Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Projectenfonds steunt vernieuwende, duurzame projecten

Antwerpen wil een duurzame stad zijn waar iedereen aan kan meewerken. De stad geeft daarom via het Projectenfonds een premie voor vernieuwende en duurzame projecten. Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen.

Projectenfonds Duurzame Stad

Welke projecten komen in aanmerking?

Met elk project dat bijdraagt aan het verder verduurzamen van Antwerpen en dat op een of andere manier vernieuwend is, komt u in aanmerking voor de premie. Bij voorkeur ontwikkelt u een project waarin u samenwerkt met bewoners of de gebruikers optimaal betrekt. De stad trekt in totaal elk jaar 100.000 euro uit voor subsidies via het Projectenfonds. 

Mogelijke thema’s zijn:

 • energie (verbruik en productie),
 • mobiliteit,
 • luchtkwaliteit en geluidsklimaat,
 • stedelijk groen,
 • water (hemelwater en drinkwater),
 • materialen of afval,
 • ruimtegebruik,
 • voeding,
 • duurzame ondernemingsmodellen,
 • ...

Met welke criteria moet u rekening houden?

Een jury, bestaande uit medewerkers van Universiteit Antwerpen, KBC, Umicore Hoboken en de stadsdiensten Energie en Milieu en Stadsmakers, beoordeelt de dossiers en maakt een selectie van de projecten. De hoogst gerangschikte projecten krijgen, binnen het voorziene budget, een premie van het Projectenfonds.

Met deze criteria houdt u best rekening:

 1. Zorg voor milieu-impact! Doe dit vooral met het oog op een groot bereik, eenvoud, voorbeeldfunctie of eenvoudige gedragwijziging. U kiest ook best voor een project dat aandacht heeft voor maatschappelijke effecten en waarvan de financiële haalbaarheid en verankering in de tijd gegarandeerd kan worden.
 2. Heb voldoende oog voor het innovatieve, vernieuwende karakter van uw project. Dit kan zowel op het vlak van het product of de dienst, het partnerschap, de bereikte doelgroep of de schaalgrootte.
 3. Zorg voor een uitgewerkt plan van aanpak waarin u aantoont dat doelen, middelen en stappenplan met timing tot een haalbaar project kunnen leiden.
 4. Draag samenwerking hoog in het vaandel en kijk over de grenzen van uw eigen organisatie. Vaak verhoogt u het draagvlak en uw kansen als u samenwerkt met andere organisaties, bij voorkeur uit een andere geleding of doelgroep dan uw eigen organisatie.

Wie kan een project indienen?

Zowel inwoners, bedrijven als kennisinstellingen kunnen een project indienen.

Vertegenwoordigt u een groep bewoners, een kennisinstelling of een bedrijf en wil u een duurzaam project opstarten op het grondgebied van de stad Antwerpen, of één van de districten, dan kan u een aanvraag indienen.

Secundaire of lagere scholen kunnen geen aanvraag indienen. Voor hen ontwikkelde de stad specifieke steunmaatregelen. U leest er alles over op het kanaal EcoScholen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Het maximale bedrag van de premie is 15.000 euro. Vindt de jury dat u een extra ambitieus project heeft, dan kan dit worden opgetrokken tot 20.000 euro. 80 procent van uw kosten worden terugbetaald, u moet dus zelf 20 procent van de middelen inbrengen. De stad moet op voorhand uw kosten accepteren. Ze moeten een concreet en aantoonbaar verband hebben met het project. 

De stad betaalt de premie uit in twee delen:

 • een voorschot van vijftig procent krijgt u na goedkeuring van het project door de beoordelingscommissie en het college;
 • de overige vijftig procent ontvangt u na goedkeuring van de verantwoordingstukken (kostenverslag en inhoudelijk verslag).

Aanvraag indienen

 • U kunt, vóór uw activiteit start, een premie aanvragen. De indieningsdata voor de dossiers zijn 1 februari, 15 mei en 1 oktober. U kan maar één premie per jaar krijgen.
 • Het volledige reglement vindt u hieronder. Lees het grondig na.
 • Vindt uw project plaats op een locatie die niet uw eigendom is? Laat de eigenaar van het terrein of gebouw dan een akkoordverklaring ondertekenen en voeg het bij uw aanvraag.
 • Hieronder vindt u het aanvraagformulier in pdf.  Stuur het samen met de vereiste bijlagen door naar duurzame.stad@antwerpen.be. Als u vragen hebt, kan u die ook via dit e-mailadres stellen.
Wie dient er in?
Hoeveel indieners?
Welke thema's?
Dit artikel is gedeeld door