Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Wat doet de stad tegen geluidshinder?

In een stad kan u vaker te maken krijgen met geluidshinder. Dit komt vooral door het dichte wegennet en een hoge bevolkingsdichtheid. Is het omgevingslawaai te hoog, dan kan dat leiden tot heel wat overlast. Geluid maakt immers ook deel uit van de leefkwaliteit van uw buurt. 

Geluidshinder heeft veel oorzaken

U kan bijvoorbeeld hinder ondervinden van straatlawaai, muziekfestivals, uw buren, luchtvaart, spoorverkeer, wegverkeer of industriële installaties.

Hoe hinderlijk geluid is, hangt in de eerste plaats af van de eigenschappen van het geluid zelf. Is het luid? Is het monotoon of juist veranderlijk? Is het een aangenaam geluid of storend? Wanneer doet het geluid zich voor: overdag, ‘s avonds of ‘s nachts? Wat is de toonhoogte?

Maar ook persoonlijke eigenschappen bepalen mee hoe hinderlijk een geluid ervaren wordt. Sommige personen zijn gevoeliger voor geluidshinder dan anderen. Ook de omgeving waar u bent speelt een rol. In de stad zal u sommige geluiden als normaal beschouwen, terwijl u diezelfde geluiden op het platteland als hinderlijk ervaart.

Geluidshinder en gezondheid

Geluid afkomstig van weg-, spoorweg- en luchtverkeer treft een groot aantal mensen in een stedelijke omgeving. Blootstelling aan geluid afkomstig van verkeer kan zowel ergernis als slaapverstoring veroorzaken. Dat kan dan weer leiden tot hoge bloeddruk, hartaandoeningen, oververmoeidheid, angst en depressies.

Geluid in kaart gebracht

De stad maakte geluidsbelastingskaarten op die de Europese richtlijn 'inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai' volgen.

Op die kaarten is de geluidsbelasting van het wegverkeer, spoorverkeer, de luchtvaart en industrie te zien is. De Vlaamse dienst Leefmilieu, Natuur en Energie maakte de kaarten op. Ze zijn voor heel Vlaanderen te raadplegen via de website van LNE.

De stad gebruikt de info uit de kaarten om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidshinder te beheersen.

Geluidsactieplan

Antwerpen heeft een stedelijk geluidsactieplan. Hierin staan acties op maat van de stad om geluidsknelpunten aan te pakken en nieuwe geluidshinder te voorkomen. De stad wil ook plekken met een goed stedelijk geluidsklimaat behouden.

Het Vlaamse geluidsactieplan kan u op de website van LNE raadplegen.

Klachten rond geluidshinder

Ondervindt u geluidshinder? Dan kan u een melding maken via de Blauwe Lijn van de politie. U vindt alle info op de website van de politie. U kan ook bellen naar 0800 123 12.