Contacteer stad Antwerpen

Heraanleg Karel du Boislaan

Het district Hoboken besliste een tijd geleden om, samen met Water-Link ism Aquafin, de Karel du Boislaan en de Zaatlaan heraan te leggen. Op 22 mei is het echt zover: aannemer Vermetten start met de eerste twee fases van de werken.

Hieronder lees je eerst de voorgeschiedenis van het participatietraject voor de bewoners. De projectdefinitie werd op 5 oktober 2017 tijdens een inspraakvergadering aan de buurtbewoners voorgesteld.

Op 20 juni 2019 werd opnieuw een inspraakvergadering gehouden over het voorontwerp. Ook daar konden de bewoners hun mening over het plan geven.

Als laatste stap werd het definitief ontwerp door het districtscollege goedgekeurd op 10 november 2020.

22 mei 2023 is de startdatum van de werken. Hieronder vind je daarvan een toelichting en helemaal onderaan een aantal documenten om in te kijken.

Karel du Boislaan vóór heraanleg

De voetpaden in de Karel du Boislaan zijn doorheen de jaren flink beschadigd door wortelopdruk. Ook moet er in de straat een nieuwe riolering worden aangelegd volgens het gescheiden stelsel van regenwater en afvalwater. Ondermeer om deze reden startte het district de procedure voor de heraanleg van de Karel du Boislaan.

Bewonersvergadering Concept 5 oktober 2017

Elke procedure voor de heraanleg van een straat start met een concept. Een eerste schets van hoe de heraanleg er zou kunnen uitzien. En daarover wil het district Hoboken graag de mening van de buurtbewoners kennen. Het concept werd op 5 oktober 2017 tijdens een bewonersvergadering aan de buurt voorgesteld. Na de voorstelling konden de buurtbewoners met hun vragen, opmerkingen en suggesties terecht bij de ontwerper en de bevoegde districtsschepen. Met ondermeer die suggesties ging de ontwerper aan de slag om een voorontwerp te tekenen.

Bewonersvergadering Voorontwerp 20 juni 2019

Op 20 juni 2019 werd dan het voorontwerp - het eerste echte plan - aan de bewoners getoond. En opnieuw konden de buurtbewoners bij de ontwerper en de bevoegde districtsschepen terecht met hun vragen, opmerkingen en suggesties. Deze opmerkingen worden door het college en ontwerpers meegenomen om dan tot een definitief ontwerp te komen.

Definitief Ontwerp Districtscollege 10 november 2020

De laatste stap in deze procedure is de goedkeuring van het definitief ontwerp door het districtscollege. Die goedkeuring gebeurde op 10 november 2020.

Start van de werken op 22 mei 2023

In de eerste fase, vanaf 22 mei tot kort na het bouwverlof, werkt de aannemer in de Karel du Boislaan.

Er wordt een gescheiden riolering ingegraven voor regenwater en afvalwater. De aannemer start aan de bocht met de Zaatlaan.
Vanaf 11 augustus volgt de afwerking van de straat: de rijbaan, het voetpad en de parkeerstroken.
De bomen aan de kant van de huizen worden vervangen. Aan de overkant blijven deze behouden.
Deze fase duurt tot eind oktober 2023.

Een tweede fase start op 26 oktober tot eind november. In de Zaatlaan wordt enkel het asfalt vervangen door rode asfalt om de fietsstraat aan te duiden. In het midden komt een smalle ribbelstrook.

Fase 3 en 4, waarbij het kruispunt met de Lumbeeckstraat en de overweg worden aangepakt, starten pas in 2024. Daarover krijgt u later alle informatie.

Hou er rekening mee dat voor elke fase vertraging kan ontstaan door het weer en onverwachte omstandigheden.


Meer praktische info tijdens de werken vind je via deze link.

 

 

Als bijlage vindt u onderaan:

  • voorstelling van het concept (projectdefinitie);
  • verslag van de bewonersvergadering over het concept;
  • voorstelling van het voorontwerp;
  • grondplan van voorontwerp
  • verslag van de bewonersvergadering over het voorontwerp
  • grondplan van het definitief ontwerp

Dit artikel is gedeeld door