Contacteer stad Antwerpen

Groene voetjes in de kinderopvang

Je bent nooit te jong om de natuur te ontdekken. Meer zelfs: hoe vroeger een kind leuke ervaringen opdoet met de natuur, hoe meer voeling met natuur en milieu in zijn latere leven. Een groene kinderopvang is daarom een goed begin! 

Twee kinderen spelen in de natuurlijke buitenruimte van kinderdagverblijf Brabbel

Niet alle Antwerpse kinderen hebben een tuin of park in de buurt om in te spelen. Toch hebben ze allemaal nood aan contact met de natuur. Het is goed voor de mentale gezondheid, stimuleert de creativiteit en motorische ontwikkeling en prikkelt de fantasie en de zintuigen.

Daarom zet de stad Antwerpen daarom in op een Lerend Netwerk en Projectenfonds Groene Voetjes om Antwerpse kinderdagverblijven aan te moedigen in te zetten op natuurlijk buiten spelen. 

(Lees verder na de video)

Lerend Netwerk en Projectenfonds Groene Voetjes

Elk jaar kunnen verantwoordelijken en begeleiders van de Antwerpse kinderopvang instappen in een Lerend Netwerk Groene Voetjes. In enkele vormingsessies met experts leer je hoe je samen met je team kan werken rond (natuurlijk) buiten spelen. 

Na deze sessies kunnen Antwerpse kinderdagverblijven ook een subsidie aanvragen via het Projectenfonds Groene Voetjes

Inspiratie

Wil je nu al aan de slag? Dan is dit interessant: 

Lees de brochure 'groene voetjes in de kinderopvang'

In deze brochure van KdG en EcoHuis krijg je handvaten om samen met je team te werken naar een speelse, groene buitenruimte met tal van leuke buitenactiviteiten. Deze brochure kan je ook in papieren versie aanvragen via ecohuis@antwerpen.be.

Start

Lees meer

Ook interessant