Contacteer stad Antwerpen

Wat is een woonerf?

In Antwerpen worden steeds meer straten ingericht als woonerf om de veiligheid en leefbaarheid van de stad te verbeteren. Woonerven hebben hun eigen specifieke verkeerskenmerken. Bekijk ze hier.

afbeelding verkeersbord woonerf

Kenmerken van een woonerf

  • Binnen een woonerf mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Spelen is er eveneens toegelaten.
  • Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten ze stoppen. Bestuurders moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
  • Voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren.

Maximale snelheid

  • Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.

Parkeren

  • Parkeren is verboden met uitzondering van de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is. Parkeren kan ook op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

  • Fout geparkeerde wagens zorgen voor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers, vooral voor fietsers en voetgangers. Antwerpen pakt het foutparkeren daarom actief aan via GAS-boetes, uitgeschreven door de politie of door parkeertoezichters.

     

Hoe herken ik een woonerf?

Aan het begin en einde van een woonerf vind je onderstaande verkeersborden.

Waarom een woonerf?

Woonerven dragen bij aan een aangename en open binnenstad met in de eerste plaats meer ruimte voor bewoners, voetgangers en fietsers. Maar ook voor bezoek, horeca- en handelszaken wordt de omgeving aantrekkelijker.

Aanpak

Het Antwerpse stads- en districtsbestuur maken versneld werk van een voetgangersvriendelijke 16de-eeuwse binnenstad en willen Antwerpen als wandelstad op de kaart te zetten. De stad rolde al een sensibiliseringscampagne uit met straatschilderingen, posters,... . Vandaag kunnen we al spreken van ongeveer 30% van de straten in het centrum dat woonerf is.

Jouw woonerf

Woon je zelf in een woonerf en wil je dat kenbaar maken? Print dan een raamaffiche, hang de affiche zichtbaar op en help chauffeurs eraan herinneren dat ze jouw woonerf binnenrijden. Je vindt de raamaffiche hieronder.

 

Benieuwd naar de woonerven in district Antwerpen?

Hieronder vind je alfabetische lijsten met woonerven.

Dit artikel is gedeeld door