Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Belasting op leegstaande woningen of gebouwen

De stad Antwerpen houdt een leegstandsregister bij van woningen en gebouwen en heft jaarlijks een belasting. Heel wat woningen en gebouwen zijn in slechte staat, omdat ze lang leeg staan. Via de belasting wil de stad eigenaars ertoe aanzetten hun panden weer in gebruik te laten nemen.

Het stedelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen is een openbaar document. U kan het register raadplegen via deze website Geodata stad Antwerpen. Gebruik leegstandsregister als trefwoord. Het register wordt maandelijks bijgewerkt.

Wilt u een leegstaande woning of gebouw aan de stad melden? Doe een melding en klik op ‘Gebouwen’.  

Wie moet de belasting betalen? 

De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) van de woning of het gebouw op 1 januari van het aanslagjaar.

Onder ‘eigenaar’ wordt verstaan de houder van één van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • het recht van opstal
 • het recht van erfpacht
 • het vruchtgebruik

Wat is het belastbaar tijdstip? 

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op woningen en gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar minimum 12 opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het stedelijk leegstandsregister.

Hoeveel bedraagt de belasting? 

Het basisbedrag van de belasting bedraagt:

 • 2800 EUR per woning/gebouw
 • 800 EUR per kamer

Als er meerdere eigenaars zijn, wordt de belasting steeds berekend in verhouding tot het aandeel van elk van de belastingplichtigen in de woning of het gebouw.

Opgelet: De belasting wordt jaarlijks fors verhoogd.

We verduidelijken dit met een voorbeeld. Voor de uitvoerige berekening zie artikel 6 van het reglement uit het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019 dat onderaan deze pagina staat. 

Een pand werd opgenomen op het leegstandsregister op 14 april 2020. Voor de berekening van de belasting aanslagjaar 2022 wordt geteld vanaf de eerste van de maand die volgt op de opname.

Voorbeeld: berekening van de belasting

PeriodeAantal maandenBerekeningBelasting 2022
1 mei 2020 - 1 januari 2022202800 EUR x 20/124666, 67 EUR

Op 1 januari 2023 wordt het pand een tweede keer belastbaar. Het basisbedrag kan maximaal vermenigvuldigd worden met 5. De berekening van de belasting voor aanslagjaren 2023/2027 is als volgt:

Belastbaar tijdstipAantal jaren belastBerekeningBelasting
1 januari 202322800 EUR x 25600 EUR
1 januari 202432800 EUR x 38400 EUR
1 januari 202542800 EUR x 411.200 EUR
1 januari 202652800 EUR x 514.000 EUR
1 januari 202762800 EUR x 514.000 EUR

Betaaltermijn

 • Wanneer er een belasting verschuldigd is, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet met betaalstrook.
 • De eigenaar dient binnen een termijn van 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet te betalen.

Opname in het leegstandsregister

Panden die langer dan 1 jaar niet volgens de functie gebruikt worden, kunnen in het leegstandsregister opgenomen worden. De eigenaar ontvangt een aangetekende brief. Hierin wordt hij in kennis gesteld van de beslissing tot opname van de woningen of gebouwen in het leegstandsregister. Deze kennisgeving bevat:

 • de administratieve akte die het beschrijvend verslag omvat;
 • het belastingreglement;
 • informatie met betrekking tot de beroepsprocedure tegen de opname in het leegstandsregister.

Goed om te weten

 • Op woningen en gebouwen die zijn opgenomen in het leegstandsregister geldt een recht van voorkoop. Dat wil zeggen dat die woningen en gebouwen bij een verkoop eerst aan de gemeente, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen worden aangeboden aan dezelfde prijs en voorwaarden overeengekomen met de kandidaat-koper.
 • Voor sommige renovatiewerken kan u in aanmerking komen voor premies of toelagen. Meer informatie over de voorwaarden van de premies en toelagen vindt u terug op het kanaal wonen.
 • Als een handelspand wordt verbouwd tot een woning, dan kan u een vrijstelling van onroerende voorheffing aanvragen als belonende maatregel. Het aanvraagformulier vindt u op belastingen.vlaanderen.be.
 • Als een onroerend goed een gedeelte van het jaar heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, kan de onroerende voorheffing proportioneel verminderd worden. Meer informatie vindt u terug op belastingen.vlaanderen.be. Een belastingplichtige kan enkel een attest leegstand bekomen van de dienst eigendomsbelasting indien het pand tijdens de betrokken periode effectief in het leegstandsregister opgenomen was.
 • De stad Antwerpen geeft een renovatietoelage voor handelspanden. De uitbater of de eigenaar kan deze toelage aanvragen voor de renovatie van een voorgevel of van een commerciële ruimte. Meer informatie vindt u terug op ondernemeninantwerpen.be

Reglementen

Contact

Hebt u vragen over een controle die bij u zal plaatsvinden, neem dan contact op met:

Dit artikel is gedeeld door