Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Voorstelling SD

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening is ontstaan uit het samengaan van het OCMW en de stad.

Organisatie

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening bestaat uit 1 Stafdienst en 4 afdelingen met 16 diensten.

Geïntegreerde dienstverlening, geïntegreerd werken

Sinds januari 2018 werken de stad en het OCMW geïntegreerd vanuit één organogram.
Er zijn geen opdrachten meer die alleen nog bij het OCMW blijven.

Dat doen we om:

 • de klantvriendelijkheid van onze dienstverlening te verbeteren
 • samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
 • een betere samenwerking tussen onze medewerkers te stimuleren
 • tegemoet te komen aan een beleidskeuze van:
  • de Vlaamse regering
  • het stadsbestuur van Antwerpen
 • als grootste stad van Vlaanderen een voorbeeld te kunnen zijn
   

Wettelijk kader

Stad en OCMW Antwerpen werken geïntegreerd vanuit één organogram. 

Het OCMW blijft wel als juridische entiteit bestaan. 
OCMW Antwerpen wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW’s). 
OCMW staat voor Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn.
 

Maatschappelijke dienstverlening en menselijke waardigheid

Artikel 1 van deze wet verwoordt de opdracht als volgt:

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren."

Het 'recht op maatschappelijke dienstverlening' is niet gespecificeerd. De steden en OCMW's moeten die opdracht zelf invullen, afhankelijk van de lokale behoeften.
 

Personeel

In 2020 werkten er 778 medewerkers bij Sociale Dienstverlening.

Dit artikel is gedeeld door