Contacteer stad Antwerpen

Evenementenkader en categorieën

Evenementen zijn opgedeeld in 7 verschillende categorieën, allemaal met andere voorwaarden en aan de organisatie gebonden tarieven.

Evenementen zijn opgedeeld in verschillende categorieën, elk met andere voorwaarden en tarieven.

  • Categorie 1: evenementen die door de groep Stad Antwerpen zelf worden georganiseerd.
  • Categorie 2: evenementen georganiseerd in samenwerking met de groep Stad Antwerpen.
  • Categorie 3: naamsversterkende evenementen en nieuwe events die het potentieel hebben om zo’n naamsversterkend event te worden.
  • Categorie 4: evenementen aan de districten gebonden, die samenlevingsversterkend werken.
  • Categorie 5: overige, extern georganiseerde evenementen die niet winstgevend bedoeld zijn.
  • Categorie 6: overige, extern georganiseerde evenementen die wél winstgevend bedoeld zijn.
  • Categorie 7: evenemententerrassen.

Vier stadszones

De stad Antwerpen is in 4 zones opgedeeld. Elke zone heeft een apart tarief voor de inname van openbaar domein, afhankelijk van de locatie en marketingwaarde. Daarbij houden we rekening met het aantal activiteiten op drukke plekken, de aantrekkelijkheidsfactor voor toeristen en bewoners en de concentratie van handelszaken.

Tijdelijke inname van parkeerplaatsen

Als organisatoren parkeerplaatsen tijdelijk willen vrijhouden om hun evenement veilig door te laten gaan, dan kan dit via een evenemententoelating toegestaan worden.

De stad vindt het belangrijk dat organisatoren kritisch nadenken over het aantal parkeerplaatsen dat ze willen vrijhouden, omdat dit ook een gevolgen heeft voor de mobiliteit van de omwonenden en bezoekers van de stad.

Daarom worden er kosten aangerekend voor evenementen in categorie 3, 4 en 6. Om deze kosten realistisch te houden en organisatoren financieel genoeg ademruimte te blijven geven, kozen we voor een vast bedrag per ingenomen parkeerplaats. 

Dit forfaitsysteem werd opgenomen in een retributiereglement. De volledige tekst van het reglement vindt u onderaan deze pagina.

De concrete bedragen en bepalingen staan in artikel 7 van dit reglement. Belangrijk om te weten is dat parkeerplaatsen die ingenomen worden in het kader van een veiligheidszone rondom een evenement, niet worden meegenomen bij de berekening van de te betalen kosten.

Kortingen

Om te beslissen welke evenementen op welke manier kortingen krijgen, heeft de stad een matrixsysteem. Op basis van de inhoud van een event bepaalt de stad in welke categorie uw evenement thuishoort. Die categorie bepaalt welke vrijstellingen en kortingen u krijgt. En of u logistiek materiaal van de stad kan ontlenen.

Zo kan u voor categorieën 1 en 2 doorgaans een vrijstelling van de meeste kosten verwachten en voor categorieën 3, 4 en 5 een korting. Organisatoren van evenementen die onder categorie 6 worden ingedeeld, zullen zelf in de kosten moeten voorzien.

Hoe bepaalt de stad de categorie van uw evenement en waarop krijgt u korting? Dat vindt u hieronder terug in het opportuniteitskader evenementen.

Het is een transparante regelgeving voor alle evenementen op het openbare grondgebied van de stad Antwerpen.

Lees meer