Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

RUP Pelikaanstraat-Antwerpen

Het RUP Pelikaanstraat ligt in de diamantwijk in Antwerpen. De contour is bepaald door de Pelikaanstraat (oosten), Lange Kievitstraat (zuiden), Lange Herentalsestraat, Schupstraat, Hovenierstraat (westen), Rijfstraat en Vestingstraat (Noorden).

algemeen zicht Pelikaanstraat in oude tijd

Op 26 augustus 2016 besliste het college om het bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Pelikaanstraat' te vervangen door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Pelikaanstraat'. De omgeving heeft immers nood aan vernieuwing en het BPA 'Pelikaanstraat' is onvoldoende geschikt om een goed evenwicht te bekomen tussen kantoren, woningen, voorzieningen en andere functies. Daarnaast wil de stad het huidige BPA ook bijsturen om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Dit houdt in dat er meer rekening wordt gehouden met de verhoudingen tussen het aantal woningen en de open ruimte, met de relatie tot de omgeving, met de woonkwaliteit, met duurzaamheid en met maatregelen inzake klimaat aanpassingen, dubbel gebruik van ruimtes, leefbaarheid en levendigheid.

Stand van zaken: openbaar onderzoek

Op 28 juni 2021 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast. 
Het openbaar onderzoek start op 23 augustus 2021 en loopt tot en met 21 oktober 2021.

Tijdens deze periode kan u het RUP inkijken:

  • onderaan op deze infofiche
  • na afspraak op het nr. 03/338 23 80 (tussen 9 en 15 u) in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen of via e-mail ruimtelijkeplanning@antwerpen.be.

Tijdens een inzage op afspraak gelden volgende strikte gezondheidsmaatregelen:

  • een afspraak duurt maximaal 30 minuten;
  • bezoekers komen in de mate van het mogelijke alleen naar een afspraak;
  • bezoekers nemen de afspraakbevestiging mee als bewijs;

Tijdens de afspraak worden de nodige voorzorgsmaatregelen toegepast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Opmerkingen of bezwaren kunt u indienen vanaf 23 augustus 2021 tot en met 21 oktober 2021;

  • via e-mail aan gecoro@antwerpen.be;
  • of schriftelijk aan GECORO - Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
     

Meer info

Meer info over RUP Pelikaanstraat vindt u op http://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/pelikaanstraat/over

Stadsontwikkeling – ruimtelijke planning

ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

 

Dit artikel is gedeeld door