Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

De stad Antwerpen en het district Deurne willen de Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei omvormen tot een aantrekkelijk centrum in Deurne. Begin november 2020 werden er drie pop-up pleintjes aangelegd, door bestaande graszones uit te breiden. Hierdoor ontstaat meer lokale ontmoetings- en verblijfsruimte, en tegelijk bieden de ingrepen een blik op de toekomst van dit gebied. In 2024-2025 worden beide straten definitief heraangelegd.

Frank Craeybeckxlaan en Te Couwelaarlei

Ambitie

Het is de ambitie van de stad Antwerpen en het district Deurne om de Frank Craeybeckxlaan om te vormen tot een aantrekkelijk centrum voor Deurne. Daarom wordt de Lakborslei aangepast tot hoofdverbindingsweg tussen de Bisschoppenhoflaan en de Turnhoutsebaan, zodat in 2024-2025 de Frank Craeybeckxlaan heraangelegd kan worden als een lokale straat met minder doorgaand verkeer.

Om een duidelijk zicht te krijgen op de noden en potenties van de buurt heeft de stad Antwerpen zich geëngageerd om een integraal actieplan op te maken, dat ook met een lokale focusgroep wordt afgetoetst. Voor het actieplan wordt de stad ondersteund door het Europese URBACT-project ‘Thriving Streets’. Drie ambities staan centraal: het winkelgebied versterken, de verkeerssituatie en -veiligheid verbeteren, en de ontmoetings- en verblijfsruimte vergroten.

Extra ontmoetings- en verblijfsruimte

Het district en de stad beslisten om nu al een aantal ingrepen uit te voeren om de buurt een voorsmaakje te geven van de vergrote ontmoetings- en verblijfsruimte. Daarom worden er drie pop-up parkjes voor buurtbewoners en passanten gemaakt: het Bibliotheekparkje, het Fonteinparkje en Pieter De Ridderparkje.

  • Het Bibliotheekparkje situeert zich ter hoogte van bibliotheek Couwelaar.
    De bestaande middenberm krijgt daar een uitbreiding naar de straat en het voetpad. Op die manier krijgt de bibliotheek een informeel voortuintje, waar bij mooi weer buiten gelezen en gewerkt kan worden. De doorgang naar de achterliggende begraafplaats wordt zichtbaarder.
     
  • De fontein is een belangrijke blikvanger voor de Frank Craeybeckxlaan. Ook daar neemt de tijdelijke heraanleg een stuk baan mee, deze keer in rijrichting Deurne-Noord. Door het inrichten van dat parkje wordt de fonteinzone en het omliggende gras toegankelijk. Buurtbewoners en scholieren kunnen hier genieten van een veilige en informele ontmoetingsplaats.
     
  • Ter hoogte van het kruispunt van de Frank Craeybeckxlaan met de Pieter de Ridderstraat komt het Pieter de Ridderparkje, een uitbreiding van de middenberm over het baanvak richting Deurne-Noord. Dankzij dit parkje wordt de nieuwe verkeerssituatie duidelijk leesbaar voor weggebruikers.

Tijdelijke wijziging verkeerscirculatie

De Frank Craeybeckxlaan en de Te Couwelaarlei zijn zone 30, maar het wegbeeld is daar onvoldoende op aangepast. De Frank Craeybeckxlaan is erg breed, waardoor de snelheidsbeperking niet altijd duidelijk is voor de weggebruiker. Bij de tijdelijke inrichting wordt de straat versmald, waarbij het verkeer van beide rijrichtingen op één van de twee baanvakken wordt gebracht, die hiervoor breed genoeg zijn. Fietsers worden op een duidelijk zichtbare manier verweven met het andere verkeer.  Bekijk het plan van de tijdelijke inrichting hier.

Herinrichting Frank Craeybeckxlaan

Bevraging tijdelijke wijziging verkeerscirculatie

In november 2020 werden er op de Frank Craeybeckxlaan drie popup-pleintjes ingericht om de drukke verkeerscirculatie te doorbreken en ruimte te creëren voor ontmoeting. Hoe ervaart de Deurnenaar deze tijdelijke inrichting? Welke aanpassingen lijken haalbaar voor de toekomstige ontwikkeling? Wil je graag jouw mening geven? Vul dan voor 7 mei 2021 de bevraging in .  

Het invullen van deze bevraging duurt ongeveer tien minuten. De resultaten van deze bevraging dragen bij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk centrum voor Deurne.

Klik hier om de bevraging in te vullen.

Je antwoorden worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld en enkel gebruikt in het kader van dit onderzoek. Ter bescherming van je persoonsgegevens houden stad Antwerpen en district  Deurne zich aan de privacywetgeving.

Focusgroep

De ervaring leert dat een plan werkt wanneer het op maat is van de bewoners, handelaars en passanten. Daarom is er een focusgroep samengesteld, die samen met het bestuur overlegt en input geeft over de verschillende initiatieven die voortkomen uit het actieplan.

Info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door