Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Jeugdinterventie

Doet jongeren kansen grijpen

Wat doet Jeugdinterventie?

Jeugdinterventie sensibiliseert jongeren (0-25 jaar) en hun ouders naar aanleiding van bezorgdheden over gedrag op het openbaar domein of een moeilijke thuissituatie. Indien nodig ondersteunt Jeugdinterventie jongeren en hun ouders op verschillende leefdomeinen. Op die manier zorgt Jeugdinterventie mee voor een betere leefbaarheid in de stad.

Wat is zorgwekkend gedrag?

Voorbeelden zijn:

 • anderen lastigvallen, vechten, (verbale) agressie
 • vandalisme
 • rondhangen op straat en andere mensen wegjagen
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • radicaliserende overtuigingen
 • spijbelen

Jeugdinterventie maakt bewust een onderscheid tussen rondhangen en ‘het uithangen’. Rondhangen op zich is geen probleem. Pas als het gedrag van jongeren andere mensen stoort, is er sprake van ‘het uithangen’. Dit ziet Jeugdinterventie als een bezorgdheid.

Wat is een moeilijke thuissituatie?

Voorbeelden zijn:

 • opvoedingsproblemen
 • kinderen die ’s avonds laat nog op straat lopen
 • fysieke en/of mentale verwaarlozing
 • intrafamiliaal geweld

Hoe kan Jeugdinterventie helpen?

1) De medewerkers van Jeugdinterventie gaan op huisbezoek. Jeugdinterventie wil op die manier:

 • onderzoeken hoe de situatie thuis is en waarom de jongere storend gedrag vertoont
 • het gevoel van anonimiteit van zorgwekkend gedrag op straat of een zorgwekkende situatie bij jongeren doorprikken
 • helpen om de kansen van de jongeren te verbeteren
 • het gezin ondersteunen om de situatie thuis te verbeteren

2) De medewerkers van Jeugdinterventie hebben een 1ste gesprek met de ouders en de jongere. Ze bespreken samen de situatie van de jongere, op school, in het gezin en tijdens de vrije tijd.

De medewerkers van Jeugdinterventie bespreken ook met de ouders en de jongere het probleem en ze zoeken samen naar een oplossing.

3) Jeugdinterventie houdt na het 1ste huisbezoek contact met de jongere en de ouders. Vaak zijn er één of meer opvolghuisbezoeken nodig. Heeft het gezin geen hulpvragen meer en maakt Jeugdinterventie zich geen zorgen meer? Dan stopt het contact.

Wie kan aanmelden bij Jeugdinterventie?

Enkel professionele partners kunnen aanmelden bij Jeugdinterventie: scholen, jeugdwerkingen, buurttoezicht, politie, justitie, sportclubs, …

Burgers kunnen zelf niet aanmelden bij Jeugdinterventie. Zo worden onzorgvuldige of subjectieve aanmeldingen vermeden.

Dit artikel is gedeeld door