Stagiair/Maatschappelijk werker in de sociale centra

Volg je een bachelor of graduaat Sociaal Werk aan een van de Antwerpse hogescholen en wil je stage lopen in een sociaal centrum? Contacteer de stagebegeleider van je school. 

De stagebegeleiders van je hogeschool selecteren de studenten Sociaal Werk voor een stageplaats in een sociaal centrum. Daarna volgt een kennismakingsgesprek tussen de stagiair en stagementor van het sociaal centrum.
 

Meer info

Dit artikel is gedeeld door
Jobs
Jobs
495000+