Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Groenplan Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne maakten een visie op voor het groen in Deurne. Het Groenplan Deurne omvat een gewenste groenstructuur die verbindingen legt tussen bestaande groene plekken, concrete handvaten om kwalitatief te vergroenen en een groenfiche per wijk in Deurne. 

Groene strook Deurne

Een groenplan voor Deurne

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen in Deurne dat er vandaag al is én het kwalitatief te versterken, is er een visie onder de noemer 'Groenplan Deurne'. 

In het Groenplan wordt het groen in het district omschreven aan de hand van vier thema’s: gebruik, ecologie, water en temperatuur. Voor elk van deze thema’s worden de ontbrekende elementen in kaart gebracht. Zo worden de mogelijke nieuw in te richten plekken en verbindingen vastgesteld die de groenstructuur van Deurne kunnen vervolledigen. In enkele fiches voor 12 wijken in Deurne zijn een inspiratiebeeld en verschillende opties om meer groen te creëren uitgewerkt. 

Wat zijn de stappen?

Dit Groenplan is opgemaakt in verschillende fasen:

  • Analyse
  • Visie
  • Definitief ontwerp 

De procesnota met de vaststelling van de opmaak in fases werd in juni 2017 door het districts- en stadscollege goedgekeurd. Vervolgens werd een analyse van het groen in Deurne gedaan en een inventaris opgemaakt van alle groenelementen.

Daaruit bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat Deurne ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groende lanen. Er werden ook enkele knelpunten en opportuniteiten van het groen areaal per wijk in beeld gebracht.

De analysenota werd goedgekeurd door het college op 4 mei 2018. Vervolgens werd de visie opgemaakt en in mei 2021 werd uiteindelijk het definitief Groenplan Deurne goedgekeurd door de stad Antwerpen en district Deurne.

Van overkoepelend naar lokaal Groenplan

De stad schreef haar visie op het groen in Antwerpen neer in een Groenplan dit stadsbrede Groenplan werd goedgekeurd in februari 2017 en wordt nu stap voor stap uitgerold voor de districten, in overleg met de betrokken districtsbesturen. Deurne was als eerste aan de beurt.

Ga op herfstwandeling door het groen in Deurne

Om het Groenplan Deurne onder de aandacht te brengen, kan je vandaag twee wandelingen maken door het groen in Deurne.

De ene gaat door het noorden van Deurne, de andere door het zuiden. Hiermee kan je het groen gaan verkennen wanneer je wil en op eigen tempo. Elke wandeling biedt leerrijke weetjes over het landschap, toont mooie groene plekken vandaag en voert je langs plaatsen waar de stad suggesties doet voor verbetering. Haal de wandelbrochures online of in het districtshuis van Deurne, of wandel met de app RouteYou op je smartphone. Voor meer info, klik hier.

Meer info

Meer informatie over het Groenplan Deurne en het overkoepelende Groenplan vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning

 ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Dit artikel is gedeeld door