twee soorten groendaken op het dak van het EcoHuis. Links vetplanten en rechts vetplanten met kruiden.Victoriano Moreno

Premie voor de aanleg van een groendak

Legt u een groendak aan, dan kan u een premie krijgen van de stad Antwerpen.

Voor wie en welke gebouwen

 • Voor (particuliere) huiseigenaars en eigenaars van een appartementsgebouw.  
 • De woning moet volledig op het grondgebied van de stad Antwerpen staan.
 • Bedrijven of gebouwen van een huisvestingsmaatschappij kunnen geen premie krijgen.

Bedrag van de premie

 • 15 euro per m² voor extensieve groendaken
 • 30 euro per m² voor intensieve groendaken
 • U krijgt een premie voor maximum 65 m² per woning. Verenigingen van mede-eigenaars in appartementsgebouwen kunnen per wooneenheid onder het dak maximum 65m² inbrengen.  
 • De premie kan nooit meer bedragen dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.  U mag alle kosten voor de aanleg van het groendak inbrengen.

Voorwaarden

 • De minimale oppervlakte van het groendak is 6 m².
 • Het dak moet geïsoleerd zijn: de warmteweerstandscoëfficiënt R van het isolatiemateriaal op het dak bedraagt minimum 3,5 m²K/W.
 • Het groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte. Ook de aanleg met groendaktegels met deze lagen is toegelaten.
 • De premie geldt voor de aanleg van een extensief of een intensief groendak, maar niet voor terrassen en paden.
 • U moet de premie ten laatste één jaar na de aanleg aanvragen.
 • De aanleg van het groendak en de woning moet uiteraard in overeenstemming zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen.
 • Bij (ver)nieuwbouw waarvoor u een vergunning nodig hebt, is volgens de bouwcode (artikel 38) de aanleg van een extensief groendak verplicht in een heel aantal gevallen, u heeft dan geen recht op een premie. U kan wel nog een premie krijgen als u kiest voor een intensief groendak.
 • De aanleg moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en het groendak moet minstens tien jaar in goede staat behouden blijven. 
 • De dakconstructie moet voldoende draagkracht bezitten voor een groendak (raadpleeg hiervoor een architect of ingenieur).

Stedenbouwkundige vergunning

 • Niet nodig voor de aanleg van een extensief groendak
 • Wel nodig voor de aanleg van een intensief groendak, waarbij het gewicht meer dan 200 kilo per vierkante meter bedraagt of als de teeltlaag op het dak meer dan twintig centimeter dik is.
 • Nodig als u het dak gaat gebruiken als buitenruimte (terras) of als u andere werken uitvoert zoals het verhogen van een muur. Neem contact op met de afdeling stedenbouwkundige vergunningen.
 • Bij (ver)nieuwbouw waarvoor u een vergunning nodig hebt, is volgens de bouwcode (artikel 38) de aanleg van een extensief groendak verplicht in een heel aantal gevallen.

Premie aanvragen

 • Vul het e-formulier. Of druk het papieren aanvraagformulier af, vul het in en bezorg het ons.
 • Bezorg volgende documenten (inscannen en uploaden in het e-formulier of per post bezorgen aan het EcoHuis):
  • een kopie van de facturen of betalingsbewijzen
  • een bewijs van dakisolatie met minimale Rd-waarde 3,5m²K/W
  • een plan met aanduiding van het groendak op het dak en met vermelding van de afmetingen
  • productinformatie over het groendak
  • foto's van het groendak
  • als er meerdere eigenaars zijn: schriftelijk akkoord van alle eigenaars.

Meer info

 • Vraag een infopakket via ecohuis@antwerpen.be of  telefonisch op 03 217 08 11.
 • Kom langs in het EcoHuis.
 • EcoHuis, Turnhoutsebaan 139 2140 Borgerhout.
 • Zonder afspraak van dinsdag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur.
 • Maak een afspraak op 03 217 08 11.

Links

eformulier Premie groendak

Verwante info:

Dit artikel is gedeeld door
Wonen in de stad
Wonen
126000+