Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Park Brialmont

“De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark versmelten straks tot een groots Park Brialmont. Een groen hart dat klopt voor Berchem.”

Natuurpark Park Brialmont

Nieuwe updates over de werken verschijnen telkens bovenaan deze pagina. Hieronder leest u de algemene informatie over masterplan Park Brialmont.

Nieuwe schetsontwerpen

Het college keurde eind mei 2021 het schetsontwerp voor fase 2 van Park Brialmont goed. Deze fase omvat de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers en een zone voor lokale evenementen. Het landschap met afwisselend hoogtes en laagtes roept het militaire reliëf van de Brialmontvesting op.

Bevraging

Tot 21 juni kon je een digitale bevraging invullen over het park. Met deze input gaat het ontwerpteam aan de slag om het ontwerp voor fase 2 van Park Brialmont te verfijnen.

Wat is het masterplan?

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één grote 'groene long' van maken als onderdeel van de Groene Singel. Zo wordt het mogelijk om binnen- en buitenstad (Berchem binnen en buiten de Ring), die nu doorsneden worden door infrastructuur, met elkaar te verbinden tot één Park Brialmont. De eerste twee concrete projecten zijn intussen uitgevoerd: recreatief natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Natuur en erfgoed als sterke identiteit

Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en zo de basis vormt voor concrete projecten. Het masterplan werd opgemaakt in samenwerking met Natuurpunt.

Met een oppervlakte van 42 ha (32 ha zonder de Ring, de Singel en het Ringspoor) is Park Brialmont groter dan bijvoorbeeld Park Spoor Noord (18 ha) en het Middelheimpark (24 ha).

Centraal thema in het masterplan is de combinatie van natuur en erfgoed, de bestaande sterkte van het gebied. Door de aanwezigheid van het natuurgebied Wolvenberg kan er een waardevol natuurpark ontwikkeld worden. De restanten van de Brialmont-omwalling maken het mogelijk die bijna vergeten omwalling beleefbaar te maken.

Drie ruimtelijke principes

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ontwerp refereert aan de oorspronkelijke Brialmont-omwalling en speelt met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt een heldere padenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfsplekken.

Het masterplan bevat concrete projecten voor korte tot middellange termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden tot op het niveau van schetsontwerp. Zo kan snel worden overgegaan tot de uitvoering.

Daarnaast onderzoekt het masterplan ook de mogelijkheid om een parkverbinding te maken over de Ring en de bouw van een geluidswal. Het blijkt mogelijk te zijn de drie versnipperde groengebieden om te vormen tot een samenhangend park. Verder blijkt dat een geluidswal de geluidskwaliteit van zowel het park als de achterliggende bebouwing aanzienlijk kan verbeteren en dat zo'n infrastructurele ingreep kwalitatief kan geïntegreerd worden, zoals bij het project Ringpark Groene Vesten.

De eerste twee uitvoeringsprojecten

In samenspraak met het district Berchem werden in het voorjaar van 2020 de eerste twee 2 projecten uit het masterplan gerealiseerd: het natuurpark Wolvenberg en de entree aan de Grotesteenweg.

Het natuurpark Wolvenberg (naast natuurgebied Wolvenberg) is een nieuwe open groene ruimte, aansluitend op het De Villegaspark, voor de bewoners van Oud-Berchem.De entree aan de Grotesteenweg doet denken aan de vroegere Brialmont-omwalling. Er is een ligweide, een terrassenstructuur aan de Brilschansvijver en een duidelijke padenstructuur.

Ontwerpteam

Het masterplan Park Brialmont werd uitgewerkt door het ontwerpteam CLUSTER en Witteveen+Bos onder regie van AG VESPA. Het ontwerpteam hield rekening met de resultaten van bevragingen van buurtbewoners en gebruikers van de parken. Tussen eind 2012 en 2015 gingen op verschillende momenten in totaal zo'n 180 mensen het gesprek aan.

U kan het definitief masterplan Park Brialmont online bekijken en downloaden.

Meer info

AG VESPA
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
tel 03 259 28 10
www.agvespa.be

Dit artikel is gedeeld door