Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

RUP Studentenhuisvesting - Antwerpen

Antwerpen is een bruisende studentenstad. Rond de stadscampus zijn er veel meer studenten dan gezinnen. Dit zorgt voor druk op het ruimtelijk draagvlak en de leefbaarheid in de buurt. De stad wenst daarom voor het hele grondgebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken die de studentenhuisvesting juridisch vastlegt. 

Om een goede mix van bewoners en studenten in de kernstad na te streven werd reeds in 2011 een richtlijn rond studentenhuisvesting goedgekeurd. Deze omvatte onder meer de aftoetsing van de bouwaanvragen voor studentenhuisvesting en het spreidingsplan voor studentenhuisvesting. De beginselen van de richtlijn worden verankerd in een RUP. 

Die visie bestaat uit:

1. Geen uitbreiding van de bestaande studentenhuisvesting in een afgebakend gebied in de kernstad.

In meerdere bouwblokken binnen een afgebakend gebied in de kernstad is er een kotdichtheid van 40 procent vastgesteld. De kotdichtheid is de verhouding tussen het aantal studentenkamers en het aantal inwoners. Een hogere kotdichtheid heeft als gevolg dat de goede mix van bewoners en studenten niet gewaarborgd kan worden.

Binnen dit afgebakend gebied kan de bestaande studentenhuisvesting blijven en verbeterd worden. Er kunnen echter geen nieuwe koten worden ingericht op plaatsen waar er nog geen zijn. 

Campus in het centrum van Antwerpen waarop het RUP van toepassing zal zijn. (Gebied binnen de gele begrenzing.)
Campus in het centrum van Antwerpen waarop het RUP van toepassing zal zijn. (Gebied binnen de gele begrenzing.)

2. Op de afgebakende campusterreinen van Middelheim en Drie Eiken kan er bijkomende studentenhuisvesting gerealiseerd worden.

Deze campusterreinen zijn gericht op studenten en kennen weinig andere bewoners. Hier stellen zich geen problemen met de leefbaarheid. 

Campus Drie Eiken (Wilrijk) waarop het RUP van toepassing zal zijn.  (Gebied binnen de oranje begrenzing.)
Campus Middelheim waarop het RUP van toepassing zal zijn.  (Gebied binnen de oranje begrenzing.)

3. Buiten deze afgebakende gebieden kan studentenhuisvesting worden toegelaten, mits bijkomende voorwaarden.

In de andere gebieden op het grondgebied van stad Antwerpen is bijkomende studentenhuisvesting mogelijk.

 Bijkomende voorwaarden zijn er voor projecten waar minstens acht studentenkamers en/of zelfstandige woongelegenheden voor studenten worden gebouwd, verbouwd en/of herbouwd. Hiervoor is een mix van functies verplicht op basis van een tekortenanalyse. Indien uit de tekortenanalyse een tekort blijkt, wordt in de verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een mix aan functies op projectniveau verplicht.

Zo kan worden aangeraden dat jeugdwerk, een praktijk voor zelfstandige, een handelszaak, een dienstencentrum of andere functies bij voorkeur geïntegreerd worden in het project. De mix aan functies op projectniveau kan ook bestaan uit bijkomende zelfstandige woningen voor pas afgestudeerden. 

Stand van zaken

Bij de aanvraag tot verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning wordt een nota met de resultaten van de tekortenanalyse en een voorstel tot mix gevoegd. De vergunningverlenende overheid kan afwijkingen toestaan. Bij de aanvraag tot verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning moet een omstandige motivatienota worden gevoegd.

Voor dit RUP is er een proces-richtnota die op dinsdag 31 januari 2017 werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

Op 18 juli 2016 besliste de dienst MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen, en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is

Meer info

Meer informatie over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke Planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door