Contacteer stad Antwerpen

Word EcoSchool

Scholen met vragen over milieu, natuur en klimaat kunnen terecht bij het EcoHuis.
Bovendien krijgen scholen die schoolbreed willen inzetten op een klimaatvriendelijke of natuurrijke school, intensieve ondersteuning met coaching en een subsidie. 

EcoSchool Het Avontuur

Elke kleuter, lagere of secundaire school in de stad Antwerpen kan een startadvies krijgen en EcoSchool worden. 

Startadvies

Alle Antwerpse scholen met vragen over of interesse in milieu, natuur en klimaat kunnen een vrijblijvend startadvies van het EcoHuis aanvragen.

Het startadvies kan het volgende inhouden:

  • praktisch en inhoudelijk advies om je ecowerking te verfijnen, rond eender welk thema (afval, natuur, energie, voeding, water, mobiliteit, luchtkwaliteit...) 
  • het aanvragen van gratis boomstammen, af te halen bij de groendienst in Wilrijk
  • het aanvragen van gespecialiseerd advies rond plantenkeuze, aanleg van speelnatuur, groendak of klimaatrobuuste dakspeelplaats
  • meer informatie over het klimaattraject voor EcoScholen
  • een vraagverhelderend gesprek rond je kandidatuur voor het klimaattraject voor EcoScholen.

Vraag een startadvies aan

Een startadvies vindt plaats op school tussen een kernteam van de school en een adviseur van het EcoHuis en eventueel andere experten.

Aanvragen

Klimaattraject voor EcoScholen

EcoScholen kunnen werken rond twee pijlers:

  • Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit of duurzame voeding. De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 
     
  • Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 

EcoScholen krijgen intensieve begeleiding met een vaste trajectbegeleider en coach en een subsidie tussen 10.000 en 30.000 euro. 

Meer info over het klimaattraject voor EcoScholen

Op deze pagina lees je hoe het klimaattraject voor EcoScholen in zijn werk gaat.

Meer info

Dit artikel is gedeeld door