortels in kaart te brengen. Op de middenberm en aan de Roderveldlaan worden telkens drie bomen gerooid. De exacte plekken vindt u terug op het plan met de bestaande toestand.
 • Het kruispunt ter hoogte van de Oogststraat blijft geregeld door verkeerslichten. Het kruispunt zal nog compacter worden, waarbij rekening wordt gehouden met de draaicirkels van het verkeer.
 • De bushaltes van De Lijn worden integraal toegankelijk en zijn mee opgenomen in dit definitief ontwerp.
 • De wijken rondom de Fruithoflaan zijn zone 30. Het autoverkeer wordt hiervan bewust gemaakt door een verhoging aan elk kruispunt (behalve het kruispunt van de Oogststraat/Berchemboslaan dat met verkeerslichten geregeld is). Deze verhoging werkt als een snelheidsremmer voor afslaand verkeer vanaf de Fruithoflaan en verbetert de verkeersveiligheid voor overstekende voetgangers.

Tijdens de vergunnigsprocedure werden nog enkele minimale aanpassingen gedaan. De belangrijkste wijziging is op de aansluiting van de Fruithoflaan naar de Roderveldlaan. Daar wordt voor de brandweer een minimumbreedte van 6 meter voorzien.

Timing

Startdatum werken: donderdag 10 januari 2019
Streefdatum einde totale werken: september 2019

Het verloop van de werken is altijd afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Hieronder leest u per fase meer details.

De opgegeven data zijn altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, het verkrijgen van een signalisatievergunning en het weer.

Fase 1, 2, 3a en 3b en 4

Het deel van de werken van de Roderveldlaan tot voorbij de middenberm ter hoogte van de Oogststraat zijn ondertussen afgerond (fase 1, 2, 3a en 3b en 4). Mogelijk voert de aannemer in dit deel nog wel kleine aanvullende werkzaamheden uit, zoals het inzaaien van gras.

nieuw fietspad Fruithoflaan
Het eerste deel van het nieuwe fietspad ligt er al strak bij

Fase 5

Wanneer: na het bouwverlof, vanaf maandag 29/07 tot en met eind september

Waar: de Fruithoflaan vanaf het kruispunt met de Sint-Theresiastraat tot op het kruispunt met de Grotesteenweg.

Impact: De aannemer begint eerst met de werken aan het kruispunt Fruithoflaan - Grotesteenweg. Na de zomervakantie schuiven de werken geleidelijk aan op richting Sint-Theresiastraat. Dit deel van de Fruithoflaan is tijdens de werken afgesloten voor het verkeer. Voorbij de werfzone wordt er op de Fruithoflaan tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld (het deel tussen de Sint-Theresiastraat en Oogststraat) zodat de winkeliers en appartementen bereikbaar blijven voor plaatselijk verkeer. De rode pijlen op het kaartje duiden aan welke delen tijdens deze werken toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer.

Voor voetgangers en fietsers wordt er een veilig afgebakende doorgang door de werfzone gemaakt.

UPDATE: vanaf maandag 2 september zijn de Grotesteenweg en de noordkant van de Fruithoflaan (kant van de even huisnummers) terug open voor doorgaand verkeer. Enkel de zuidkant van de Fruithoflaan blijft nog afgesloten rondom het kruispunt met de Sint-Theresiastraat. 

De rode pijlen duiden aan waar plaatselijk verkeer tijdelijk in twee richtingen mag rijden. Let ook steeds op de verkeerssignalisatie in de straat.
De rode pijlen duiden aan waar plaatselijk verkeer tijdelijk in twee richtingen mag rijden. Let ook steeds op de verkeerssignalisatie in de straat. Vanaf maandag 2 september zijn de Grotesteenweg en de noordkant van de Fruithoflaan terug open voor doorgaand verkeer.

Bereikbaarheid en omleidingen 

Verder geldt rond bereikbaarheid en omleidingen:

 • In de zone waar er gewerkt wordt, geldt mogelijk een plaatselijke omleiding voor auto’s. De exacte omleiding kan veranderen per deelproject binnen een fase. Let hiervoor op de tijdelijke verkeerssignalisatie.
 • De betrokken zijstraten zijn niet altijd bereikbaar vanop de Fruithoflaan.
 • Fietsers kunnen de lokale omleiding volgen. Fietsers met een bestemming in de Fruithoflaan kunnen het laatste stuk te voet afleggen.
 • Voor voetgangers is de straat altijd toegankelijk. Handelaars en woningen blijven steeds te voet bereikbaar tijdens de werken.
 • De bus blijft zoveel mogelijk door de straat rijden tijdens de werken. De bereikbaarheid van de haltes kan tijdelijk aangepast zijn. De laatste info daarover vindt u telkens op www.delijn.be of bel de LijnInfo op het telefoonnummer 070 220 200 (0,30 euro/minuut).

Parkeren

Mogelijk is uw garage of inrit tijdens de werken tijdelijk niet toegankelijk. Let ook op de parkeerverboden in de straat. Zorg ervoor dat uw auto tijdig buiten de werfzone staat.

Huisvuilophaling

Per fase verandert ook de bereikbaarheid voor de vuilniswagen. Op de momenten dat er in uw deel van de straat gewerkt wordt, vragen we u de vuilniszakken en containers buiten de werfzone te plaatsen. Dat kan bijvoorbeeld aan de overkant van de straat of in de dichtstbijzijnde zijstraat. Heeft u een container? Breng dan een merkteken aan zodat u hem makkelijk terugvindt.

Handelaars

Bent u handelaar? Door een hinderattest aan te vragen kan u mogelijk beroep doen op steunmaatregelen. Op www.ondernemeninantwerpen.be onder ‘mobiliteit en wegenwerken’ vindt u alle informatie.

Tijdens de werken hangen we bij de handelaars en in de flatgebouwen een infoposter uit met het verloop van de werken. Wilt u zo'n infoposter ophangen en rechtstreeks op de hoogte gehouden worden als de werken in de buurt van uw handelszaak gaan starten? Bezorg ons dan uw gegevens via onderstaande link.

Meer info

 • U vindt alle info over de werken steeds terug op deze webpagina.
 • Tijdens de werken leest u ook op infoposters bij verschillende handelaars en in de appartementsgebouwen in de Fruithoflaan het laatste nieuws over de werken. De buurt ontvangt dus niet voor iedere nieuwe fase van de werken een brief. U leest deze info op de infoposters.
 • Voor last-minute praktisch nieuws: geef u op voor sms-communicatie
 • Met vragen over het openbaar vervoer tijdens de werken kan u terecht bij De Lijn: www.delijn.be/nl/contact/klantendienst of 070 220 200 (0,30 euro/minuut).
 • Directe omwonenden en handelaars werden uitgenodigd voor een infomoment.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met:

Communicatie en participatie Berchem
Grotesteenweg 150
2600 Berchem 
Tel: 03 338 40 18
E-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door