Contacteer stad Antwerpen

Wat is het Masterplan?

Een globale visie voor een beter bereikbaar, ruimtelijker, aangenamer, aantrekkelijker en veiliger centrum van Hoboken. De dorpskern moet een duidelijke identiteit krijgen met een sterke groene link met de parken Broydenborg en Sorghvliedt en de kastelen. 

 

Masterplan Hoboken

Het masterplan Hoboken centrum onderscheidt drie krachtlijnen waarop ingezet wordt:

  • een versterkt centrum.
  • een bereikbaar Hoboken.
  • Hoboken aan de Schelde.

Dit masterplan start in september 2016 met de heraanleg van de Marneflaan.

 

Meer info

tel. 03 338 30 16
wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door